Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vplyv cukru na správanie detí

imagesNiektorí rodičia si všimli, že deti po niečom sladkom vyvádzajú. Na tento jav zareagovali aj vedci ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, čoho dôsledkom vzniklo v rokoch 1973 až 1977 dielo Dr. Williama Crooka, ktoré opisovalo, že určité potraviny ovplyvňujú správanie detí. Bola to prelomová práca, ktorá prvýkrát ukazovala na spojitosť potravín a správania.

Dr. Stephen Schoenthaler sa zaoberá výskumom detskej výživy už tridsať rokov. Časťou jeho hľadania bol jedinečný experiment o odstránení cukru v raňajkách, ktorý bol prevedený na viac ako 803 školách v New Yorku počas sedemročného obdobia v rokoch 1976 až 1983. Potraviny s vysokým obsahom sacharózy sa postupne odstraňovali alebo znižovali a postupne sa odstraňovali syntetické farby a príchute a vybrané konzervačné látky (BHA a BHT). Týmto spôsobom viac ako millión detí vyskúšalo zmeny vo svojom živote. Na základe tohto obrovského výskumu boli vykonané úpravy v oficiálnej doporučovanej strave v USA, v ktorej sa značne znížil obsah cukru.

V školách, v ktorých bol uskutočnený tento experiment, bola pozorovaná zvýšená schopnosť detí učiť sa v porovnaní s ostatnými školami o 15,7 % ( z 39,2 % zvýšená na 55 %). Táto schopnosť sa v priebehu rokov zvyšovala súčasne so znižovaním príjmu cukrov deťmi. Dr. Stephen Schoenthaler tiež poznamenal, že zo 124 000 detí, ktoré sa kedysi nedokázali učiť gramatiku a matematiku, bolo 75 000 schopných vykonávať tieto základné úlohy po samotných výživových zmenách. Inými slovami, odstránenie sladkých potravín urobilo deti múdrejšími!

Veľká časť tejto zmeny v schopnosti učiť sa však má čo do činenia so zmeneným správaním v triede a počas štúdia v dôsledku odstránenia prebytočného cukru vo svojej strave. Treba poznamenať, že dnes je príjem cukru u detí a dospievajúcich oveľa vyšší ako kedysi.

542775_images_stories_sajt2_thumb_medium250_0Dr. Schoenthaler pokračoval vo svojej práci štúdiom tisícov mladistvých delikventov na diétach bez cukru v jedle. Odstránenie týchto sladkých potravín malo vždy za následok rovnaký konečný výsledok – pozorované dramatické zlepšenie nálady a správania. Najmä pokiaľ ide o príjem cukru, vedecký tím Dr. Schoenthalera pracoval s programom stravovacieho správania v oddelení problémových mladistvých v Los Angeles a pozoroval 1 382 vyšetrovaných delikventov v troch zariadeniach. Pri skúšaní stravy s nízkym obsahom sacharózy títo mladí delikventi zaznamenali priemerný pokles antisociálneho správania o 44 %. Najväčšie zníženie však zaznamenali v jednotlivých skupinách: opakovaní páchatelia (86 % pokles antisociálneho správania), páchatelia drog (72 %), páchatelia znásilnení (62 %), zlodeji (59 %), vrahovia (43 %).

Crook, W., Sugar and children’s behavior. New England Journal of Medicine 1994, 30. júna, 330 (26): 1901-1904. New England Journal of Medicine 1994 June 30;330(26):1901-1904.

Schoenthaler, S., et al.The Impact of Low Food Additive and Sucrose Diet on Academic Performance in 803 New York City Public Schools. L986, Int J Biosocial Res 8: 2. l986, Int J Biosocial Res 8:2.

Schoenthaler, S., Detention Home Double-Blind Study: Sugar Goes on Trial. Int J Biosocial Res l982 3 (1): 1-9. Int J Biosocial Res l982 3(1):1-9. Schoenthaler, S., Northern California Diet-Behavior Program: An Empirical Examination of 3,000 Incarcerated Juveniles in Stanislaus County Juvenile Hall. L983, Int J Biosocial Res 5 (2): 99-108. l983, Int J Biosocial Res 5(2):99-108.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie