Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Grabovecký meč

Jeden z relatívne nedávnych zaujímavých objavov, ktorý rozvíril svet vedy, bol urobený v 80. rokoch 20. storočia v okolí Grabovo (Poľsko). V lome, kde sa ťažil vápenec, objavili robotníci nejaký kovový predmet. Keď ho starostlivo očistili od horniny a preskúmali, zistilo sa, že ide o dokonale zachovaný železný meč. Nález odovzdali archeologickému ústavu. Vedci po štúdii zistili, že táto zbraň bola vyrobená okolo roku 400 pred Kristom.

Zručnosť zbrojára, ktorý vyrobil tento meč, vyvolala obdiv. Zvláštnu pozornosť archeológov však pritiahol záhadný ornament na rukoväti meča. Nejaké zvláštne zárezy, čiary, kruhy, ovály. Veľmi nezvyčajná vložka. A spektrografická analýza poskytla absolútne neuveriteľné výsledky: 10 % medi, 5 % horčíka a 85 % hliníka. Ale ako, keď sa všeobecne uvádza, že čistý hliník prvýkrát získal až v roku 1825 dánsky vedec Hans Oersted.

Ak bol vek čepele stanovený správne, vyvstáva otázka: odkiaľ mohol starý kováč získať hliník? Určite ľudia, ktorí žili pred viac ako 2000 rokmi, vedeli o existencii tohto kovu a dokonca vedeli, ako ho nejakým pre nás neznámym spôsobom získať? Ak áno, prečo na túto technológiu zabudli ďalšie generácie remeselníkov?

Faktom je, že teplota topenia hliníka je 660 stupňov, ale nie je možné roztaviť rudu a získať kov tavením, teraz sa na to používajú vysoko energeticky náročné procesy, ktoré sa objavili až v 20. storočí a vyžadujú obrovské množstvo elektriny. Existuje verzia, že hliník by sa mohol dostať na našu planétu z vesmíru v meteorite. Ale vo všetkých doteraz nájdených meteoritoch nie je ani stopa po hliníku. Sú buď kamenné alebo železo-niklové. Podľa inej hypotézy hliník mohla na Zem priniesť vesmírna expedícia mimozemšťanov. Nemali by sme ignorovať verziu, že naša civilizácia nie je prvá na Zemi (a s najväčšou pravdepodobnosťou ani posledná). Možno, že bývalé civilizácie z technického hľadiska nielenže neboli evolučne nižšie ako súčasné ľudstvo, ale ho aj prekonali.

Záhadný meč naďalej skúmajú vedci z celého sveta, ale otázky zostávajú nezodpovedané. Zaujímavé je aj mlčanie médií a minimum informácií o danom náleze…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie