Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ukončujú vakcíny na COVID 4 z 5 tehotenstiev v prvom alebo druhom trimestri „spontánnym potratom“?

Šokujúce výsledky vedeckej štúdie publikovanej v New England Journal of Medicine ukazujú, že keď sa tehotným ženám podá mRNA vakcína na COVID-19 počas prvého alebo druhého trimestra, dôjde k 82 % spontánnych potratov, pri ktorých zahynú 4 z 5 nenarodených detí.

Rovnako ako sú znepokojujúce tieto údaje, je znepokojujúci aj fakt, že sa autori štúdie zámerne snažili skryť pravdu o vakcínach vyzývajúcich spontánne potraty zahmlievaním čísel vo svojich vlastných výpočtoch.

Pôvodne sme upriamili našu pozornosť na článok Life Site News a kontaktovali sme naše medicínske kontakty, aby sme skontrolovali údaje a dvakrát skontrolovali všetku matematiku. Dokázali sme tým potvrdiť dve veci:

  • Áno, výskumy ukazujú, že tehotné ženy, ktoré dostali vakcínu na COVID-19 počas prvého alebo druhého trimestra tehotenstva, majú 82 % spontánnych potratov.

  • Áno, autori štúdie sa buď úmyselne snažili skryť túto skutočnosť nečestnou manipuláciou s číslami, alebo boli nekompetentní a urobili očividnú chybu, ktorá spochybňuje ich spoľahlivosť.

Inými slovami, táto štúdia bola takmer určite krycím príbehom, ktorý tvrdil, že očkovanie tehotných žien je úplne bezpečné. Údaje z výskumu však v skutočnosti naznačujú opak:

V treťom trimestri bolo očkovaných 700 z 827 žien.

Štúdia Tabuľka 4 ukazuje, že bolo študovaných celkovo 827 tehotných žien.

Z 827 žien dostalo 700 z nich prvú vakcínu v treťom trimestri tehotenstva. To znamená, že 127 žien (čo je 827-700) dostalo vakcínu počas prvého alebo druhého trimestra.

Zo 127 žien, ktoré dostali vakcíny počas prvého alebo druhého trimestra, došlo k 104 spontánnym potratom pred 20. týždňom tehotenstva. V tabuľke sa označujú ako „spontánne potraty“.

Zjednodušene povedané, 104 spontánnych potratov (počas prvých 20 týždňov) u 127 žien, ktoré dostali vakcíny v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva, predstavuje 82 % spontánnych potratov u týchto očkovaných tehotných žien.

Je dôležité poznamenať, že smrť nenarodeného dieťaťa v treťom trimestri sa nazýva „mŕtve narodenie dieťaťa“, a nie spontánny potrat. Podľa definície teda nemohlo dôjsť k spontánnym potratom u žien očkovaných v treťom trimestri.

Autori štúdie teda nečestne použili nesprávny menovateľ 827 vo svojom počte „spontánnych potratov“, keď mali použiť menovateľ 127, čo je počet žien, ktoré dostali vakcíny počas prvého alebo druhého trimestra.

Inými slovami, žena, ktorá bola očkovaná prvýkrát v treťom trimestri tehotenstva, nemôže podstúpiť „spontánny potrat“ počas prvých 20 týždňov, pretože nebola očkovaná počas prvých 20 týždňov.

Tieto ženy by preto nemali byť zahrnuté do menovateľa použitého na výpočet miery spontánneho potratu.

Autori tejto štúdie by mali dostať ocenenie v kategórii „Ako klamať so štatistikami“, pretože sa zrejme pokúšali klamať, aby vzbudili dojem, že vakcíny sú pre tehotné ženy bezpečné.

Ukazuje sa však, že v skutočnosti zabijú viac ako 4 z 5 nenarodených detí počas prvých 20 týždňov tehotenstva, aspoň v súbore údajov tejto štúdie.

https://t.me/akyn_from_polis/3037

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2104983

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie