Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Očkované deti versus neočkované deti

„CDC sa nikdy nezaoberalo dlhodobými zdravotnými výsledkami očkovaných oproti neočkovaným deťom,“ potvrdil profesor Brian Hooker Ph.D., počas prezentácie pre Svetovú radu zdravia World Council of Health.

Brian Hooker je vrchný riaditeľ pre vedu a výskum na Children’s Health Defense a emeritný profesor biológie na Simpson University v Reddingu v Kalifornii, ktorý sa už 20 rokov venuje obhajobe a výskumu bezpečnosti vakcín. Vo svetle neochoty CDC vykonávať dlhodobé štúdie porovnávajúce očkované a neočkované deti sa Dr. Hooker rozhodol tieto štúdie zhrnúť a vykonať.

Napríklad Mawsonova štúdia zhromaždila informácie od mamičiek, ktoré vzdelávali svoje deti doma a zamerala sa na deti vo veku od 6 do 12 rokov.

Pravdepodobnosť vzniku mnohých chorôb u očkovaných detí je mimo tabuľky. Napríklad sa zistilo, že deti z očkovanej populácie majú 30-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť alergickou rinitídou v porovnaní s neočkovanými deťmi.

Mawsonova štúdia zistila, že očkované deti majú 3,9-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať alergie. Pravdepodobnosť vzniku ADHD je 4,2-krát vyššia (vývinová porucha neurologicko-behaviorálneho charakteru, pri ktorej sa prejavuje hyperaktivita detí spolu s poruchou pozornosti).

  • 4,2-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku autizmu u očkovaných detí.

  • 2,9-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku ekzému u očkovaných detí.

  • 5,2-krát vyššia pravdepodobnosť, že očkované deti budú mať poruchy učenia.

  • 3,7-krát vyššia pravdepodobnosť, že sa u očkovaných detí vyvinú neurovývinové poruchy v porovnaní s neočkovanými deťmi.

Výskumná práca Dr. Mawsona bola pôvodne publikovaná v časopise Frontiers in Public Health Frontiers a získala si značnú pozornosť. Po rozsiahlej pozornosti časopis následne článok odstránil s vyhlásením, že napriek predchádzajúcemu publikovaniu nebol nikdy úplne prijatý. Dr. Mawson sa nenechal odradiť týmto vývojom udalostí a v roku 2017 znovu publikoval svoj článok v Journal of Translational Science Journal.

Profesor Brian Hooker a demokratický prezidentský kandidát Robert F. Kennedy Jr. urobili veľký kus práce a zhromaždili viac ako 100 ďalších štúdií, ako je Mawsonova štúdia porovnania zdravotných výsledkov medzi očkovanými a neočkovanými deťmi. A to, čo našli, je celkom pozoruhodné. Neočkované deti majú trvalo lepšie zdravotné výsledky ako očkované deti. Podstata je zhrnutá v knihe Vax-Unvax: Let the Science Speak.

https://vigilantfox.substack.com/p/this-is-what-happens-when-you-dont?r=ytl4p&utm_medium=ios&utm_campaign=post

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie