Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

U neočkovaných detí je menej prípadov autizmu, alergií, gastrointestinálnych porúch…

Recenzovaná vedecká štúdia zverejnená tento mesiac v časopise Journal of Translational Science ukázala, že deťom, ktoré boli úplne alebo čiastočne očkované, diagnostikovali autizmus, ťažké alergie, gastrointestinálne poruchy, astmu, opakujúce sa infekcie uší a ADD/ADHD častejšie ako deťom úplne neočkovaným. .

Štúdia tiež ukázala, že proti týmto chorobám existuje ochranný účinok, keď deti neboli očkované a boli dojčené najmenej šesť mesiacov, alebo ak neboli očkované a narodili sa prirodzeným spôsobom.

Štúdia: „Účinky na zdravie očkovaných a neočkovaných detí s premennými pre stav dojčenia a typ narodenia“ je založená na skupine 1565 detí z troch lekárskych ordinácií v USA.

V troch praktikách rodičia vyplnili dotazníky založené na stave očkovania a zdravotnom stave svojich detí. Výsledky dotazníka boli validované pomocou záznamov z jednotlivých praktík.

Podľa výskumu:

„Výsledky tejto štúdie musia byť porovnané so silnými stránkami a obmedzeniami dostupných údajov a koncepcie štúdie. Dodatočný výskum využívajúci širšiu vzorku rôznych lekárskych postupov zabezpečí väčšiu dôveru vo výsledky, čo je dôležité pre pochopenie celej škály zdravotných následkov spojených s očkovaním detí.“

Štúdia dopĺňa rastúci počet literatúry, ktorá dokazuje, že neočkované deti sú zdravšie. Podobné štúdie už predtým publikovali Hooker a Miller (2020), Lyons-Weiler a Thomas (2021) a Mawson et al. (2017).

„Táto štúdia poskytuje ďalší veľmi dôležitý dôkaz o celkovom zdraví očkovaných a neočkovaných detí,“ uviedol spoluautor Brian S. Hooker, Ph.D., PE, vedúci výskumu na Katedre detského zdravia a profesor biológie na Simpsonovej univerzite.

„Je nevyhnutné, aby predstavitelia zdravotníctva brali túto štúdiu vážne, aby poskytli najlepšiu ochranu deťom v USA a na celom svete,“ uviedol Hooker.

Hooker ďalej uviedol, že vzhľadom na zistenia štúdie je pre Strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb „nevyhnutné“, aby otvorili svoju vlastnú databázu bezpečnosti vakcín pre nezávislých výskumných pracovníkov, aby bolo možné vykonať ďalší výskum vplyvu celej schémy očkovania dojčiat / detí.

https://www.oatext.com/health-effects-in-vaccinated-versus-unvaccinated-children-with-covariates-for-breastfeeding-status-and-type-of-birth.php

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie