Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Poďme počúvať hudbu s pozitívnymi vibráciami

Muzika+„Pre mnohých nie je žiadnym tajomstvom, že rôznym vekovým skupinám sa páči rôzna hudba, ale málokto sa zamyslel, prečo je to tak.

Skutočnosťou je, že jedna a tá istá hudba má rôzny vplyv na ľudí s rôznou evolučnou úrovňou. Človek, ktorý počúva hudbu ju nielen počuje, ale aj jeho podstata sa prestavuje pod vplyvom rytmu a frekvencie zvuku. Hudba akoby vnucuje podstate človeka určitý kvalitatívny stav, ktorý môže byť v súlade s jeho vlastným stavom alebo môže byť úplne disharmonický, nekompatibilný. V prvom prípade človek cíti vnútorný nárast energie, radosť, ktorá môže prerásť do extázy. Pokiaľ hudba rezonuje so sexuálnymi emóciami, podobná extáza môže priviesť k orgazmu.

Zvlášť silne reagujú na hudbu ženy, vzhľadom na to, že kvalitatívna štruktúra ženskej podstaty je veľmi dynamická a ľahko sa prestavuje pod pôsobením vonkajšieho vplyvu. Pritom reakcia prebieha na podvedomej úrovni a prakticky nie je kontrolovaná ľudským vedomím. Pri disharmónii medzi hudbou a kvalitatívnou štruktúrou podstaty sa môže u človeka prejaviť podráždenie alebo iné emočné prejavy pobádajúce človeka prestať počúvať danú hudbu. Táto reakcia na hudbu je obranná reakcia človeka.

Skúsime pochopiť, prečo sa pri počúvaní hudby môže prejaviť obranná reakcia.

Ako každý vie, zvuky a zvuky hudby zvlášť, sú pozdĺžne vlny. A ako každé iné vlny, menia vlastnú úroveň mernosti (rozmeru) priestoru na určitú hodnotu. Zvukové vlny vzhľadom na svoje parametre ovplyvňujú úroveň mernosti makropriestoru iba v lokálnom objeme. Dokonca aj malé zmeny úrovne mernosti makropriestoru spôsobujú prerozdelenie primárnych hmôt, ktoré prestupujú tento objem priestoru. V dôsledku toho sa mení kvantitatívne rozdelenie primárnych hmôt v lokálnom objeme priestoru, cez ktorý prechádzajú zvukové vlny a následkom je zmena nasýtenia primárnymi hmotami podstaty človeka, ktorý sa nachádza v zóne pôsobenia zvukových vĺn.

Maximálny účinok má zvuk na astrálne telo podstaty človeka a spôsobuje jeho ďalšie nasýtenie primárnymi hmotami G a F, čo sa prejavuje na emocionálnej reakcii človeka na zvuky hudby. Pritom tento vplyv nie je rovnaký a závisí od frekvencie zvuku a frekvencie jeho opakovania (rytmu). Nízkofrekvenčné zvuky spôsobujú nadmerné nasýtenie astrálneho tela primárnou hmotou G, čo sa prejavuje zvýšenou sexualitou a agresivitou človeka. Nie náhodou je hlboký mužský hlas pre väčšinu žien časťou sexi imidžu muža. Hlboký mužský hlas má vplyv na ženu, vytvára v nej túžbu k intímnemu zblíženiu s mužom.

Vysvetlíme si, čo pritom prebieha na bunkovej úrovni.

Nízkofrekvenčná zvuková vlna, ktorá prechádza človekom, spôsobuje prerozdelenie primárnych hmôt v zóne svojho dosahu, výsledkom čoho sa proporcionálny vzťah medzi primárnymi hmotami narušuje. Dochádza k nadmernému nasýteniu tejto zóny primárnou hmotou G, čo vytvorí nasýtenie touto hmotou astrálneho a éterickeho tela človeka nachádzajúceho sa v zóne prechodu zvukovej vlny (obr. 58).

obr. 58

Ďalšie nasýtenie astrálneho a éterického tela podstaty človeka primárnou hmotou G, vedie k nárastu koncentrácie tejto hmoty v týchto telách (obr. 59). Pritom vzniká ďalší pohyb tejto hmoty od astrálneho tela k éterickému, a tak ďalej až k fyzickému telu bunky. Zvuková vlna, rovnako ako iná pozdĺžna vlna, prichádza jednou líniou a jej účinok trvá určitú dobu, počas ktorej sa udržuje prerozdelenie primárnych hmôt. Po prejdení zvukovej vlny, sa prerozdelenie primárnych hmôt vracia do kvalitatívneho stavu, ktorý bol pred príchodom vlny.

Fig-59

Nadmerné nasýtenie astrálneho a éterického tela podstaty počas prechodu zvukovej vlny vytvára určitý rozdiel medzi mernosťou (rozmernosťou) prostredia a vlastnou mernosťou astrálneho a éterického tela, čo vedie k určitej nestabilnosti týchto tiel. V dôsledku toho prichádza k výronu prebytku primárnej hmoty G a stav astrálneho a éterického tela sa vracia do pôvodného stavu (obr. 60). Súčasne človek prežíva zodpovedajúce emócie. Týmto spôsobom zvuky hudby vyvolávajú u poslucháčov vynútené emócie. Kombinácia zvukov rôznych frekvencií vytvára určitý vzorec prerozdeľovania primárnych hmôt v oblasti svojho dosahu a vytvára celú škálu emócií vytvorených hudbou. Otázkou je, aké vynútené emócie vytvára tá alebo iná hudba.

Fig-60

Hudba môže byť považovaná za jeden z nástrojov vplyvu na ľudské vedomie a teda akejsi psí zbrane. Chcel by som venovať osobitnú pozornosť na frekvenciu nízkych zvukov, takzvaného rytmu. Nová nízkofrekvenčná zvuková vlna prináša ďalšiu redistribúciu primárnych hmôt v oblasti dosahu zvukovej línie. A všetko sa opakuje znovu. (obr. 58, obr. 59, obr. 60) Interval medzi koncom pôsobenia jednej nízkofrekvenčnej vlny a príchodom ďalšej, má veľký význam. Pripomenieme si, že pri prechádzaní nízkofrekvenčnej zvukovej vlny dochádza k prerozdeleniu primárnych hmôt a doplniteľné nasýtenie astrálneho a éterického tela primárnou hmotou G. Po prechode zvukovej línie dochádza k uvoľneniu nahromadenej koncentrácií tejto hmoty v astrálnom tele bunky a stav bunky sa vracia do pôvodného stavu.

A pokiaľ nová zvuková vlna prichádza do bunky v momente, keď sa ešte nestihla vrátiť do pôvodného stavu, čo sa stane? Jednoducho, zvuková vlna neumožňuje bunke vrátiť sa do pôvodného stavu a núti ju zostávať na tejto kvalitatívnej úrovni. Inými slovami, opakujúci sa nízkofrekvenčný zvuk nielen vytvára u človeka určitú emocionálnu reakciu, ale je schopný mu aj vnútiť určitý emocionálny stav. Otázkou je, aký emocionálny stav sa človeku vnucuje proti jeho vôli, často bez pochopenia z jeho strany, že mu vôbec niečo vnucujú?

Periodicky sa opakujúce nízkofrekvenčné zvuky sú schopné nielen udržiavať bunku na určitej kvalitatívnej úrovni, ale môžu viesť aj k čiastočnej deštrukcii jej kvalitatívnych štruktúr a blokovať evolučný vývoj. Pokiaľ nová nízkofrekvenčná zvuková vlna dostihne bunku v stave návratu do pôvodného stavu, znovu bude vrátená do núteného stavu. Pokiaľ sa tento proces bude opakovať stále, astrálne telo bunky sa bude hojdať ako kyvadlo. Samozrejme, že to vedie k destabilizácií bunky ako celku a k čiastočnej deštrukcii astrálneho tela bunky, v prvom rade vrchných astrálnych štruktúr bunky, ktoré sa nachádzajú u mládeži vo fáze vývoja, a preto môžu byť ľahko zničené podobným procesom.

Touto formou, podsúvanou návnadou mladej generácii pomocou určitého typu hudby, je možné veľmi ľahko a spoľahlivo zničiť evolučnú budúcnosť. Čo sa prakticky aj deje pod vplyvom hudby v podobe „rapu“ a „metalu“. A pokiaľ tieto hudobné smery majú plnú podporu vládnych agentúr, je zrejmé, kto z toho má prospech. Štát potrebuje „čierne kone“, ktoré nepotrebujú a ani nechcú myslieť. Stádom „baranov“ je oveľa ľahšie manipulovať, nekladú neželané otázky a navždy zostanú „slepými“.

Zvukové vlny s frekvenciou 6 – 8 Hz sa dajú všeobecne považovať za zbrane. Nasmerovanie zvukovej vlny s danou frekvenciou spôsobuje také prerozdelenie primárnych hmôt v zasiahnutej oblasti, že spôsobuje nezvratné procesy u vysoko organizovaných buniek, ktorými sú mozgové neuróny. V dôsledku toho vzniká preťaženie mozgu a človek zomiera…“

Nikolaj Levašov, z knihy „Podstata a Rozum“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie