Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Symboly v ornamentálnej tvorbe

Občianske združenie Slavica, a Nadácia ZSE (finančná podpora), vás pozýva na výtvarný Kurz Symboly v ornamentálnej tvorbe, ktorý sa uskutoční v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Nitre na Dolnočermánskej ulici.

Termín konania: 22.11.2019
Cena kurzu: 19 €
Začiatok podujatia: 9:00
Koniec podujatia: 16:00
Školiteľ: Bc. Miloš Zverina

Výtvarný kurz je určený všetkým, bez ohraničenia veku, ktorí majú záujem o kultúrne a umelecké dedičstvo Slovanov.
Výtvarný kurz je pokračovaním kurzu „S ornamentom svetom“, ktorý sa uskutočnil v roku 2018.

Obsahom kurzu Symboly v ornamentálnej tvorbe je propagácia a podpora ľudovej kultúry, umenia a tradícií Slovanov.

Cieľové oblasti projektu sú:

 • prezentácia kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrnej -osvetovej činnosti,
 • podpora vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých v oblasti kultúry.

Ciele projektu

 • prezentovať slovenské ornamentálne umenie
 • zvyšovať záujem širokej verejnosti, aj médií o našu minulosť a umenie
 • vytvárať priestor na poznávanie a reflektovanie našej vlastnej identity
 • sprostredkovať symboliku v slovenskej ornamentálnej tvorbe

Zámery projektu

 • prispievať k prezentácii a propagácii slovenskej kultúry
 • pôsobiť inšpiratívne v slovenskom kultúrnom a umeleckom prostredí
 • podporovať rozmanitosť slovenskej ornamentálnej tvorby, jej jednotlivých prvkov
 • pestovať lásku a vkus ku kultúre a umeniu
 • zvýšiť záujem širokej verejnosti i médií o kultúru a umenie
 • výstavy a výtvarného kurzu prispievať k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného a ornamentálneho umenia
 • pôsobiť inšpiratívne v kultúrno – umeleckom prostredí

Harmonogram kurzu

 • 09:00 – 12:00 – teoretická časť
 • 12:00 – 13:00 – prestávka
 • 13:00 – 16:00 – praktická časť

Účasť na kurze pre deti do 15 rokov zdarma.
Úhradu je potrebné uskutočniť na číslo účtu: SK22 0900 0000 0051 1757 3040 (OZ Slavica)
Do poznámky treba napísať “výtvarný kurz, vaše meno a priezvisko“.

V cene kurzu sú zahrnuté

 • kniha Škola slovanského symbolu,
 • kniha Škola slovenského ornamentu,
 • Staroslovienska omaľovánka,
 • pomôcky (farebné pastelky, fixky, farbičky, obyčajné ceruzky č. 1 a č. 3, guma a strúhadlo so zásobníkom, výkresy, sololitové doštičky)
 • občerstvenie účastníkov kurzu.

Niekoľko slov o symbolike

Symbolika je veľmi dôležitou súčasťou našej pôvodnej kultúry a zároveň kľúčom k pochopeniu duchovného sveta našich dávnych predkov. Pôsobí na nás prostredníctvom symbolov, znakov, písmen, mytologických bytostí, rozprávkových hrdinov, čísiel, farieb a podobne. Sprostredkúva svojmu okoliu určité posolstvá a myšlienky. Tento tajomný svet predstáv, myslenia a spôsobu videnia našich dávnych predkov obsiahnutý v ich kultúre a symboloch sa nášmu rozumu a tzv. vedeckému nazeraniu na svet môže zdať na prvý dojem nezrozumiteľný. K objavovaniu tohto cenného kultúrneho dedičstva prispieva archeológia, etnografia, heraldika, folkloristika, lingvistika a iné vedy, vedné disciplíny a náuky.

Slovanská symbolika je spoločným kultúrnym dedičstvom všetkých slovanských národov, a preto patrí aj nám Slovákom (Slovenom-Slovienom). Uchovávanie starej múdrosti a kultúry bolo vždy prvoradým záujmom našich predkov a je aj našou prirodzenou povinnosťou chrániť toto dedičstvo a odovzdávať ho svojím potomkom. Naši predkovia používali symboly počas mnohých tisícročí, o čom svedčí množstvo dôkazov. Dnes sa najčastejšie tieto symboly objavujú pri archeologických vykopávkach, v ľudovej architektúre, predmetoch dennej potreby, zbraniach, odevoch a ich využitie v ľudovej kultúre pretrváva do dnešných dní (výšivky a remeselné výrobky).

Najstaršie archeologické nálezy na ktorých boli vyobrazené rôzne symboly sa našli napríklad na nálezisku pri obci Mizin – Černihivská oblasť na Ukrajine a ich vek sa odhaduje na 17 000 rokov. Ide predovšetkým o slnečné symboly a meandre. Ďalšie významné náleziská z mladšieho obdobia z výskytom symbolov, boli objavené na strednom Dunaji v lokalite Vinča a Lepenski Vir (Srbsko). Naši predkovia za starých čias používali tieto symboly cielene, pretože vedeli, že každý z týchto symbolov má špecifický kultový alebo ochranný (oberegový) význam a mystickú silu.

Miloš Zverina
Nitra, marec 2019

Prihláška: https://www.slavica.sk/aktualne/279-symboly-v-ornamentalnej-tvorbe-vytvarny-kurz

 

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie