Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Mentálna zaostalosť a Dimexide

Dimexid sa ukázal ako veľmi účinný pri liečbe mentálnej retardácie. V niektorých prípadoch sa používa iba dimexid a v niektorých prípadoch sa používa dimexid v kombinácii s aminokyselinami, vitamínmi alebo inými produktmi. Dimexid sa tiež používa rôznymi spôsobmi, medzi ktoré patrí: perorálne podávanie, keď pacient pije dimexid zriedený vo vode, džúse alebo mlieku, intramuskulárne injekcie alebo povrchová aplikácia.

V Čile sa uskutočnila jedna veľká, dobre zdokumentovaná štúdia zahŕňajúca 55 detí, ktoré mali ťažkú ​​mentálnu retardáciu v dôsledku Downovho syndrómu. Pacienti s Downovým syndrómom, ktorý je tiež známy ako mongolizmus alebo rizómia (prítomnosť ďalšieho chromozómu v bunke), sa rodia s tromi (namiesto dvoch) dvadsiatymi prvými chromozómami. Tí, ktorí majú chromozóm 21 navyše, sú mentálne retardovaní a máločo im mohlo pomôcť, kým sa neobjavil dimexid.

Pacientom v čilskej štúdii sa podával dimexid a aminokyseliny intramuskulárnou injekciou. Injekčné ampulky obsahovali 5 cm³ 5 % dimexidu s 5 mg kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), 10 mg kyseliny gama-amino-beta hydroxymaslovej (GABHA) a 10 mg acetylglutamínu.

Deti boli rozdelené do dvoch skupín: do 3,5 roka a nad 3,5 roka.

Osoby mladšie ako 3,5 roka: 15 detí dostalo liečbu a 13 detí slúžilo ako kontrola. Deti staršie ako 3,5 roka (z ktorých najstarší má 14 rokov): 16 detí bolo liečených a 11 slúžilo ako kontrola.

Pre deti mladšie ako 3,5 roka bola dávka 5 cm³ ampulky s obsahom 5 % dimexidu v kombinácii s aminokyselinami upravená podľa telesnej hmotnosti. Tým, ktorí vážili menej ako 8 kg, predpísali 0,5 cm³, tým, ktorí vážili od 8 kg do 11 kg, predpísali 1 cm³ a tým, ktorí vážili viac ako 11 kg, predpísali 2 cm³. Všetky deti staršie ako 3,5 roka dostali celú injekciu cc ampulky.

Deťom do 3,5 roka sa injekcie podávali každý druhý deň počas 90 dní. Potom bola prestávka od dimexidu na 1 mesiac. Všetky deti dostali najmenej tri cykly injekcií.

Počas mesačnej prestávky boli pacientom podávané kapsuly s obsahom GABA a GABHA, acetylglutamínu a arginínu, ale dimexid im nebol podávaný.

Deti staršie ako 3,5 roka dostávali injekcie denne počas 20 dní. Potom bola prestávka na 20 dní. Počas 20-dňovej prestávky dostali kapsuly s aminokyselinami s obsahom GABA, GABHA, acetylglutamínu a arginínu, ale nepodali im dimexid.

Každé dieťa dostalo päť cyklov po 20 injekcií, celkovo teda 100 injekcií.

Obe skupiny detí vykazovali výrazné zlepšenia v porovnaní s deťmi v kontrolnej skupine. Psychometrické testovanie detí do 3,5 roka bolo vypočítané v súlade s Gesellovým vývinovým koeficientom. Tí, ktorí boli liečení dimexidom, zlepšili svoj výkon vo všetkých oblastiach.

Celkové výsledky sú nasledovné:

Deti do 3,5 roka:

Motorická oblasť: V kontrolnej skupine bola veľmi malá zmena z priemeru 56 pred liečbou na 58 po jednom roku liečby.

U 10 z 13 pacientov sa motorický index nezmenil, u jedného klesol a u dvoch sa zvýšil. V skupine liečenej dimexidom bol počiatočný priemer tiež 56, ale po roku to už bolo 72.

Adaptačná zóna: V kontrolnej skupine bol počiatočný priemer 52 a do konca roka sa znížil na 49. V skupine liečenej dimexidom bol počiatočný priemer 50 a po roku liečby sa zvýšil na 60.

Jazyková zóna: Kontrolná skupina mala priemer 56 na začiatku a 54 po jednom roku liečby.

Skupina liečená dimexidom mala pred liečbou priemer 52, ktorý sa po jednom roku liečby zvýšil na 58.

Deti staršie ako 3,5 roka:

Motorická oblasť: V kontrolnej skupine bol priemerný motorický index pred liečbou 34 a po roku liečby bol priemerný index 36. V skupine liečenej dimexidom bol priemerný motorický index 38 pred liečbou a 49 po jednom roku liečby dimexidom.

Jazyková zóna: Testovali sa rečové schopnosti a schopnosti porozumenia. V kontrolnej skupine bol priemer reči spočiatku 21 a po jednom roku sa zvýšil na 23, zatiaľ čo priemer porozumenia bol spočiatku 25 a po roku sa stal 34. V skupine liečenej dimexidom bolo priemerné skóre reči 27 pred liečbou a 37 po roku, pričom priemerné porozumenie bolo 42 pred liečbou a 52 po roku.

IQ: Deti v kontrolnej skupine začali štúdiu s priemerným IQ 34 a po roku mali priemerné IQ 33. Tí, ktorí boli liečení dimexidom, mali spočiatku priemerné IQ 29 a po roku liečby sa priemerné IQ zvýšilo na 40.

Ošetrujúci lekári sa zhodli, že terapia aminokyselinami a dimexidom je významným pokrokom v liečbe detí s ťažkou mentálnou retardáciou. Odporúčali tiež zvýšiť počet detí liečených touto metódou a predĺžiť dĺžku ich liečby. Pri liečbe iných detí, ktoré neboli zahrnuté do tejto štúdie, predpisovali väčšie dávky a dosiahli lepšie výsledky.

Nakoniec povedali, že aj keď nedosiahli dokonalé vyliečenie, terapia DMAM pokročila v liečbe chorôb, ktoré nezaznamenali žiadny pokrok už desaťročia.

V ďalšej štúdii prezentovanej na konferencii Dimexide v Akadémii vied v New Yorku bolo 26 retardovaných detí v Argentíne bez Downovho syndrómu liečených rovnakou terapiou aminokyselinami Dimexide, ako sa používali v čilskej štúdii. 13 detí dostalo liečbu dimexidom, zatiaľ čo ostatných 13 slúžilo ako kontrolná skupina.

Vek skupiny sa pohyboval od 5 do 20 rokov.

Deťom liečeným dimexidom sa podávala intramuskulárna injekcia 5 cm³ trikrát týždenne. Po každých 20 injekciách bola prestávka na 15 dní. Celková doba liečby bola 180 dní.

Výsledky tejto štúdie boli podobné ako v predchádzajúcej štúdii. Deti v kontrolnej skupine vykazovali veľmi malú zmenu, zatiaľ čo všetky deti liečené dimexidom vykazovali určité zlepšenie.

Billy King z Portlandu v Oregone je možno najznámejším pacientom v Spojených štátoch, ktorý bol liečený Dimexidom na Downov syndróm. Od začiatku 70. rokov bol pacientom Dr. Stana Jacoba na lekárskej fakulte University of Oregon.

Každý deň sa liečil dimexidom. Jeho matka mi v sedemdesiatych rokoch povedala, že každé ráno pil dimexid s mliekom. Samozrejme, toto môže urobiť každé dieťa. Je to jednoduchá a účinná liečba, ktorá stojí centy a môže mať obrovské výhody.

Na začiatku liečby mal 14 rokov a úroveň vývoja 10-mesačného dieťaťa. Vedel chodiť a kŕmiť sa. Nevedel však hovoriť ani rozumieť tomu, čo hovoria iní ľudia. Po dvoch rokoch užívania dimexidu mal už mentálny vývoj ako 7-ročné dieťa. Mohol hovoriť a rozumieť tomu, čo mu bolo povedané. Dokázal napísať svoje meno a identifikovať 269 obrázkov v Peabodyho teste slovnej zásoby. Prestal vyzerať ako Down. Vedel plávať aj v bazéne.

V nasledujúcich rokoch Billy King pokračoval v zlepšovaní svojho stavu. Keď sa stal dospelým, pracoval v kníhkupectve v Portlande. Toto je príklad toho, ako sa niekomu radikálne zmenil život vďaka dimexidu. Z niekoho, kto mal pred sebou veľmi zlú budúcnosť a bol úplne závislý od druhých, sa stal produktívny dospelý, ktorý si kúpil dom a mohol každý týždeň platiť účty.

Aká je súčasná situácia mentálne retardovaných ľudí v USA a iných krajinách sveta? Mnoho detí, ako Billy King (pred liečbou Dimexidom), je vo vládnych inštitúciách. Mnohí, ak nie väčšina, z tých, ktorí sú ťažko retardovaní, alebo ktorí utrpeli vážne poškodenie mozgu, by mohli opustiť nemocnicu a viesť normálny život. Pacientom, ktorí sa mohli vyliečiť, sa namiesto liečenia dimexidom naďalej podávajú sedatíva, aby boli ticho.

Z knihy Archieho Scotta „Dimexide. „Manuál pre lekárov“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie