Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kupola v Antarktíde z Encyklopédie z r.1958..

V Encyklopédií Americana z roku 1958 sa nachádza zaujímavá informácia o Antarktíde: je škoda, že neskôr v nových vydaniach encyklopédie bola táto informácia odstránená. Ide o podobný prípad ako v Encyklopédii Britannica, prvé vydanie, diel 3, Edinburg, rok 1771, keď v ďalších vydaniach odstránili rozsiahlu niekoľko stranovú kapitolu o Veľkej Tartárii. Je potrebné dodať, že uvedené encyklopédie, sa vtedy vydávali so štátnou podporou a kontrolou, za pomoci vedeckých kapacít z rôznych oborov.

„These flights proved the inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80°S, longitude 90°E“

„…Tieto lety preukázali, že vnútrozemské oblasti sú bezvýznamného charakteru, s kupolou vysokou 13 000 stôp (cca 4km) na približne 80° j. š. a 90° v.d…“

1958 Encyclopedia Americana 2

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie