Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Významný výskum potvrdil spätný vývoj inteligencie spojený s religiozitou

crcpd-afbeelding-officieelAmerickí odborníci z University of Rochester v New Yorku a University of Boston predstavili výsledky výskumu vykonaného na materiáli pozostávajúceho zo 63 samostatných výskumov, porovnávaní rozumových schopností s úrovňou religiozity. Zistenie vedcov, ktorých štúdia bola publikovaná v časopise Personality and Social Psychology Review hovorí, že medzi religiozitou a inteligenciou je negatívna korelácia s koeficientom -0,24,  s 95 percentným intervalom spoľahlivosti od -0,20   do -0,25.

Tieto závery, ktoré sú založené na porovnávaní 63 samostatných publikácií hovoria o tom, že pravdepodobnosť stretnúť inteligentnejšieho človeka medzi ateistami je vyššia ako medzi veriacimi. Pritom príslušnosť k určitej viere nie je taká dôležitá ako stupeň religiozity. Religiozitu väčšina výskumných prác určuje podľa takých formálnych kritérií ako súhlas s dogmami tej alebo inej relígie, účasť na živote náboženských komunít, početnosť návštev chrámov a obradov. Pre meranie inteligencie časť vedcov použila štandardné testy (test Wechsler a iné) a časť vedcov určovala inteligenciu podľa všeobecnej úrovne vzdelania. Inými slovami, človek so stupňom doktora filozofie je s najväčšou pravdepodobnosťou múdrejší ako ten, ktorý ukončil vzdelanie na stredoškolskej úrovni.

Testy a úroveň vzdelania nie vždy jasne definujú inteligenciu, ale všetky analyzované práce operovali s veľkým počtom prípadov, preto výnimočné prípady neprispeli významným vkladom do súhrnnej štatistiky.

Údaje sa zozbierali za obdobie od roku 1928 do roku 2012. V 53 zo 63 prác vedci prišli k záveru, že religiozita má vzťah s poklesom inteligencie, ale veľkosť tejto korelácie bola u všetkých iná. Americkí vedci sa rozhodli zistiť čo vznikne pri systematizácii všetkých dostupných informácií. Obrátili sa na program dlhodobého pozorovania nadaných detí od roku 1921, pretože vedcov zaujímal vzťah psychologických charakteristík s dlhodobým životným úspechom. Pozorovanie sa vykonávalo u tých, ktorí dožili až do súčasnosti.

Po zostavení výsledkov získaných rôznymi psychológmi, sociológmi a vedcami, spočítali koeficient korelácie inteligencie a religiozity. Korelačný koeficient vyjadruje, koľko (a v akom smere) sa zmena jednej veličiny odráža na druhej.

Vedci ukázali, že inteligencia klesá úmerne s narastajúcou religiozitou s koeficientom od -0,20 do -0,25 s najpravdepodobnejšou hodnotou -0,24. To znamená, že medzi dostatočne veľkou skupinou ateistov sa nájde viac ľudí s lepšími výsledkami IQ testov a vyšším vzdelaním, ako u rovnakej skupiny adeptov tej alebo inej relígie. Pritom veličina tohto efektu rastie s prechodom od formálne veriacich k tým, u ktorých má náboženstvo ústredné miesto v živote.

4ff6d6d23a40622d7e6c172ee6750179

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1088868313497266?journalCode=psra

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie