Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Sepp Holzer: Cyklický vodovod

Model pro zásobování měst a obcí živou vodou

Čerstvá tekoucí živá voda je naší nejcennější potravinou. Důležitá je nejen na pití, ale i na mytí či sprchování, protože kůže je největším tělesným orgánem: je-li voda znehodnocená, přijímáme škodliviny i kůží. Přesto v dnešní době nemají obyvatelé měst a vesnic k dispozici živou vodu. Kdo dnes má pramen přímo před domem?

V běžných vodovodních potrubích zůstává nepoužívaná voda stát a nemá tak možnost pohybem se regenerovat. Přijdete-li z dovolené a otočíte kohoutkem, ucítite, co se stalo s nepohyblivou vodou: kazí se a smrdí. Z toho důvodu se musí voda ve vodárnách stabilizovat chlórem, fluoridy a jinými chemikáliemi a tím úplně umrtvit.

Čistá pitná voda je celosvětově velkým problémem. Je důležité a nutné najít řešení. Jak by bylo možné zásobovat obce živou vodou? Opět mi při hledání řešení pomohl sen. Cyklický vodovod, ve kterém voda neustále teče. Tento nápad jsem nechal technicky přezkoušet odborníky a odpověd byla: to musí fungovat.

V krátkosti popíšu schéma: Z výše položené vodní nádrže vejcovitého tvaru teče čerstvá a cenná studniční voda ke všem odběratelům – do domácností, koupelen a kuchyní – a následně do druhé nádrže, která je trochu níže než ta první. Každá domácnost má přívodní a odvodní potrubí. Domácnosti odebírají vodu z trvale tekoucího vodovodu. Bez ohledu na to, jestli zrovna je otevřený kohoutek nebo není, voda neustále teče směrem k druhé nádrži. V potrubí je stálý průtok a současně stálý tlak vody, který se dá vypočítat z výšky druhé nádrže vůči odběrnému místu: je-li například nádrž o 40 m výš než kohoutek, činí tlak v místě odběru 4 bary.

Všechny kohoutky napojené na tento systém budou vždy odebírat čistou živou vodu nejlepší kvality, protože voda je v neustálém pohybu. Velikost nádrže a síla potrubí jsou dimenzované tak, aby při dané vydatnosti pramene byla pokryta obvyklá průmerná spotřeba.

Ve špičce, kdy vydatnost pramene a velikost první nádrže nestačí, lze obě nádrže propojit a nevyužitou vodu z druhé nádrže, která sem přitéká jako přepad z vodovodu, přečerpávat do výše položené nádrže pomocí větrného nebo solárního čerpadla. Kruh se uzavírá, proto název cyklický vodovod. Jelikož je rozdíl výšky hladin obou nádrží malý, je malý i potřebný výkon čerpadla a tím i spotřeba energie na přečerpávání: kupříkladu při výškovém rozdílu 10 m činí tlak 1 bar. Tímto systémem se dá nárazově dorovnávat velký odběr vody ve špičce a vodu, která by v noci při nízkem odběru odtékala, lze využit ráno, kdy je velká spotřeba.

Čerpadlo se může aktivovat plovákem: spínal by, když hladina v první nádrží klesne na určitou minimální hodnotu, a voda z druhé nádrže by se začala přečerpávat do první. Takto je pořád k dispozici zásoba vody odpovídající objemu obou nádrží.

Nádrž číslo 1 má přepad, aby nadbytečná voda mohla odtékat do jazera. Pokud je vydatnost pramene tak vysoká, že není třeba přečerpávat vodu z druhé nádrže do první, musí být vybudovaný i přepad z druhé nádrže. V rámci cyklického vodovodu se o potřebný tlak v potrubí stará samotný spád vody, není třeba čerpat.

Rozdíl oproti běžnému vodovodu je v tom, že každý spotřebitel má dvě přípojky: přívodné a odvodné potrubí. Voda tak neustále teče, je pořád v pohybu, proto je také pořád čerstvá a má stále tlak. Je živá a nepotřebuje ani chlór, ani jiné chemikálie, aby se stabilizovala.

Tento systém je možné bez problémů realizovat ve zvlněné krajině s přirozenými výškovými rozdíly tak, že nádrže budou instalovány na návrší. Mohou tam být i zabudované do země.

Ale i ve městě nebo na úplne rovině lze využívat cyklický vodovod. Vě městě se mohou nádrže vybudovat na existujících výškových budovách, jako samostatné vysoké nádrže, nebo je možné nově využít staré vodárenské věže. V takových případech bude nutné vodu do nádrží čerpat, což by ovšem neměl být žádný technický problém.

Nádrže by měly být výše než všechna odběrná místa, podle požadovaného tlaku. Když je například druhá nádrž 30 nebo 50 m výše než odběrné místo, vzniká v potrubí tlak 3 – 5 barů. Bude-li výškový rozdíl větší a tím i tlak vyšší než 7 – 8 barů, měla by být do vodovodu zabudovaná redukce tlaku, což ale také není problém.

Je-li výškový rozdíl příliš malý, aby se dosáhlo potřebného tlaku vody ve vodovodu, je potřeba využít tlakové čerpadlo.

Voda je živá. Nádrž na živou vodu by neměla mít rohy nebo jiné mrtvé zóny. V takových místech by voda stála a zahnívala. Proto je pro nádrže cyklického vodovodu nejvhodnější vejcovitá forma. Vejcovitý tvar je také nejstabilnejší formou, u které nedochází ke statickým problémům…

https://www.rinok.sk/Poust-nebo-raj-d815.htm

Z knihy Seppa Holzera „Poušť, nebo ráj“.

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie