Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prelomový zákon v Mongolsku: Občania budú mať priamy príjem z prírodných zdrojov

Mongolsko robí rozhodujúci krok smerom k spravodlivému rozdeleniu národného bohatstva. Nedávno bol prijatý zákon, podľa ktorého budú musieť veľké ťažobné spoločnosti odvádzať až 34 % svojich ziskov do Fondu národného blahobytu (NWF). Tieto prostriedky budú priamo rozdelené na registrované bankové účty občanov krajiny.

Revolučné riešenie

Po 30 rokoch diskusií a vývoja prijalo Mongolsko zákon, ktorý môže zmeniť životy miliónov občanov. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby každý Mongol mohol získať svoj podiel z využívania prírodných zdrojov krajiny. Zákon bol navrhnutý tak, aby zabezpečil spravodlivé rozdelenie ziskov z ťažobného priemyslu, jedného z hlavných zdrojov príjmov štátu.

Príklad pre iné krajiny

Mongolsko nie je prvou krajinou, ktorá zaviedla takýto systém. Podobné modely úspešne fungujú v Nórsku a na Aljaške, kde sú príjmy z ropy smerované do štátnych investičných fondov a distribuované medzi občanov. Mongolsko sa rozhodlo nasledovať tento príklad, aby zlepšilo životnú úroveň svojich občanov a znížilo sociálnu nerovnosť.

Ekonomický vplyv

Zvýšená životná úroveň: Ročné platby z Fondu národného blahobytu môžu výrazne zlepšiť životnú úroveň mnohých rodín a poskytnúť im dodatočný príjem na pokrytie každodenných výdavkov.

Stimul pre ekonomiku: Dodatočné prostriedky v rukách občanov môžu stimulovať domáci dopyt, čo bude mať pozitívny dopad na ekonomiku krajiny.

Znižovanie sociálnej nerovnosti: Priame transfery pomôžu znížiť priepasť medzi bohatými a chudobnými a zabezpečia rovnomernejšie rozdelenie národného bohatstva.

Mongolský model zabezpečuje, že občania majú priamy prospech z prírodných zdrojov svojej krajiny. Každý občan má právo na svoj podiel na zisku od ťažobných spoločností. To zvyšuje dôveru verejnosti vo vládu a stimuluje hospodársky rast zdola nahor.

Transparentnosť a kontrola

Implementácia prísnych zákonov a kontrolných mechanizmov pri rozdeľovaní zisku. Mongolsku sa podarilo vypracovať a implementovať zákony, ktoré zabezpečujú transparentné rozdelenie príjmov z prírodných zdrojov. Kontrolné a oznamovacie mechanizmy zabezpečujú, aby sa finančné prostriedky skutočne dostali na účty občanov.

Mongolsko má kultúrne tradície, ktoré podporujú kolektivizmus a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov. To vytvára priaznivé prostredie pre realizáciu takýchto reforiem.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie