Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Práca v noci značne zvyšuje riziko potratu u tehotných žien

Už dávno je dokázané, že práca v noci môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí. Vedci už skôr zistili, že ženy, ktoré pracujú počas nočnej zmeny, majú zvýšenú pravdepodobnosť potratu.

Lekári z Dánska sa rozhodli podrobnejšie preskúmať tento rizikový faktor a dospeli k neuspokojivým záverom. Ukázalo sa, že práca počas dvoch alebo viacerých nočných zmien týždenne môže zvýšiť pravdepodobnosť potratu v nasledujúcom týždni o tretinu.

Odborníci študovali údaje viac ako 22 tisíc tehotných dánskych žien pracujúcich vo verejnej službe, najmä v nemocniciach (nočná služba v tejto oblasti nie je nezvyčajná). Získané údaje sa porovnali s informáciami z vnútroštátnych registrov zdravotníctva. Vedci sa zaujímali najmä o prípady potratu a o harmonogram práce pacientov krátko pred samotným potratom.

Takmer polovica žien zo skúmanej vzorky odpracovala počas celého tehotenstva deväť nočných zmien a dvetisíc z nich (8 %) malo potrat v období od 4 do 22 týždňa tehotenstva. (Priemerná dĺžka tehotenstva u týchto žien bola 19,7 týždňa.)

Analýza údajov ukázala, že po ôsmom týždni tehotenstva u žien, ktoré počas týždňa odpracovali dve alebo viac nočných zmien, sa riziko potratu v nasledujúcom týždni zvýšilo o 32 % v porovnaní so ženami, ktoré v noci nepracovali.

Čím viac nočných zmien týždenne ženy odpracovali a čím viac nočných zmien mali v rade po sebe, tým vyššia bola pravdepodobnosť straty dieťaťa.

Vedci vysvetľujú, že po ôsmom týždni tehotenstva sa zvyšuje riziko rôznych porúch spôsobených faktormi životného prostredia, to znamená vonkajšími vplyvmi. Preto, toľko „neskorých“ potratov.

Zistiť presnejšiu príčinu toho, prečo sa tak deje, je dosť ťažké, ale vedci majú svoj dohad. Problémom je, že nadmerné vystavenie umelému svetlu, bez ktorého nie je možné pracovať v noci, narúša cirkadiánne rytmy a spôsobuje pokles hladín melatonínu.

Tento hormón pôsobí ako „regulátor“ našich vnútorných hodín, ale pre tehotné ženy hrá ešte dôležitejšiu úlohu. Melatonín sa syntetizuje v placente a pomáha udržiavať jej funkciu, a preto je jeho produkcia dôležitá počas celého tehotenstva.

V budúcnosti vedci plánujú podrobnejšie preskúmať odhalenú koreláciu a zistiť, aké zmeny v ženskom organizme súvisiace s poruchami cirkadiánneho rytmu, môžu byť priamou príčinou potratu.

Autori dúfajú, že nové údaje pomôžu tehotným ženám chrániť seba a svoje budúce deti pred nebezpečenstvom.

Zamestnávatelia by mali brať do úvahy aj tieto potenciálne riziká a mali by prispôsobiť harmonogram nočných služieb s prihliadnutím na možné dôsledky pre zamestnankyne. Mimochodom, podľa štatistík, dnes v Európe 14 % žien pracuje na nočné zmeny aspoň raz mesačne.

Článok s podrobnejším popisom tohto výskumu bol publikovaný v časopise Occupational & Environmental Medicine.

https://oem.bmj.com/content/early/2019/03/08/oemed-2018-105592

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie