Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Regresívna hypnóza umožňuje prístup k pamäti o minulých životoch

Ruský generál v zálohe, doktor technických a filozofických vied Alexej Savin rozpráva o experimentoch, ktoré uskutočnila sovietska armáda spolu s KGB, a na ktorých sa podieľal aj on osobne. Cieľom bolo zistiť opodstatnenie reinkarnácie a zistiť či psychotechniky dokážu pomôcť spomenúť si na predchádzajúce životy.

KGB bola sovietska tajná služba, ktorá súčasne plnila úlohy špionáže, kontrašpionáže a tajnej polície v Sovietskom zväze. Okrem týchto odborov pod ňu ešte spadali i niektoré odvetvia sovietskeho vojenského výskumu.

Do pozície účastníkov experimentu bolo vybraných 20 ​​ľudí, ktorí boli privedený do stavu hypnózy a následne požiadaní, aby povedali, kto sú, kde žili pred niekoľkými storočiami, v akej krajine, meste, v akej rodine, sociálne postavenie, aké boli vzťahy medzi ľuďmi, pod akými menami v tej dobe žili atď. Všetky otázky boli dopredu pripravené odborníkmi tak, aby sa mohli získané údaje následne preveriť reálne v praxi.

V priebehu experimentov aj pred nimi bolo všetko zabezpečené tak, aby účastníci nerozprávali na základe informácií prečítaných z kníh o histórii a zabezpečilo sa čo najpresnejšie získanie informácií.

Na základe získaných informácií od 20 účastníkov sa odborníci z daných agentúr rozišli po svete reálne overiť informácie o ľuďoch žijúcich na daných miestach pred niekoľkými storočiami.

Výsledky prekvapili aj samotných odborníkov. Z 20 popísaných ľudí, ktorí mali reálne prežiť život na Zemi, bolo nájdených 12 z nich. Ich existencia bola potvrdená z archívov, náhrobných kameňov a iných zdrojov. Alexej Savin hovorí, že keby sa potvrdila existencia iba jedného z nich, tak by to stačilo na to, aby uveril na reinkarnáciu a tým pádom na nesmrteľnosť.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie