Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ekologická alternatíva ku konvenčným hybridným semenám

Čo sa stane, ak skrížite semenársku spoločnosť so sieťou šľachtiteľov? Plodný vzťah, ktorý podporuje rozmanitosť odrôd a potravinovú sebestačnosť v Nemecku a na celom svete. Kultursaat a Bingenheimer Saatgut sú víťazmi ceny za vedu v súťaži Organic Farming Innovation Award (OFIA). Ich spolupráca a práca sú inšpiratívne a jedinečné. Spoločne nachádzajú riešenia na zvýšenie dostupnosti bio semien pre farmárov a trh.

Na trhu presýtenom konvenčnými alebo hybridnými semenami majú ekologickí farmári problémy s prístupom k organicky vyšlachteným a pestovaným semenám zeleniny, čo vedie k tomu, že niektorí používajú konvenčné semená vyrobené malou skupinou korporácií.

Kultursaat a Bingenheimer Saatgut vedeli, že potravinová suverenita vo veľkej miere závisí od voľného prístupu k semenám alebo odrodám, pretože sú súčasťou kultúrneho dedičstva komunít. Odrody by preto nemali vlastniť ani kontrolovať korporácie prostredníctvom zákonov. Z tohto dôvodu sa spojili, aby vyvinuli, vytvorili a zachovali voľne opeľované a biodynamické odrody, ako aj zaručili živobytie svojich partnerov.

Kultursaat je neziskové združenie, ktoré vytvára sieť pre voľne financovaný výskum šľachtenia rastlín založený na princípoch biodynamického poľnohospodárstva. Šlachtitelia spolupracujúci s Kultursaat vytvárajú nové, chutné, voľne opeľované druhy zeleniny. Bingenheimer Saatgut sprístupňuje organicky pestované semená rastúcemu trhu hobby záhradníkov a komerčného poľnohospodárstva s jednoduchým, ale základným cieľom umožniť ekologickému poľnohospodárstvu, aby sa stalo sebestačným v dlhodobom horizonte prostredníctvom ochrany a rozvoja otvorených opeliteľných semien zeleniny.

Obe organizácie sú založené na rovnakých hodnotách a vznikli z iniciatívy ekologických záhradkárov, ktorí pred viac ako 35 rokmi rozpoznali dôležitosť šľachtenia a semenárstva. Bingenheimer Saatgut v súčasnosti pôsobí v siedmich budovách a zamestnáva približne 100 ľudí.

„V skutočnosti súčasná sieť zahŕňa 84 pestovateľov produkujúcich biodynamické a organické sadenice, približne 78 000 zákazníkov nakupujúcich semená z Bingenheimer Saatgut a pestujúcich voľne opelené odrody a 132 akcionárov zapojených do ekologického poľnohospodárstva, obchodovania a spracovania,“ hovorí Gebhard Rossmanif, generálny riaditeľ spoločnosti Bingenheimer Saatgut. Ich partner, Kultursaat, vyvinul už viac ako 100 oficiálne registrovaných a nových biodynamicky vyšľachtených odrôd zeleniny.

„Semená týchto odrôd sa predávajú prostredníctvom distribučných partnerov, ako je Bingenheimer Saatgut. Okrem toho Kultursaat ponúka dvojročný vzdelávací kurz, ktorý predstavuje mladým motivovaným šlachtiteľom dôležitú prácu šľachtenia osív a odrôd,“ dodáva Michael Fleck, generálny riaditeľ Kultursaat.

Gebhard aj Michael boli nadšení z udržateľného poľnohospodárstva a spolupracovali s komunitou na presadzovaní princípov, ktoré ho zahŕňajú. Ako študent študujúci záhradníctvo na univerzite si Gebhard uvedomil, že tradičné poľnohospodárstvo je nezlučiteľné s jeho osobnými hodnotami, ktoré podporujú životné prostredie a ľudské zdravie. Rozhodol sa spolupracovať s organizáciami a ľuďmi, ktorí zdieľali rovnaké hodnoty, ktoré mu umožnili prevádzkovať tri biodynamické zeleninové farmy 20 rokov predtým, ako sa stal generálnym riaditeľom Bingenheimer Saatgut.

Michael nielenže zdieľa rovnaké hodnoty, ale naučil sa aj praktickému ekologickému poľnohospodárstvu na biodynamických zmiešaných farmách v severnom Nemecku. Predtým, ako sa stal generálnym riaditeľom Kultursaat, študoval agronómiu na univerzite a bol asistentom výskumu pri výrobe vysoko kvalitnej organickej mrkvy v nemeckom Witzenhausene.

Obaja vedeli, že ak budú pokračovať vo svojej bežnej činnosti, problémy a ťažkosti spôsobené tradičným poľnohospodárstvom budú len rásť a postihnú ľudí na celom svete. Preto spojili svoje sily, aby podporili ekologické šľachtenie a produkciu semien ako nezávislú alternatívu k škodlivým tradičným postupom, ktoré ohrozujú biodiverzitu, ekosystém, potravinovú sebestačnosť a živobytie farmárov.

Táto spolupráca bola a naďalej je úspešná, pretože dokazuje, že pestovanie organickej zeleniny a šľachtenie semien je nielen možné, ale aj životaschopné a reálne riešenie na zlepšenie potravinovej bezpečnosti a živobytia.

„Sledovať, ako na trhu dominujú veľkí hráči na pestovanie osív s pochybnými praktikami šľachtenia a bezohľadným rozširovaním majetku, je demotivujúce, najmä keď farmári zápasia s toľkými výzvami. Ocenenie OFIA nás motivuje a inšpiruje pokračovať s plnou silou a presvedčením,“ hovorí Michael.

„Toto ocenenie je pre nás obrovskou cťou, pretože ukazuje, že úsilie posledných 10 rokov zvýšiť povedomie o potrebe organických semien bolo úspešné. Som za to vďačný, šťastný a trochu hrdý,“ hovorí Gebhard.

https://www.organicwithoutboundaries.bio/2021/08/20/ofia-2021-science-prize-an-ecological-alternative-to-conventional-hybrid-seeds/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie