Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Práca v nočných zmenách zvyšuje riziko rakoviny

Americkí vedci dospeli k záveru, že práca v nočnej zmene zvyšuje riziko rakoviny. Výsledky výskumu sú publikované v časopise Journal of Pineal Research.

„Existuje čoraz viac dôkazov o tom, že rakovina je častejšia u ľudí pracujúcich v nočných zmenách. To viedlo Medzinárodnú agentúru pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie ku klasifikácii nočnej práce ako pravdepodobného faktora pri vzniku rakoviny,“ uviedol spoluautor štúdie Shobhan Gaddameedhi z University of North Carolina.

Vedci sa dlho snažili pochopiť, prečo práca v nočnej zmene zvyšuje riziko vzniku rakoviny. V novej štúdii experti uskutočnili experiment, pri ktorom 14 dobrovoľníkov strávilo v laboratóriu sedem dní. Zároveň pre polovicu účastníkov boli simulované podmienky porovnateľné s prácou v noci. Každé tri hodiny im bola odobratá vzorka krvi na analýzu.

Analýza leukocytov odobratých zo vzoriek krvi ukázala, že nočné posuny narušujú prirodzené 24-hodinové rytmy aktivity určitých génov, čo vedie k poškodeniu DNA a nakoniec k množeniu rakovinových buniek.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie