Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Postcovidné vzdelávanie podľa globalistov: žiadne školy, žiadne vzdelanie, znalosti – vynechať!

Svetové ekonomické fórum, ktoré sa konalo koncom januára vo virtuálnom Davose, sa venovalo aj vzdelávaniu. Na webovej stránke EEF v sekcii agenda 2021 sa objavil článok „What will education look like in 20 years? Here are 4 scenarios.“ Ako bude vyzerať vzdelávanie o 20 rokov? Existujú 4 scenáre.

Nie je to ani časovaná bomba, ale skutočná zbraň hromadného ničenia, ktorá ničí vzdelávanie v záujme globálnych elít a nahrádza ho „schopnosťami“ služobných ľudí. Inými slovami – žiadne školy, žiadne vzdelanie, znalosti treba vynechať. A toto je trpká realita, z ktorej musíme hľadať východisko.

Vzdelávacie prognózy zaradila do agendy Davosu 2021 OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Táto organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná štruktúra, ktorej hlavným cieľom je nájsť spôsob, ako zlepšiť život na Zemi. Mala by prispievať k prosperite, rovnosti príležitostí a blahobytu celého ľudstva. Navyše tento pavúk tkajúci pavučinu šťastia pre ľudí funguje už 60 rokov a až v 21. storočí sa ukázal vo svetle s príchodom globalistov k moci na Západe.

Jeho nedávne aktivity pripomínajú akcie mimozemskej umelej inteligencie v kultovom sovietskom filme „Moskva-Kassiopeja“. Tam „urobil šťastnými“ celú planétu, zbavil ľudí emócií a zničil tak civilizáciu. Teraz chce OECD urobiť našu Zem šťastnou. Nie je ťažké si predstaviť, že v prípade úspechu, by bol výsledok podobný.

Začnime úvodom, a ten je apokalyptický: vzdelávací systém vo svete sa bude meniť, „pretože sa očakávajú časté otrasy ako pandémie a extrémne poveternostné udalosti spôsobené zmenou klímy, sociálnymi nepokojmi a politickou polarizáciou“. Ak vezmeme vieru v túto predpoveď budúcnosti, urobený záver je logický: „nemôžeme si dovoliť byť zaskočení“. Ale koniec koncov, je to práve počiatočný predpoklad, ktorý je nesprávny, preto je všetka nasledujúca logika založená na falošnej základnej situácií – nesprávna. Zostáva pochopiť, nakoľko.

Vo všetkých štyroch „typoch budúcnosti“ existuje prvok, ktorý je pre globalistov potrebný a dostačujúci. Ide o „inovácie v oblasti digitalizácie“, ktoré degenerujú do umelej inteligencie. Autori predpovede dali tento prvok na miesto lídra všetkých zmien.

Podľa OECD sú to technológie umelej inteligencie, ktoré študentovi úplne personalizujú obsah a pedagogiku čítaním jeho biometrických údajov: reakcie tela, výrazy tváre alebo nervové mozgové signály. V skutočnosti sa ukazuje, že každé dieťa bude žiť v symbióze s detektorom lži. Začiatok už bol realizovaný v mnohých krajinách vrátane Ruska – školy vo veľkých mestách sú takmer úplne vybavené videokamerami s funkciou rozpoznávania tváre.

Scenár 1. ROZŠÍRENIE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Tvrdí, že účasť na „formálnom vzdelávaní“ sa zvýši. A tu je hlavné slovo „formálne“ – to znamená „žiadne“. Bude to príbeh „еspecially for you“, špeciálne základné vzdelanie pre „služobného človeka“. Pričom to, čo prinesie „medzinárodná spolupráca a technologický pokrok bude do značnej miery smerovať na podporu individuálneho vzdelávania“. Stane sa „veľmi plateným“ a bude tvoriť kvalifikáciu na obmedzenie majetku a bude určený iba pre pánov budúceho sveta.

Scenár 2. VZDELÁVANIE CEZ OUTSOURCING

„Tradičné školstvo bude likvidované, podľa toho, ako sa spoločnosť priamo zapojí do vzdelávania svojich občanov.“ Diplomová práca je viac ako kontroverzná. Spoločnosť vo forme štátnej moci sa však môže zapojiť do vzdelávania svojich občanov zavedením „dištančného vzdelávania“ pomocou digitálnych technológií, ako sa dialo v mnohých krajinách „v čase pandémie“. Potom je logická aj diverzifikácia – rôzna kapacita počítačov pre chudobných a bohatých, rôzna kvalita softvéru, rôzne možnosti prístupu k plateným znalostným databázam … – to je „flexibilná organizačná štruktúra“. Prečo plateným? Tu sa hovorí: „bude sprivatizované“.

Scenár 3. ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE CEZ HUBS

K čomu vedie „diverzifikácia a experimentovanie“ v školách poznáme nielen zo stratenej generácie 90. rokov, keď Rusko stratilo svoju historickú líniu, ale aj zo súčasnej ukrajinskej reality. Ak sa „stanú normou“, dôjde k „vyčisteniu“ mozgového priestoru generácií pre nové hodnoty globalistov.

„Odmietnutie fyzických škôl“ a priori znamená zmiznutie úlohy učiteľa ako vychovávateľa, ktorý je nahradený „uzlami spoločnosti“, a to sú špeciálne sociálne siete – opäť platené aj bezplatné. Práve oni „určujú najprijateľnejšie formy vzdelávania, občianskej angažovanosti a sociálnych inovácií“. Mimochodom, v tomto kontexte sú „občianske záväzky“ notoricky známym sociálnym hodnotením, ktoré už bolo testované v rámci pandémie COVID-19 v Číne ako „sociálna inovácia“.

Scenár 4. UČENIE SA ZA POCHODU

Z tézy „vzdelávanie je možné získať kdekoľvek a kedykoľvek“ vyplýva úplnú likvidáciu škôl. Preto „na rozdieloch medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním už nebude záležať“. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť sa úplne prestaví a opustí vzdelávacie inštitúcie a odovzdá sa „moci strojov“, rozdiely v typoch vzdelávania skutočne zmiznú.

Na druhej strane sa hlavnou vecou stanú zručnosti, ktoré sa začnú dediť ako v indických kastách. Je to prenos týchto schopností „za pochodu“, ktorú podporuje hnutie WorldSkills, ktoré naši prívrženci globalistov vydávajú ako základ stredoškolského vzdelávania. Ale to je téma na samostatný diskurz. Hlavnou vecou je, že umelá inteligencia určí, ktoré zo súborov zručností by mali byť odovzdané každej novej generácii konkrétnej kasty „služobných ľudí“. To zabezpečí úplnú absenciu sociálnych výťahov, ktoré už teraz na Západe aj u nás hrajú výlučne propagandistickú úlohu.

OECD v skutočnosti nepredniesla rôzne scenáre, ale vlastné chápanie budúcnosti prostredníctvom základných trendov, ktoré predurčili globalisti. Teraz hlavnou úlohou je ich hlúpo nenasledovať, ale vrátiť sa na vlastnú cestu rovného univerzálneho bezplatného vzdelávania. Toto je podstata Ruska ako sociálneho štátu hlbokých tradícií. Je načase zastaviť sa a zamyslieť sa, ako ďaleko sme sa v Rusku dostali po ceste, ktorú nám načrtli globalisti, pretože každý môže v daných trendoch ľahko vidieť prvky reality, ktoré sa postupne zavádzajú v strachu z pandémie a všeobecného ignorovania života krajiny. Je potrebné sa vrátiť na cestu tvorenia, pretože človek je tvorcom vlastného osudu.

Dmitrij Efimov, riaditeľ NEMI pre bezpečnosť a strategický rozvoj pre РИА «Катюша»

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie