Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Pohľad na koronavírus z hľadiska vlnovej genetiky Garjaeva

„Získali sme jedinečné experimentálne výsledky, ktoré súvisia aj s Covid pandémiou. Videli sme a zaznamenali, že skutočné gény sa môžu dematerializovať a byť súčasťami skutočných elektromagnetických polí. Gény môžu opäť vznikať ako hmota, čo dokazuje kvantová fyzika elementárnych častíc – fotónov, elektrónov atď.

Avšak, kde tu je pandémia koronavírusu? Jeho gény, ako sústava elementárnych častíc, tiež predpokladám, že môžu získať stav elektromagnetického poľa. Vo výsledku jeho gény dočasne zmiznú ako hmota. To znamená, že za určitých podmienok môžu naše gény a gény vírusov, ktoré nás infikujú, kolísať takým kvantovým spôsobom – miznú a vznikajú. Ak je to tak, potom teraz môžeme vysvetliť nezvyčajné a nebezpečné správanie génov koronavírusu Covid-19, ktorý už nakazil stovky tisíc ľudí, z ktorých mnohí zomreli.

V čom je v tomto zmysle nezvyčajné a nebezpečné správanie nového koronavírusu? Pri testoch na ľuďoch sa môže, alebo nemusí prejaviť v testoch, čo hrozí väčším šírením, pretože to bude dezinformovať lekárov – či liečiť ľudí s takýmto „spiacim“ a neviditeľným vírusom alebo nie, a tiež to môže spôsobiť paniku, keď bude každý každého podozrievať a báť sa jeden druhého.

To isté platí pre stavy bez symptómov, keď sú ľudia infikovaní Covidom, ale o tom nevedia. Ak tomu rozumieme a nezakrývame pred tým oči, teraz aspoň poznáme toto nebezpečenstvo a rozumieme jeho fyzikálnym a genetickým mechanizmom, aby sme sa vyhli dôsledkom. Skrývanie sa pred takýmto nebezpečenstvom bude mať ničivejšie následky.

Ďalšia problémová črta situácie s Covidom je už v nás samých, alebo skôr významné neporozumenie genetikov a virológov o našom genetickom kóde, napriek skutočnosti, že za prácu v tejto oblasti dostali dve Nobelové ceny v rokoch 1962 a 1968. To na mnohé roky vyvolalo ilúziu, že vieme takmer všetko o DNA a genetickom kóde. Ale to zďaleka nie je pravda.

Nedostatok porozumenia o práci nášho a vírusového genetického aparátu sa obzvlášť naliehavo ukázal v súčasnosti, keď bola medicína proti Covid-19 takmer bezmocná. Okrem nosenia masiek a izolácie ľudí od seba, nemá čo ponúknuť. Vytvoriť vakcínu proti Covid tiež nemôže, pretože vírus neustále a rýchlo mení svoje základné zložky (mutuje) a nahrádza ich analógmi, čo vylučuje tvorbu vakcíny, ako je to už v prípade HIV – takmer 30 rokov bezvýslednej práce týmto smerom.

S koronavírusom je to ešte horšie, pretože mutuje ešte rýchlejšie. Preto so starou genetikou a virológiou budeme stáť na jednom mieste a zbytočne míňať obrovské množstvo peňazí na zbytočnú prácu. Potrebujeme zásadne novú genetiku a virológiu. V prvom rade ide o lingvistickú vlnovú genetiku (LVG), ktorú vyvíjame od roku 1984 a ktorá je zo strany oficiálnej vedy veľmi odvrhovaná a brzdená.

Čo môže LVG ponúknuť na boj proti Covid-19? Prvou a najdôležitejšou vecou je revízia a oprava starého modelu genetického kódu. Model je strategicky nesprávny, a preto vo všeobecnosti nesprávny. V čom je jeho chyba a ako môže jeho korekcia pomôcť v boji proti koronavírusu? Jeho chybou je, že ignoruje jazykovú (textovú) časť genetického kódovania, odmieta zmysluplnosť (na svojej úrovni) génov ako súčasti textov s jej zložkami – slová, korene slov, predpony, morfémy, fonémy, interpunkcia, deklinácia, konjugácie, časy, pravdepodobnostné aspekty významu genetických textov atď.

Druhým, a tiež (v menšom rozsahu) ignorovaným biologickým „oficiózom“, je štúdium kvantovej úrovne kódovania genetických informácií, fungovanie proteínových génov na materiálnej aj vlnovej úrovni, ktoré sa nevylučujú, ale vzájomne sa dopĺňajú.

Prenasledovanie ľudí pracujúcich v tejto obrovskej oblasti znalostí nás už priviedlo k skutočnej génovej globálnej katastrofe spojenej s používaním geneticky modifikovaných potravín. Ale toto je osobitná téma na rozhovor. Ako sa tento stav prejavuje na práci „génových inžinierov“ pracujúcich s koronavírusom? Jednoduchý príklad, také slovo, svojho druhu gén, ako „Radosť“, úplne zmení význam, ak v ňom zmeníte iba jedno písmeno a získate nové slovo Gadost (špinavosť, ohavnosť po rusky). Dokonca aj presunutie čiarky z jedného miesta na druhé v textoch môže tiež úplne zmeniť ich význam. To je to, čo úplne zmenilo neutrálny koronavírus na patogénny Covid-19 v dôsledku umelých krátkych génových (textových) vsuviek v jeho genetickom aparáte (RNA chromozóm). Text a význam RNA pôvodného koronavírusu bol skreslený a dostali sme, čo sme dostali – bojový vírus, ktorý nemôžeme kontrolovať, pretože nerozumieme jazyku génov vrátane vírusových génov.

A čo teraz môžeme urobiť? Študovať tieto jazyky. K tejto téme som už publikoval 5 článkov. Ale veľa sa nečítajú, pretože menia starý model genetického kódu, ktorý je nepravdivý, ale zabehnutý. Áno, preškolenie je vždy ťažké. Text RNA chromozómu Covid-19 sa musí vrátiť do pôvodnej podoby. To však nie je možné urobiť pre každý koronavírus, ktorý je v miliardách v chorých ľuďoch.

Okrem toho môžu byť, ako je uvedené vyššie, v kvantovom, nehmotnom stave a v zásade môžu byť súčasťou našich chromozómov, ale iba po ich zhmotnení a kopírovaní ich textu z RNA do DNA v dôsledku enzýmu prítomného v našich bunkách – reverznej transkriptázy. To môže viesť k transformácii koronavírusu na iný, retro-podobný vírus prostredníctvom pomerne zložitej metabolickej cesty, čo nás pravdepodobne ušetrí od okamžitej pandémie.

Ale „génový inžinieri“, s neúplnými znalosťami teórie genetického kódovania, tu môžu urobiť zločin proti ľudskosti, okrem toho, čo sa už stalo v súvislosti s vytvorením bojového Covid-19. Povedzme, že sme v laboratóriu Covid-19 vrátili do starého, bezpečného stavu. Ale ako ho prinútiť, aby nahradil patogénny? To nie je známe. Kvantovo vráteným koronavírusom, ktorý sa vrátil do relatívne neutrálneho stavu, prekryť všetky koronavírusy? Predpokladajme, že sa to podarilo, ale povedie to k požadovanému výsledku? To nie je známe.

Je jediný spôsob, ako prekonať tieto dosť pochmúrne okolnosti – okamžite začať po celom svete masívny výskum v oblasti lingvistickej vlnovej genetiky. V tejto oblasti už máme určité teoretické a experimentálne základy, ktorých hlavnou časťou je, že už môžeme pracovať s kvantovými kópiami génov, ktoré nám v budúcnosti umožnia vypnúť RNA gény Covid-19 a ďalšie patogénne vírusy, ktoré obsahujú RNA aj DNA. Kvantové vypnutie génov znamená ich deaktiváciu. Toto je ďalší spôsob riešenia problému Covid-19.

Dodávam, že sme dosiahli pozitívny výsledok v prípade patogénnych baktérií zavedením určitej deštrukcie do ich genetického aparátu. Dostali sme spintronické spektrum takéhoto poškodenia. Toto spektrum blokovalo vývoj patogénnych baktérií. V skutočnosti sme dostali kvantovú vakcínu proti týmto baktériám. Pokračovať v tejto práci týkajúcej sa modelu Covid-19 má zmysel.“

Peter Garjaev – doktor biologických vied, akademik Ruskej akadémie medicínskych a technických vied, Ruskej akadémie prírodných vied, člen Newyorskej akadémie vied, predseda Ústavu kvantovej genetiky, výskumný riaditeľ Wave Genetics Inc., …

https://www.rinok.sk/search-engine.htm?slovo=garjaev&search_submit=&hledatjak=2

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie