Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kolektívne vedomie má fyzický vplyv na realitu

Výskumy vedcov z Univerzity v Princetone ukazujú, že emócia alebo myšlienka udržiavaná niekoľkými ľuďmi naraz môže mať vplyv na fyzickú realitu. Myšlienka má silu nielen v ideologickom zmysle, ale sa prejavuje aj fyzicky. Ľuďmi spoločne udržiavaná alebo vyslaná myšlienka má veľký vplyv na realitu.

Dr. Roger Nelson viac ako 20 rokov koordinoval experimenty v laboratóriu Univerzity v Princetone na výskum inžinierskych anomálií (PEAR). Je riaditeľom projektu „Globálne vedomie“ s cieľom štúdia vplyvu ľudskej mysle, ktorého sa zúčastňujú vedci z celého sveta.

V 90-tych rokoch experimenty PEAR ukázali, že ľudská myseľ je schopná vplývať na generátor náhodných čísel. Tento prístroj ukazuje nuly, alebo jednotky. Počas experimentu boli operátori vyzvaní, aby sústredili myseľ na generátor, aby ukazoval viac jednotiek, alebo núl. Výsledky generátora náhodných čísel zodpovedali do určitej miery požiadavkám operátorov a ukazovateľ bol vyšší ako v prípade jednoduchých náhod.

Keď sa experimentu zúčastnili dvaja ľudia, vplyv na generátor náhodných čísel sa zvýšil. Zvlášť to  bolo zrejmé, ak existovalo medzi týmito ľuďmi emocionálne spojenie.

Následne začali vedci zhromažďovať údaje počas skupinových udalostí. Ukazovatele generátora náhodných čísel stúpali najviac počas koncertov, tvorivých akcií a iných emocionálnych udalostí ako počas chaotických situácií, alebo rutinnej práce. Takýto záver urobil Roger Nelson a informoval o tom na konferencii Spoločnosti pre vedecký výskum.

V dôsledku týchto experimentov Rogera Nelsona vzniklo niekoľko dôležitých otázok. Má emocionálna reakcia ľudí nejaký vplyv na ničivé zemetrasenie niekde vo svete? Alebo veľký teroristický útok? A čo silné emócie miliárd fanúšikov počas Majstrovstiev sveta? Môže spoločná radosť ľudí počas veľkého sviatku ovplyvniť naše prístroje?

Vedci začali hľadať odpovede na tieto otázky pomocou projektu „Globálne vedomie“. V rámci projektu vedci súčasne sledovali zmeny generátora náhodných čísel pri vysielaní svetových správ o vážnych udalostiach.

„Naša hlavná otázka bola: existuje systém pri ľubovoľných údajoch získaných počas obdobia spoločnej pozornosti k medzinárodným udalostiam? Pravdepodobnosť náhody bola jedna k biliónu. Následná analýza ukázala hlboké nevedomé spojenia medzi ľuďmi, ktoré môžu byť zdrojom korelácií zistených v náhodných údajoch,“ povedal Roger Nelson.

Biológ Rupert Sheldrake posudzuje reakciu skupiny z inej perspektívy. Napríklad skupinu zvierat naučili prejavovať určité správanie na určitý stimul. Ak sa to naučí jedna skupina zvierat, potom ďalšia skupina prijala toto správanie omnoho rýchlejšie. Ukazuje sa, že druhá skupina doslova preberá vzorec správania prvej skupiny, aj keď nie je medzi nimi žiadny fyzický kontakt.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie