Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Elektrokultúra a magnetokultúra

8. januára 1847 sa narodil Jakov Narkevič-Jodko, bieloruský lekár a prírodovedec. Na vykonanie systematických štúdií o vplyve atmosférickej elektriny na rastliny zorganizoval Narkevič-Jodko v roku 1892 experimentálne elektrokultivačné pozemky a zistil, že prechod prúdu určitej sily cez pôdu výrazne urýchlil rast semien, skrátil vegetačné obdobie o tri až štyri týždne, pričom veľkosť plodov sa opakovane zväčšovala. Úroda poľnohospodárskych plodín vzrástla oproti kontrolným vzorkám až o 20 %!

Živé bunky a tkanivá využívajú elektrické náboje ako spôsob presunu základných materiálov do buniek a von z buniek. Hoci neexistujú žiadne overené štúdie, účinky elektriny na život rastlín môžu ovplyvniť celkové zdravie rastlín z hľadiska rastu a vývoja a zlepšiť úrodnosť pôdy.

K dnešnému dňu sa zistilo:

  • Vplyv elektriny na rastliny možno považovať za stimulátor abiotického stresu.

  • Elektrina dodávaná do semien má dlhodobý vplyv na rast rastlín.

  • Elektrina dodávaná živým rastlinám ovplyvňuje fotosyntézu.

  • Elektrina môže aktivovať antioxidačné obranné systémy.

  • Elektrina je schopná meniť syntézu metabolitov v rastlinách.

Elektrokultúra a magnetokultúra sú dve oblasti výskumu, ktoré študujú účinky elektriny na rastliny. Cieľom magnetokultúry je okrem generovaných elektrických polí aj výskum vplyvu magnetického poľa Zeme a atmosféry na rastliny. Pretože elektrické náboje regulujú metabolické procesy v bunkách a tkanivách, nasmerovanie elektriny do alebo proti rastlinným štruktúram môže navyše stimulovať tieto isté procesy. Rastliny sa zároveň stávajú odolnejšie voči chladu, chorobám a škodcom. Štúdia vykonaná v roku 1962 skúmala účinky generátorov vzduchových iónov na skleníkové rastliny. Výsledky štúdie ukazujú, že rastlinné bunky majú vyššiu hladinu minerálov, ako aj vyšší obsah kyseliny askorbovej a kyseliny citrusovej v ovocných rastlinách. Prípady napadnutia škodcami boli minimálne.

Vplyv elektriny na metabolické procesy rastlinných buniek môže tiež podporovať rast a vývoj rastlín, v závislosti od toho, ako sa aplikuje – podľa štúdií vykonaných v roku 1985 v Londýne zaoberajúcimi sa vplyvom elektrického prúdu na bunky tabakových rastlín pestovaných v laboratórnych podmienkach. Výsledky štúdie ukázali, že rýchlosť rastu sa zvyšuje alebo znižuje v závislosti od smeru elektrického prúdu, to znamená, že negatívne prúdy prispievajú k rýchlosti rastu a pozitívne prúdy majú inhibičný účinok. Výsledky experimentu sa objavovali postupne, badateľné zmeny sa dostavili po 10 dňoch.

Experimenty Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied zahŕňajúce farmy v celej krajine ukázali, že výnosy zeleninových plodín možno zvýšiť o 20 – 30 %. A to aj napriek použitiu výrazne menšieho množstva pesticídov (zníženie o 70 až 100 %) a zníženiu spotreby hnojív o 20 %. V sérii veľkých skleníkov s celkovou rozlohou 3 600 hektárov (8 895 akrov) boli tri metre nad zemou zavesené holé medené drôty. Káble vedú po celej dĺžke skleníka a prenášajú rýchle impulzy kladného náboja až do 50 000 voltov pri spotrebe energie 15 kWh za deň. Tieto vysokonapäťové výboje zabíjajú baktérie a vírusové choroby rastlín vo vzduchu aj v pôde.

Zavedenie elektriny do prostredia rastlín tiež pomáha transportovať prirodzene nabité častice, ako sú bikarbonátové a vápenaté ióny, v rámci rastlín. Elektrina urýchľuje metabolické procesy, ako je absorpcia oxidu uhličitého a fotosyntéza. Predstavte si celoročný rast, žiadne striedanie plodín, automatické ničenie patogénov a odpudzovanie škodcov, bez potreby hnojenia.

V publikáciách zo začiatku 20. storočia boli popísané nápadné účinky novoobjavenej metódy: niektorí spomínajú 3-násobné skrátenie vegetačného obdobia a zvýšenie úrody, zlepšenie morfogenézy a génovej expresie.

Nedávne štúdie ukazujú, že elektrokultúra bezpochyby funguje. Tento spôsob si však v Európe nechala patentovať najväčšia švajčiarska chemická korporácia, no technológiu nepoužila. Napriek pôsobivým výsledkom je v Európe technológia zakaždým, keď sa ju niekto pokúsi oživiť, zakrytá. Samozrejme, že genetické inžinierstvo plodín je oveľa výnosnejšie … (rovnako ako degenerácia populácie).

Čína teraz rozvíja svoju vlastnú elektrokultúru a hlási 30 % nárast výnosov napriek tomu, že používa o 20 % menej hnojív a úplne odstraňuje pesticídy.

Svetové ekonomické fórum uvádza, že povzbudivé výsledky vedú k nárastu využívania elektrokultúry vo všetkých podmienkach prostredia, vrátane nízkych teplôt a v tme. Vďaka elektrostatickým poliam sa biologické organizmy môžu stať silnejšími, väčšími a získať vyššiu funkčnosť a kvalitu. Je tiež možné oživiť staré formy existujúcich druhov, obnoviť dedičné vlastnosti stratené v dôsledku degenerácie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie