Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Telekinéza dostupná každému

Medzi základné podmienky získania schopnosti telekinézy, čiže pohybovanie predmetmi z miesta na miesto bez použitia fyzického kontaktu, patrí trpezlivosť a tréning každý deň v rovnakom čase, najlepšie v noci, ale nie je to podmienkou. Nikomu neukazujte svoje úspechy, kvality, pokiaľ ešte nie sú sformované naplno, pretože sa môže narušiť, alebo spomaliť ich rozvoj. Trénovanie vôle a pohľadu (vykonáva sa jeden mesiac).

Cvičenie 1. Každý deň sa koncentrujte postupne od 5 až do 15 minút na malý čierny bod pred vami. Postavenie tela – pohodlné, uvoľnené, bez myšlienok, s narovnanou chrbticou. Je potrebné si predstavovať, že z vašich očí a z oblasti koreňa nosu – bodu, ktorý je najbližšie k čelu vychádzajú lúče, ktoré sú doslova prilepené k bodu.

Cvičenie 2. Pozerajte nepretržite na bod a vykonávajte pritom otáčavé pohyby s hlavou 15 minút.

Cvičenie 3. Nakreslite dva body, jeden v hornej časti a druhý v dolnej. Sústreďte sa na horný bod a plynule preneste svoj pohľad na bod v dolnej časti, bez straty koncentrácie a následne na horný. Je potrebné to robiť pomaly.

Práve tu sa váš mozog začína učiť prvé kroky telekinézy. Musíte vynaložiť úsilie, akoby silou vôle posúvate horný bod dolu a naopak. Keď sa to robí správne, tak časom dostanete pocit, že váš pohľad je prilepený k predmetu, na ktorý pozeráte a vy sa akoby prepadáte do neho.

Je vhodné zahrnúť súbežne do tréningu aj iné cvičenia vôle a sugescie, ktoré trénujú silu sugescie a ovplyvňovanie na diaľku, napríklad ako je efektívna hra „Intuition vision“ na  rozvoja intuitívneho a mimozmyslového vnímania.

Trénovanie telekinézy (vykonáva sa neobmedzene).

Cvičenie 4. Sadnite si na podlahu, alebo za stôl, ktorý má rovný povrch. Položte pred seba plastový pohár na bok. Skúste pomocou rúk bez priameho dotyku, iba silou vôle ho zdvihnúť, alebo posunúť. Pomáhajte si pohybom rúk, z ktorých pomocou mysle prúdi tok energie, alebo ho akoby ťahajte k svojím rukám. Cvičenie sa robí aspoň 10 minút.

Prvé výsledky s pohárom sa môžu dostaviť za 3 – 5 dní. Nenechajte svoje podvedomie presvedčiť vás, že to všetko je iba vietor. Neskôr môžete ovládať tento „vietor“ na diaľku a pohybovať ťažkými predmetmi. Je tu potrebná vôľa a viera.

Môžete použiť aj tácku, na ktorú nalejete trochu vody a posúvate silou vôle predmet plávajúci na nej, ako to je vidieť na videu.

Cvičenie 5. Zaveste na hodvábne vlákno kovovú kancelársku spinku a pomocou rúk bez dotyku sa snažte ju otočiť okolo svojej osi. Dĺžka cvičenia 10 minút a prvé výsledky sa môžu dostaviť za niekoľko dní.

Tí, ktorí veria v úspech, tak budú úspešní. Všetky cvičenia, pokiaľ sa vykonávajú správne a sústredene, tak namáhajú psychiku a vyčerpávajú, preto je potrebné poznať svoje hranice. Všetko závisí od vašej vôle, životnej energetiky, ako rýchlo dokáže váš mozog vytvoriť nové potrebné neurónové spojenia. Je vhodné netráviť svoj organizmus alkoholom, fajčením a inými toxickými látkami, a tým chrániť a zveľaďovať svoj energetický potenciál.

Telekinéza je absolútne reálna záležitosť, ktorú môže zvládnuť každý človek používajúci svoju myseľ. Naši dávni predkovia využívali túto schopnosť bežne, alebo si naozaj myslíte, že ťahali tisíc tonové kamenné bloky pomocou lán a zvierat?

Hrajte sa a rozvíjajte pritom svoje schopnosti, ale pozor, aby vám nepadlo niečo na hlavu..

Hru Intuition si môžete zakúpiť tu: http://eshop.biosferaklub.info/produkt/hra-intuition-vision/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie