Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Európa bez Európanov?

Do konca 21. storočia budú Európania žiť v úplne inej Európe.

Počet obyvateľov Európskej únie k januáru 2020 bol približne 747,5 milióna (9,78 % z celosvetového počtu). Najnižšia populácia je zaznamenaná v najbohatších regiónoch EÚ – severná Európa (106,2 miliónov) a západná Európa (196,1 miliónov). V južnej Európe žije 152,2 miliónov ľudí a najľudnatejšia je východná Európa (293 miliónov ľudí).

Podiel migrantov v populačnej štruktúre krajín EÚ a v štruktúre migrácie: podiel moslimskej populácie neustále rastie. Luxembursko je na čele všetkých – už v roku 2016 bolo 45,9 % jeho obyvateľov pôvodom z iných krajín. Nasleduje Švajčiarsko (29,6 %), Švédsko (18,5 %), Rakúsko (17,4 %).

V absolútnych číslach najviac migrantov v EU prijali Nemecko, Francúzsko a Taliansko. V prepočte na obyvateľa je na prvom mieste Švédsko (20,3 migrantov na 1 000 Švédov), Malta (18,2) a Rakúsko (10,7).

V mnohých európskych štátoch sa ich minulosť ako koloniálnych metropol zmenila na migračnú záťaž – príliv migrantov z bývalých kolónií. V Portugalsku je najviac migrantov z Angoly, v Španielsku z Kuby, vo Veľkej Británii z Indie, vo Francúzsku z Alžírska. Podiel Afričanov medzi migrantmi v Belgicku a Taliansku dosahuje 48,7 % a. 26,9 %.

Po páde kolonializmu sa nadviazané väzby medzi metropolami a ich bývalými kolóniami neprerušili, hoci sa zmenili. Takže súčasný vektor premiestnenia je historicky určený. Z kolónií funguje „tok cestujúcich“ kvôli znalosti jazyka bývalej metropoly a bývalé metropoly zvyčajne uprednostňujú migrantov z bývalých kolónií.

Podľa prieskumu Pew Research, aj keď by migrácia do Európy klesla na nulu, podiel moslimov v európskej populácii sa v nasledujúcich generáciách bude zvyšovať a do roku 2050 dosiahne 7,4 % až 14 % (v súčasnosti 5 %). Tento trend sa vysvetľuje jednoducho: Moslimovia sú v priemere o 13 rokov mladší ako pôvodní Európania a moslimské ženy majú v priemere o minimálne jedno dieťa viac ako Európania.

V Taliansku iba 33,3 % všetkých migrantov pochádza z európskych krajín. Vo Švédsku – 27,4 %, v Belgicku – 22,6 %. V Nemecku budú do polovice 21. storočia tvoriť moslimovia 11 % až 20 % populácie, vo Švédsku 21 až 31%. Pokiaľ ide o počet migrantov z Ázie a Stredného východu do Európskej únie (12 miliónov), pred nimi sú len migranti z EÚ (20 miliónov).

Pokiaľ ide o nárast populácie v Afrike, tak EU venuje najväčšiu pozornosť Nigérii (najľudnatejší africký štát) a Nigeru s najvyššou pôrodnosťou na svete (7,3 detí na 1 ženu). Do roku 2050 bude počet obyvateľov Nigeru rovnaký ako počet obyvateľov Nemecka a počet obyvateľov Nigérie prekročí takmer 4-krát Spolkovú republiku Nemecko a dosiahne 300 miliónov ľudí.

99 % migrantov z Nigérie, 98 % z Burkina Faso, 94 % z Ghany, 63 % z Kamerunu a 59 % z Mali smerujú do Európy cez Niger. Existujú tri migračné trasy z Afriky a Blízkeho východu do Európy – západné Stredozemie (k pobrežiu Španielska), stredné Stredozemie (k pobrežiu Talianska) a východné Stredozemie (k pobrežiu Grécka).

Toto sa prekrýva s činnosťou islamských skupín na križovatke tranzitných štátov (Mali, Alžírsko, Niger, Nigéria a Čad), ktorí vykonávajú nábor a agitáciu medzi migrantmi. Vojenské kontingenty Spojených štátov, Talianska, Nemecka a Francúzska sú rozmiestnené v Nigeri, Čade a Mali, ale to prakticky nič nemení na situácii.

Západné európske krajiny nemôžu migrantov odmietnuť podľa ich vyjadrení, už len preto, že vo svojich ekonomikách potrebujú lacnú pracovnú silu. Daná politika však smeruje k postupnej zámene pôvodného bieleho obyvateľstva, ktoré vytlačí vyššia pôrodnosť prisťahovalcov z Afriky a Ázie. Nemecko vynakladá 9,9 % svojho HDP na integráciu nových prisťahovalcov, očakáva však, že do roku 2026 z nich získa zisk 65 miliárd EUR. S Nemcami taký zisk nezískate. Hospodársky rast v severských krajinách by už v roku 2019 bol o 2,5 % nižší, ak by nemali prísun lacnejšej pracovnej sily z Ázie a Afriky.

Východná Európa bola dlho periférnym miestom pre migrantov, situácia sa však mení. Poľsko zvyšuje kvótu na pracovnú silu z krajín Ázie a Afriky. S pôžičkami EÚ sa krajina prvýkrát vo svojej histórii mení na prijímateľa ľudských zdrojov zo vzdialeného a kultúrne iného prostredia.

V prvej polovicu roku 2019 dostali Vietnamci 91 %, Indonézania 76 % pracovných povolení v Poľsku z celkového počtu povolení vydaných na celý rok 2018. Poľskí zamestnávatelia zároveň zaznamenávajú vyčerpanie migračného potenciálu Ukrajiny. Namiesto predchádzajúcich 1,5 milióna v súčasnosti v Poľsku pracuje okolo milión Ukrajincov. Preto sa v Poľsku zvyšuje počet prisťahovalcov z Etiópie, Nepálu, Bangladéša, Filipín, Thajska, Indie a Číny. V dôsledku čoho sa bude postupne meniť zloženie populácie v krajine.

Brusel nemá účinnú stratégiu na riešenie migračnej krízy. Môžete si pripomenúť zákon 2015/36, ktorý nigérijské orgány prijali pod tlakom EÚ na zablokovanie prístupu migrantov do Líbye. Zákon kriminalizuje poskytovanie nelegálnych služieb migrantom, ale migranti jednoducho začali cestovať do Líbye cez Alžírsko.

Nepomohlo ani otvorenie viac ako tridsiatich zadržiavacích stredísk pre migrantov v Líbyi. V podmienkach líbyjskej štátnosti zničenej európskymi a americkými bombami správa týchto centier úspešne nahradila pašerákov.

Podľa predpovedí demografov sa počet obyvateľov Afriky v najbližších 30 rokoch takmer zdvojnásobí, počet obyvateľov Ázie je tiež na vrchole rastu. V Európe je opačný trend – kolosálny pokles plodnosti. Všetko naznačuje tomu, že ak nedôjde k radikálnej zmene migračnej politiky, tak do konca 21. storočia budú Európania žiť v úplne inej Európe…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie