Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Genetické sekvenovanie bežnej vakcíny odhaľuje kompletný individuálny genóm potrateného dieťaťa… 560 génov spojených s rakovinou

Vakcíny sa obvykle formulujú s potratenými ľudskými embryonálnymi bunkami, známymi ako MRC-5 a WI-38. CDC otvorene uvádza niektoré vakcíny, ktoré obsahujú tieto „ľudské diploidné“ bunky, vrátane Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV) a Varivax (ovčie kiahne). FDA publikované príbalové letáky, ako je Varivax, tiež otvorene priznávajú použitie potratených ľudských embryonálnych bunkových línií MRC-5:

„Produkt tiež obsahuje zvyškové zložky buniek MRC-5 vrátane DNA a proteínov, ako aj stopy neomycínu a hovädzieho teľacieho séra z kultivačného média MRC-5.“

Na tomto letáku GlaxoSmithKline sa otvorene diskutuje o použití potratených ľudských embryonálnych buniek v ich vakcíne Priorix-Tetra (MMRV):

„Každý kmeň vírusu sa produkuje samostatne, buď v kuracích embryonálnych bunkách (príušnice a osýpky) alebo v ľudských diploidných bunkách MRC5 (rubeola a kiahne).“

Prekvapivo však verejnosť takmer nevie, že potratené ľudské embryonálne bunky sa bežne používajú vo vakcínach. Mnohé médiá trvajú na tom, že takáto diskusia je „teóriou o sprisahaní“, hoci CDC, FDA a producenti vakcín otvorene tvrdia, že táto zložka sa používa v mnohých vakcínach.

Talianske laboratórium teraz uskutočnilo úplné sekvenovanie genómu tejto bunkovej línie MRC-5, ktorá je zámerne zahrnutá vo viacerých vakcínach. To, čo našli šokovalo mnohých.

Tím Corvelva zhrnul svoje zistenia takto:

1. Zistilo sa, že bunková línia plodu patrí k plodu mužského pohlavia.

2. Bunková línia je veľmi stará, čo zodpovedá deklarovanej línii 60. rokov.

3. DNA ľudského plodu prítomná v tejto vakcíne tvorí kompletný individuálny genóm, to znamená, že vo vakcíne je prítomná genomová DNA všetkých ľudských chromozómov.

4. Ľudská genomová DNA obsiahnutá v tejto vakcíne je nepochybne abnormálna a predstavuje dôležité nezrovnalosti s typickým ľudským genómom, tj s genómom zdravého človeka.

5. Bolo testovaných 560 génov, o ktorých je známe, že sú spojené s formami rakoviny, a všetky z nich prešli významnými zmenami.

6. Existujú variácie, ktorých dôsledky nie sú ani známe, ale stále ovplyvňujú gény zapojené do indukcie rakoviny u ľudí.

7. Výrazne abnormálny je aj nadbytok genómu, ktorý ukazuje zmeny v počte kópií a štrukturálnych variantoch.

V skratke – 560 rakovinových génov, abnormálna DNA, genetická „modifikácia“ potenciálne nebezpečných génov, ale povinná pre každé dieťa.

Z tohto genetického sekvenovania je zrejmé, že očkovací priemysel očkuje deti rakovinou spôsobenou genetickým inžinierstvom. Ako vysvetľuje CHD, vakcíny sú zámerne formulované s génmi spôsobujúcimi rakovinu, ktoré boli špecificky modifikované na podporu rakovinových nádorov:

„Okrem vakcín, ktoré boli podávané po celé desaťročia, existuje prítomnosť stále viac geneticky modifikovanej DNA a bolo povolené ich nekontrolované množstvo …

… DNA obsiahnutá v týchto vakcínach je potenciálne neoplastická (nádorového pôvodu) a usmernenia, na ktoré sa odvolávajú orgány dohľadu, nie sú adekvátne. Okrem toho verejne odsudzujeme vážne opomenutie pri prijímaní opatrení, pri prijímaní tých preventívnych opatrení, ktoré sa na druhej strane naliehavo požadujú pre antacidá.“

Nielenže sa tento geneticky kód obsahujúci rakovinu vkladá do všetkých týchto vakcín podávaných deťom, ale dávka DNA infikovanej rakovinou je nebezpečne vysoká. CHD vysvetľuje:

… Znečisťujúca fetálna DNA prítomná vo všetkých vzorkách analyzovaných v rôznych množstvách (teda nekontrolovaných) je až 300krát vyššia ako limit stanovený EMA pre karcinogénnu DNA (10 ng/dávka, čo zodpovedá DNA obsiahnutej v približne 1000 nádorových bunkách, odvodená zo štatistického výpočtu, zatiaľ čo preventívny limit je 10 pg/dávka), limit, ktorý sa musí použiť aj na fetálnu DNA MRC-5, ktorá nevyhnutne kontaminuje Priorix tetra.

„Modifikácie“ génov spojených s rakovinovými nádormi

Genómové sekvenovanie tiež zistilo, že stovky génov spojených s rakovinovými nádormi boli modifikované. Autori štúdie vysvetľujú:

… U všetkých 560 overených génov boli identifikované dôležité modifikácie génov, o ktorých je známe, že sú spojené s rôznymi formami nádorov, okrem toho existujú varianty, ktorých dôsledky nie sú známe, ale ktoré však ovplyvňujú gény zapojené do indukcie rakoviny u ľudí.

To naznačuje, že ľudské potratové fetálne bunky MRC-5 sa zdajú byť zámerne modifikované tak, aby boli viac tumorigénne, tj pravdepodobnejšie spôsobia rakovinové nádory u ľudských príjemcov vakcíny.

To by, samozrejme, zabezpečilo dlhodobé príjmy z liekov proti rakovine, ktoré vyrábajú a predávajú tie isté farmaceutické giganty, ktoré vyrábajú a predávajú vakcíny. Opakovaný biznis je koniec koncov veľmi lukratívnym obchodným modelom a ak dokážete spojiť vakcíny s genetickými plánmi pre dlhodobú rakovinu, môžete si byť istí, že veľmi vysokému percentu dnešných detí bude nakoniec diagnostikovaná rakovina.

Genomové sekvenovanie buniek MRC-5 „ľudských diploidov“ používaných vo vakcínach vedci dokonca označili ako „anomálne“ v porovnaní so zdravým človekom.

Zo záverov štúdie:

Ľudská genomová DNA obsiahnutá vo vakcíne Priorix. lot. n. A71CB256A je zjavne anomálna a predstavuje významné nezrovnalosti v porovnaní s typickým ľudským genómom, tj zdravým človekom. Existuje niekoľko neznámych variantov (neuvedených vo verejných databázach) a niektoré z nich sa nachádzajú v génoch zapojených do rakoviny. Čo je tiež zjavne neobvyklé, je nadbytok genómu, ktorý vykazuje zmeny v počte kópií (CNV) a štrukturálnych variantoch (SV), ako sú translokácie, delécie, duplikácie a inverzie, z ktorých mnohé zahŕňajú gény.

https://www.naturalnews.com/2019-10-04-medical-horror-genetic-sequencing-vaccines-mrc-5-cancer-genes-modified.html

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html?fbclid=IwAR0H2bnMLk6uQgtl-4UXTQH-dAP6Hz0d_7V2WlCJB8nvWtMFYRGh_po7Sas

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie