Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Objektívnu fyzickú realitu tvorí naše vedomie

Energiu je možné vidieť

Vytvorte si pred sebou tmavé pozadie a nejaké osvetlenie z boku. Ale nie je to podmienkou. Môžete jednoducho pozerať počas dňa z okna, ale nepozerajte na viditeľné objekty ako je strom, či oproti stojaci dom alebo skriňa v izbe. Pozerajte na prázdny priestor, ktorý sa nachádza medzi vami a viditeľným povrchom objektu, ktorým môže byť aj vaša ruka. Jednoducho pozerajte pozorne  na vzduch.

Následne rozostríme zrak a predstavíme si, že máme pred sebou hrubé sklo. Zvyčajne sa pozeráme cez sklo a vidíme to, čo je za ním. Ale je možné pozerať aj hlboko do skla. Zamerajte sa na to. Po nejakom čase uvidíte prúd mikroskopických častíc pohybujúcich sa veľmi rýchlo. Jednoducho, veľký prúd častíc.

Pokiaľ sa vám to podarilo, tak vidíte energetickú hmotu, z ktorej je vytvorená naša realita. Môžete ju nazvať ako chcete: primárna hmota, kvantová energia, energetické vlny, pixely počítačového obrazu… Pozorujte ju.

Ak ste sa naučili vidieť tento prúd energetických častíc, pokúste sa silou svojej mysle zmeniť smer prúdu týchto častíc. Zistíte, že táto energia reaguje na váš príkaz, alebo žiadosť. Pokúste sa striedavo usmerňovať smer prúdenia: vľavo, vpravo, hore, dolu, do kruhu, diagonálne… Energia bude reagovať na vaše myšlienky a vy to môžete vidieť vlastnými očami. Podobný experiment môžete vyskúšať aj pri pozeraní na vizuálny šum nenakonfigurovaného televízneho kanála.

Pri trénovaní týchto techník je potrebné, aby mal človek jasnú myseľ, bez vplyvu alkoholu, narkotík a fajčenia, ktoré negatívne vplývajú na mozgové centrá ovplyvňujúce tieto schopnosti.

Pri akustickom šume nenakonfigurovaného rozhlasového kanálu môžete vyskúšať podobnú techniku. Pri počúvaní šumu začnite pre seba opakovať nejaké slovo, alebo frázu. Za nejaký čas budete medzi akustickým šumom počuť toto slovo, alebo frázu. Inak povedané, akustický šum vytvorí potrebné slovo.

Pokiaľ je celý vesmír, ktorý nás obklopuje vytvorený z hmoty, ktorá reaguje na naše myšlienky, čo nám bráni v tom, aby sme ju ovládali, ako to potrebujeme? Naše vedomie má oveľa väčšiu moc, ako si myslíme. Alebo celý svet existuje iba v našom vedomí?

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie