Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kryštály

Od nepamäti kryštály žiariace a trblietajúce sa všetkými farbami dúhy pútali pozornosť ľudí nepochopiteľným spôsobom. A nielen ako dekorácie. Kryštálom sa pripisovali liečivé vlastnosti, magické pôsobenie na diaľku a dokonca aj schopnosť eliminovať, alebo posilňovať zlo. Historicky sú zaznamenané tragické osudy mnohých majiteľov najznámejších diamantov. Niektoré z kryštálov zmenili mnohých majiteľov a priniesli so sebou zvláštnu súvislú stopu vrážd, iných nešťastí a tragédií.

Pravé diamanty boli považované za najdrahšie a najcennejšie kamene. Verí sa, že robia svojho majiteľa neporaziteľným, dávajú silu, vytrvalosť a odvahu, chránia pred nepriateľmi a zvyšujú ostrosť mysle. Féničania a Etruskovia oceňovali vlastnosti diamantov a na Východe sa verilo, že z dvoch bojujúcich strán vyhrá tá s väčším diamantom. Možno aj preto každý panovník považoval prítomnosť diamantu impozantnej veľkosti za predpoklad úspechu.

Astrológovia tvrdia, že diamant má pozitívny vplyv na dušu a telo svojho právoplatného majiteľa. Zakúpený kameň si do siedmich rokov zvykne na nového majiteľa a až potom, ak má ten úprimné myšlienky a úmysly, začne mu pomáhať. Ukradnutý alebo nečestne získaný diamant prináša svojim novým majiteľom nešťastie a smolu. Často zomierajú v chudobe alebo násilnou smrťou.

Z dávnych čias pochádza legenda, že Veľký mág a alchymista Albert Veľký zásoboval svojich priateľov, ale aj niektorých európskych panovníkov pravými kryštálmi, pomocou ktorých s nimi mohol udržiavať kontakt na diaľku a dokonca poskytovať pomoc v prípade choroby.

Dlho bola táto legenda považovaná za čistú fikciu a ortodoxní mineralógovia liečivý účinok kryštálov popierali, 20. storočie nám však prinieslo novo „objavené“ vlastnosti kryštálov.

Napríklad sa ukázalo, že ak kryštál umiestnite do vhodného živného roztoku, bude rásť rovnako, ako rastie živá hmota. Kryštály majú aj ďalšiu vlastnosť – obnovu (regeneráciu) narušenej formy. Začiatkom nášho storočia ruský biológ Gurvič objavil vplyv všetkých rastúcich a deliacich sa živých buniek na vyžarovanie ultrafialových kvantov a neskôr bolo objavené aj ich superslabé žiarenie vo viditeľnej, modrozelenej oblasti spektra. Ukázalo sa, že rastúci kryštál tiež vyžaruje rôzne druhy energie, čo sa ukázalo ako akustické signály, rádiové vlny a dokonca aj neutrónové žiarenie.

Slávny vedec M. Vogel, študujúci úžasné vlastnosti kryštálov, patentoval viac ako 200 vynálezov, vrátane počítačovej diskety. Tvrdil, že kryštály sú schopné vnímať ľudské myšlienky a emócie, podobne ako vnímajú rádiové vlny. Z tohto dôvodu sa napríklad v rádiovom inžinierstve aktívne používali kryštály kremeňa. Teraz sa schopnosť kryštálov uchovávať informácie využíva v počítačovej technike.

Nie náhodou kandidát lekárskych vied A. Kljuev poznamenáva, že v kryštálovej štruktúre minerálov a kvapalín už bola uložená biologická forma života a práve z tekutých kryštálov sa objavili prechodné formy života vo forme vírusov a samotné molekuly DNA. Totiž z týchto „tehál“ sa zrodil biologický život na našej planéte.

V kryštalografii je známy aj exotickejší efekt, ktorý zatiaľ nemá presvedčivé vysvetlenie. Ak sa kryštál pestovaný v roztoku obalí tenkou vrstvou kovovej fólie, tak po jeho opätovnom ponorení do roztoku sa na ňom vytvorí rovnaký kryštál. Podobný účinok sa pozoruje aj vtedy, ak sa veľký kryštál, ktorý rastie v roztoku, priloží na stenu nádoby s týmto živným roztokom. Na tomto mieste sa intenzívnejšie objavia nové kryštály v roztoku. Kryštály sú teda schopné prenášať informácie na energetickej úrovni, ovplyvňovať živé bunky hmoty, a to vysvetľuje ich mnohé „magické“ vlastnosti.

V tomto prípade vyrastený kryštál vytvoril nad rastúcim kryštálom akýsi informačno-energetický rámec v podobe energetického poľa, ktoré slúžilo ako urýchľovač rastu. Práve prostredníctvom informácií obsiahnutých v tomto energetickom poli majú kryštály a drahokamy na ľudí priaznivý alebo škodlivý účinok. Navyše treba brať do úvahy, že kryštál, ako každá iná vec, nesie energetickú informáciu všetkých svojich predchádzajúcich majiteľov, len na rozdiel od bežných predmetov, kryštály túto informáciu mnohonásobne zosilňujú vďaka svojim vlastnostiam akumulovať akúkoľvek energiu.

A táto vlastnosť našla aj nepriame vedecké potvrdenie. Ukázalo sa, že kryštál ako akýsi „mozog“ dokáže vnímať a uchovávať obrovské množstvo informácií pre vedu neznámym spôsobom. Rusko už vytvorilo objemový nosič informácií (kryštál), ktorý pojme miliardy informačných jednotiek v jednom kubickom centimetri. V laboratóriách množstva krajín boli vytvorené umelé kryštály, ktoré dokážu uložiť hodinový hudobný soundtrack alebo dokonca krátky videofilm.

Slávny vedec N. Tesla napísal o kryštáloch toto: „V kryštáli máme jasný dôkaz o existencii všeobecného princípu života, a hoci život kryštálu nedokážeme pochopiť, predsa je to živá látka. “

Plne súhlasí s týmto názorom aj kandidát technických vied V. Pravdincev, ktorý poznamenáva: „…aj kryštály sú formou života! Rastú, rodia potomstvo, citlivo reagujú na vonkajšie vplyvy, prispôsobujú sa… Majú dokonca takú špecifickú vlastnosť „živých“ predmetov, ako je regenerácia: ak odlomíte kúsok, kryštál rýchlo obnoví svoj pôvodný tvar. A nedávno sa ukázalo, že niektoré kryštály (napríklad karborundum) dokonca rastú v špirále – ako DNA. A proces zrodu kryštálu začína ako bielkovinové formy života – z mikroskopického bodu, v ktorom sú zakódované všetky informácie o jeho budúcnosti: o štruktúre, fyzikálnych a chemických vlastnostiach, farbe, priehľadnosti, optickej polarizácii a oveľa viac. Vyzerá to tak, že kryštály sú v skutočnosti formou života.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie