Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Schumannova rezonancia

V roku 1954 nemecký fyzik W.O. Schumann potvrdil svoju hypotézu o frekvenčných osciláciách Zeme pri 7,83 Hz, ktoré ovplyvňujú mozog cicavcov. Staroveké indické učenie považovalo túto frekvenciu za ÓM alebo za vtelenie čistého zvuku a považovali pravidelnú prácu s ňou za veľmi potrebnú pre duchovný rozvoj. V neurológii je frekvencia 7,83 Hz spojená s nízkymi alfa frekvenciami a vysokými frekvenciami theta mozgu. Charakterizuje vysoký stupeň hypnotability ľudí, stav meditácie, zvýšený prietok krvi do mozgovej oblasti atď.

A ak do konca minulého storočia bola frekvenčná rezonancia Zeme stabilne na 7,83 Hz a ruská orbitálna stanica v júni 2014 prvýkrát zaznamenala frekvenciu 8,5 Hz so špičkami do 16,5 Hz, potom v januári 2017 Schumannova rezonancia prekročila hodnotu 36 Hz.

Nie je ťažké si všimnúť, že k zmenám v ľudskom vedomí začalo dochádzať v 80. – 90. rokoch minulého storočia, keď planéty slnečnej sústavy začali vstupovať do pásma nového a neobvyklého frekvenčného rozsahu pre ľudské prostredie spojené so zmenami frekvenčných kmitov Zeme.

Je potrebné si všimnúť, že v biotope človeka prebiehajú rýchle zmeny, ktoré budú pokračovať v nasledujúcich desaťročiach. Reštrukturalizácia frekvencií Zeme ovplyvní nielen prírodu okolo nás (zmeny v klimatických podmienkach sa už prejavujú voľným okom), ale aj vedomie, správanie a zdravie každého človeka.

V skutočnosti v priebehu asi dvadsiatich rokov sa „dýchanie“ Zeme zmenilo viac ako štyrikrát!

Od 7,83 Hz – uvoľneného stavu mozgu do 36 Hz – stresového stavu nervového systému (podľa neurológov), pri ktorom sa ľudia stávajú viac dráždivejšími, agresívnejšími a sú schopní konať nerozvážne kroky. A ako už vieme, stresový stav je jednou z hlavných príčin rôznych chorôb.

Ukazuje sa, že za posledných 15 až 20 rokov bol ľudský organizmus neustále vystavený a stále je vystavený úderom z dvoch strán. Na jednej strane – kvôli meniacim sa frekvenciám kmitov Zeme; na druhej strane kvôli rastúcej nekompatibilite frekvencií nepekných myšlienok a činov s novými frekvenciami Zeme. V dôsledku neustálych „úderov“ dochádza k nerovnováhe systému „duša – telo“, ktorá nezdravo ovplyvňuje život každého jednotlivca.

Schumannova rezonancia ovplyvnila aj zníženie účinnosti praktík duchovného rozvoja, ktoré sú v našej dobe rozšírené. Ak základom meditácie v priebehu storočí bola rezonancia s „dýchaním“ Zeme pri 7,83 Hz, potom s novou frekvenciou 36 Hz je rezonancia nemožná, a preto nie je možné dosiahnuť rovnaké výsledky v duchovnom vývoji. Som presvedčený, že aj tí, ktorí používajú iné typy praktík, si mohli všimnúť zníženú účinnosť týchto cvičení.

Chrániť sa pred týmito útokmi a prežiť v nových podmienkach je možné iba zmenou seba. Ale ako? Otázky, otázky … na ktoré odpovede môžete nájsť iba vy sami.

Michail Dechta, priateľ a spolupracovník Nikolaja Levašova, Jún 2017.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie