Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Stopy starovekej civilizácie v Bielovežskom národnom parku

Biosférická rezervácia Bielovežský národný park je jednou z najdôležitejších prírodných atrakcií Bieloruska a Poľska. Rastú tu pozostatky reliktných lesov, ktoré pokrývali územie pravekej nížinnej Európy. Jedinečné tisícročné dubové lesy s bohatou flórou a faunou (živočíšny svet zahŕňa 59 druhov cicavcov, viac ako 250 druhov vtákov a asi 1200 druhov bezstavovcov) priťahujú vedcov z celého sveta.

Nedávna štúdia uskutočnená v rámci projektu „Life + ForBioSensing: komplexné monitorovanie dynamiky lesných porastov Bielovežského parku pomocou údajov diaľkového snímania“, zabezpečila laserové skenovanie zemského povrchu zo vzduchu. Vedci použili optický lokalizátor – LIDAR (Light Identification Detection and Ranging) – technológia, ktorá sa objavila ešte na začiatku 60. rokov minulého storočia a ktorá sa vyvinula do štádia súčasnej vyspelej technológie.

Princíp jeho činnosti je nasledujúci: laserový lúč, ktorý je nasmerovaný zo zdroja žiarenia, je odrazený od cieľa a zachytený fotocitlivým polovodičovým zariadením. Inými slovami, objekt je osvetlený svetelným impulzom a potom je meraný čas, ktorým sa signál vracia do zdroja.

Pri analýze údajov vedci bez toho, aby to očakávali, objavili stopy starovekej civilizácie na území poľskej časti Bielovežského parku – neznáme pre vedu lineárne objekty, dlhé niekoľko desiatok metrov. Výška objektov je iba 20 – 30 cm, ale je to tak len preto, že väčšina týchto objektov je pod zemou, musia sa vykopať – spolu so zaujímavými artefaktami, ktoré čakajú na ich objaviteľov.

V súčasnosti sa poľskí vedci snažia zistiť nielen funkciu, ale aj dátumové údaje o štruktúrach. Na tomto území sa už uskutočnili v minulosti vykopávky – vtedy sa v skúmanej oblasti našli kamenné štruktúry (pohrebiská a mohyly) z raného stredoveku (5. – 12. storočie n.l.). A to znamená, že súčasný nález je omnoho starší.

Získané výsledky predstavujú Biosférickú rezerváciu v úplne inom svetle – ako predmet antropologického výskumu súvisiaceho s činnosťou starovekých osídlení.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie