Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Veterné mlyny na „stračej nôžke“

1256923161_290720091707Rozprávkový domček na stračej nôžke vychádza z reálnej podoby veterných mlynov využívaných Slovanmi, ktoré sa celé dokázali otáčať podľa smeru vetra. Ešte dnes môžeme takéto mlyny stretnúť na severe aj v centrálnej oblasti Ruska.

Stĺpovité mlyny, ako ich nazývali, majú originálny architektonický tvar. Skladajú sa z dolnej časti oporného základu, ktorý môže mať viac podôb a zvyčajne sa smerom nahor zužuje k vrchnej časti samotného mlyna s lopatkami.

Stĺpovité mlyny sa rozdeľujú do troch hlavných podtypov: Mlyny na stĺpoch, na zrubových podperách a na rámoch.

1. Mlyny na stĺpoch sa budovali v dedinách v povodí rieky Onega a tiež vo Vologodskej a Kostromskej oblasti. Mlyn stojí na šikmých stĺpoch, na ktorých je v hornej časti zúžený rám. Na bočnej strane mlyna je balkón s dlhým schodišťom. Na zdvíhanie vriec s obilím je na balkóne špeciálne zariadenie na princípe kladky s ručným ovládaním. Mlyn vo forme malého zrubu mal sedlovú strechu.

xpm4_preview

2. Mlyn na zrubovej podpere. Zrubovú podperu tvorí pyramída z guľatín, v ktorej je zakotvená os otáčania. Takýto typ mlynov bol rozšírený v povodí rieky Mezen a vo Vologodskej oblasti.

xpm6_previewgalary_20

Forma zrubovej podpery sa v rôznych oblastiach líšila. V Archangelskej oblasti mala zrubová podpera pravouhlú formu a začínala sa zužovať až v hornej časti. Vo Vologodskej oblasti mala zrubová podpera pyramídovú formu a zužovala sa priamo od zeme.

xpm7_previewxpm5_preview

Zariadenie stĺpových mlynov na zrubových podperách a stĺpoch pozostávalo zvyčajne z jedného žarnova na mletie múky, alebo z tĺčikov so špeciálnym zariadením s pohyblivými piestami na produkciu krúp.

xpm8_previewxpm9_preview

3. Základom pre mlyn na ráme slúži asi jeden meter vysoký zrubový podstavec. Samotný mlyn je výrazne vyšší a väčší ako predchádzajúce typy mlynov. Mlyn je možné otáčať podľa smeru vetra. Takýto typ mlynov bol rozšírený na severe a juhu a tiež v centrálnej oblasti Ruska.

 xpm11_previewxpm12_preview

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie