Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Výskum rezonancie zvuku v starodávnych chrámoch

Vedecká štúdia maltských chrámov sponzorovaná Old Temples Study Foundation ukázala, že kamenné oblúky, steny s výklenkami a stupňovité stropy chrámov rezonujú pri zvuku s frekvenciou 110 – 111 Hz, čo zodpovedá frekvencii nízkeho mužského hlasu.

Maltské chrámy majú šesť a pol tisíc rokov a nazvať ich primitívnymi sa určite nedá. Či už architekti alebo stavitelia, ale niekto si bol dobre vedomý architektonických cieľov budovania týchto chrámov. Ak sa žrec nachádzal v jednej z miestností takého chrámu, jeho hlas, vyslovujúci mantry, sa odrážal od múrov a vytváral u prítomných istý druh tranzu.

Podobný objav bol uverejnený po výskume akustiky starovekej chrámovej architektúry (postavenej pred rokom 3500 pred n.l.) vo Veľkej Británii a Írsku – Newgrange a Wayland’s Smithy. Napriek tomu, že výskum bol uskutočnený Princestonskou univerzitou už v roku 1944, z nejakého dôvodu sa to v školských učebniciach nenachádza.

Takže všetky miestnosti v budovách tiež rezonovali pri zvuku s frekvenciou 95 – 120 Hz! Pritom boli podoby vnútorných priestorov chrámov veľmi odlišné: niektoré boli postavené vo forme kríža, iné vo forme päťuholníka, iné vo forme lupienka kvetu. Akustický efekt bol však rovnaký – ľudský hlas zvonil v prázdne. Je to ako keby ste udreli po veľkom zvone, zvuk bude nejaký čas rezonovať a budeme počuť monotónny zvuk určitej frekvencie. Na niektorých kameňoch boli dokonca vyobrazené inštruktážne výkresy znázorňujúce tento akustický jav.

Prečo práve 110 Hz?

Vedci z Kalifornskej univerzity v roku 2008 vykonali experimenty s dobrovoľníkmi, ktorých aktivita čelných lalokov bola zaznamenaná na elektroencefalograme. Účastníci mohli súčasne počúvať zvuky rôznych frekvencií. Výsledky boli ohromujúce – pri frekvencii 110 Hz sa rečové centrum náhle vyplo a aktivita sa dočasne posunula z ľavého do pravého laloku mozgovej kôry. Pravý lalok je zvyčajne spojený s empatiou, imaginatívnym myslením, ovládaním nálady, schopnosťou porozumieť symbolom, čítaním medzi riadkami, riskovať a filozoficky premýšľať.

Iné starodávne akustické triky

Vo vedeckých kruhoch sa zriedka diskutuje o zvláštnych akustických anomáliách v pyramíde Kukulkan/Quetzalcoatl a na hernom poli, 150 metrov od chrámu. Ak pošepkáte slovo na jednom konci tohto obrovského poľa alebo štadióna (166 m x 68 m), môžete ho dokonale počuť na druhom konci. Ak zatlieskate v strede, ozvena zopakuje tlesk presne deväťkrát. Ak zatlieskate na úpätí chrámu Kukulkan, ozvena sa ozve vtáčím pípaním (podľa legendy je to výkrik posvätného vtáka Quetzala).

Mnohé archeo – akustické štúdie dospeli k záveru, že megalitické štruktúry sú navrhnuté tak, aby rezonovali so zvukom pri frekvencii 95 – 120 Hz, ktorá vytesňuje mozgovú aktivitu z ľavej do pravej časti predného laloku. Je nepravdepodobné, že by bol takýto účinok v chrámoch náhodný. A boli postavené pred šesť a pol tisícmi rokmi! To znamená, že starovekí ľudia mali vedomosti nielen o akustike, ale aj o ľudskom mozgu, čo je v silnom rozpore nielen s teóriou evolúcie…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie