Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Princípy školského vzdelávania sú v rozpore s poznávacími procesmi

1900a49b3a306c700030423e372f6474Wendy Priesnitzová, redaktorka časopisu venovanému domácemu vzdelávaniu Life Learning Magazine: „Prirodzené vzdelávanie je vzdelávanie budúcnosti a pre všetky vekové kategórie. Som si tým istá a preto som prekvapená, že toľko ľudí si myslí, že to je nesprávne, podivné alebo nerozumné, dokonca anti-intelektuálne. V skutočnosti je všetko práve naopak, náš vzdelávací systém je založený na zastaraných princípoch a domáce vzdelávanie odráža výsledky posledných vedeckých štúdií.

Keď boli vytvorené školy, tak sa pokladalo vzdelávanie za postupný proces, ktorý zahŕňa v sebe vytvorenie štruktúry, uniformitu a zapamätanie si závisiace od vonkajších spôsobov motivácie a kontroly – pochvaly, odmien a trestov.

Teraz veda dospela k úplne inému záveru. Súčasné výskumy ukazujú, že učenie nie je obmedzené časom a ľudia vrátane detí sa najlepšie učia, keď sú motivovaní vnútorne (samomotivácia) a na základe každodenných skúseností. Tiež je dnes už známe, že nekonečné testy, tvrdé osnovy sú v skutočnosti prekážkou v učení.

Štúdie tiež ukázali, aký negatívny dopad na učenie majú emócie ako je strach, hnev, úzkosť a stres. Okrem toho je výskum dokazujúci, že nedostatok kontroly nad životom môže viesť k tomu, čo Martin Seligman nazýva bezmocnosť, čo vedie k túžbe ukončiť a je to úplne nezlučiteľné s vzdelávacím procesom.

To všetko ukazuje, že je potrebné podporovať samotný proces učenia detí a nielen ho zabezpečovať učebným materiálom, čo je pravý opak toho, čo sa deje v školách. Mnohí z nás umožnili deťom robiť to, čo sa im páči ešte skôr, ako veda prišla k záverom, že je to najlepší spôsob učenia. Dúfam, že nakoniec veda prekoná finančné záujmy vzdelávacieho priemyslu a deti sa budú môcť učiť tak, ako to vymyslela príroda.“

outdoor_classroom

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie