Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Sebavzdelávanie vedie k prežitiu prostredníctvom prebudenia

Vzdelanie dnes neznamená diplomy z oficiálnych vzdelávacích inštitúcií. Ide o schopnosť, napriek oficiálnej indoktrinácii (nazývanej vzdelanie), naďalej samostatne získavať nové informácie. Je to tiež schopnosť, napriek kognitívnej disonancii, ktorá často sprevádza prijímanie informácií, ktoré sú v rozpore s indoktrináciou, pokračovať v skúmaní témy, analyzovať nové údaje a používať ich vo svojom živote.

Som presvedčený, že oficiálny vzdelávací proces na akomkoľvek stupni (od základnej školy až po vysoké školy) môže byť 2 – 3 krát kratší, ak je jeho cieľom naučiť potrebné zručnosti, a nie vtĺkať študentom do hláv systémové pseudovedecké dogmy ako sú zákony vesmíru, falošná predstava o našom tele a jeho schopnostiach, bez éterickej falošnej chémie a falošnej fyziky, bez darwinovskej biológie atď. a tak ďalej. Ďalšie roky oficiálneho vzdelávania sú potrebné práve na budovanie falošného obrazu sveta opakovaným opakovaním klamstiev a pestovaním rázneho postoja k alternatívnym informáciám a nesystémovým názorom.

Teda čím vyššie/lepšie vzdelanie, tým ťažšie je niekedy prebudiť človeka, ktorý je úplným naprogramovaným produktom systému. A systém, napriek pozitívnym deklaráciám svojich zámerov, má opačné ciele a smeruje k zhoršovaniu kvality života (pre úspešnejšiu kontrolu) a vyľudňovaniu. V dôsledku toho, čím systematickejšie človek myslí, tým je nebezpečnejší.

Tu sú príklady:

– Produkt systému má oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že dostane rakovinu a zomrie na ňu (dôvera v priemyselne vyrábané produkty a oficiálnu medicínu);

– Systémoví rodičia budú svoje deti imunizovať všetkými injekciami potrebnými podľa kalendára (ktorých je každým rokom čoraz viac), čím obmedzia ich prirodzený potenciál a zvýšia pravdepodobnosť závažných ochorení a negatívnych vedľajších účinkov;

– Pri pohľade na chemtrails trasy budú veriť, že je to norma a neurobia nič, aby minimalizovali ich vplyv na svoje zdravie;

– V novej pandémii prijmú škodlivé reštriktívne opatrenia, nechajú si ihneď aplikovať dlhodobo neotestovanú experimentálnu injekciu (ešte aj podpíšu doklad, že preberajú na seba všetky budúce následky) a ak dostanú nádchu, pôjdu v strachu do nemocnice a podstúpia vražedné liečebné protokoly;

V tomto zozname by sa dalo pokračovať veľmi dlho, ale dúfam, že rozdiel medzi ľuďmi so systémovým svetonázorom a ľuďmi, ktorí sa prebudili (oslobodili sa od neho), je už zrejmý. Na týchto príkladoch som sa snažil ukázať, že prežitie dnes priamo závisí od vašej schopnosti vzdelávať sa a prebúdzať sa. Práve teraz, keď globalisti a ich prisluhovači idú vabank (bezočivo, naplno) sú pravdivé znalosti (nie falošné, systémové) dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Študovať alternatívne necenzurované zdroje, analyzovať, porovnávať, prebúdzať sa, pomáhať druhým. Do istej miery je naše víťazstvo hrou s číslami. Čím viac nás bude, tým skôr porazíme globalistov, satanistov a iných „istov“, ktorí sú nebezpeční pre normálny život ľudí.

Čím viac nás bude, tým menej účinné budú všetky škodlivé opatrenia nepriateľov bežných ľudí, ktorých sa snažia už otvorene eliminovať cez rôzne depopulačné programy. Pokračujeme vo vyhľadávaní a zdieľaní pravdivých informácií, ktorých jedným z kritérií je prísna cenzúra voči nim.

Pamätajte: sebavýchova a sebavzdelávanie vedie k prežitiu prostredníctvom prebudenia.

Boris Grinblat

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie