Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Dnes sú hranice možností oveľa ďalej, ako si myslíme

Полноэкранная_запись_24_11_2013_185913Korešpondent sa dozvedel od generála Federálnej bezpečnostnej služby Ruska Borisa Ratnikova podrobnosti o práci jedného z najtajnejších útvarov bezpečnosti Ruska.

Boris Konstantinovič Ratnikov má 71 rokov. Pôsobil v KGB v Moskve, od roku 1981 – 1982 a 1985 – 1987 pôsobil v Afganistane. Od roku 1991 bol prvý zástupca náčelníka Hlavnej správy bezpečnosti RF. V rokoch 1994 – 1997 bol hlavný poradca bezpečnostnej služby prezidenta RF a poradca náčelníka Federálnej služby RF.

Boris Konstantinovič, prečo bola vaša služba obklopená závesom tajomstva?

Asi preto, že sme sa zaoberali otázkami priamo súvisiacich s kontrolou vedomia verejnosti a aj vedomia konkrétneho človeka. Tiež sme hľadali možnosti ochrany človeka pred zasahovaním do jeho mysle.

U Vás sa bezpečnostní pracovníci zaoberali aj okultizmom?

Z uhla pohľadu orgánov bezpečnosti v tom nie je nič paradoxné, že sme sa zaoberali touto problematikou. Od dávnych čias sa ľudstvo zaujímalo o to, čo predstavuje vedomie. Silní sveta používali celý rad technológií vplyvu na psychiku.

V dvadsiatom storočí magická prax starých žrecov vstúpila na vedeckú úroveň výskumu, kde sa ocitla ihneď v záujme bezpečnostných služieb. Zvláštna pozornosť bola venovaná tejto problematike vo Veľkej Británii, Nemecku a Sovietskom zväze. V Sovietskom zväze napríklad prakticky takmer všetci ľudia s nadprirodzenými schopnosťami boli pod kontrolou bezpečnostných úradov.

Nemáte ani potuchy, aká vojna mozgov sa rozbehla v tejto oblasti v prvej polovici minulého storočia. Vôbec nebudem preháňať, ak poviem, že sa viedli reálne „astrálne vojny“. A všetko toto bolo utajené a maskované určite nie menej ako jadrové projekty.

Na verejnosti veda popierala takýto výskum ako tmárstvo a vedci sa tajne seriózne zaoberali týmto v špeciálnych utajovaných laboratóriách?

V polovici osemdesiatych rokov sa problematikou vytvárania psi generátorov a vplyvu na ľudskú psychiku na diaľku zaoberali prakticky vo všetkých vyspelých krajinách. Vykonávali sa vážne vedecké experimenty a kruh úspešných značne vzrástol v porovnaní so začiatkom storočia.

V SSSR si včas uvedomili význam tejto problematiky a tiež nebezpečenstvo, ktoré predstavuje možnosť invázie do cudzej mysle a manipulácie s ňou. Možnosťami diaľkového vplyvu na psychiku sa v našej krajine zaoberalo okolo päťdesiat inštitúcií. Investície na tieto ciele predstavovali stovky miliónov rubľov. Aj keď sa investície vyplatili, ďalší rozvoj sa prerušil. Po rozpade SSSR boli všetky práce zastavené, špecialisti z oblastí jemných psychofyzických polí boli roztrúsený po celej krajine.

Po ukončení výskumu ste sa ocitli vo Federálnej bezpečnostnej službe ochrany prezidenta RF. Čím ste sa zaoberali?

Boli sme si vedomí toho, že nový štát prechádza bolestivým obdobím reformácie. A v období ochorenia je štátny organizmus, rovnako ako ľudský, veľmi zraniteľný. Bolo potrebné všetkými možnými prostriedkami ochrániť prezidenta krajiny od pokusov manipulovať s jeho mysľou. A týchto pokusov nebolo málo. Som si istý, že túto úlohu sme v podstate zvládli.

Sami ste sa nepokúšali manipulovať s vedomím Jeľcina?

V žiadnom prípade. Úlohou štruktúry, ktorú som mal na starosti, bolo chrániť prvé osoby pred vonkajšími vplyvmi na ich vedomie. Nikdy sme nemanipulovali vedomím Jeľcina, Kozyreva alebo Gajdara.

Tak povedzte, od čoho ste ochránili Jeľcina a Rusko?

Možno od vojny s Čínou. Zrušili sme prvú návštevu Jeľcina do Japonska. Mala sa konať v roku 1992. Ako nám bolo známe, prezidenta tvrdo „programovali“ na to, aby dal množstvo Kurilských ostrovov Japonsku. Ale to bol iba prvý krok vo veľkej kombinácií síl, ktoré ašpirovali na svetovú nadvládu.

Po prevode ostrovov Japonsku, Čína, čo sa tiež programovalo, mala začať aktívne požadovať vrátenie sporných území, ktorých bolo dosť. Táto situácia mohla viesť až do ozbrojeného konfliktu a zároveň by vo svete vzrástla vlna protestov proti expanzii Číny. Rusko, podporené svetovým spoločenstvom, by mohlo reálne vyhlásiť Číne vojnu. V súčasnosti je takýto scenár málo pravdepodobný, pretože všetky pohraničné spory medzi Čínou a Ruskom sú pod kontrolou, ale vtedy bol ozbrojený konflikt úplne reálny.

Federálna služba nedala záruky osobnej bezpečnosti prezidenta v Japonsku a Bezpečnostná rada odporučila odložiť návštevu do lepších časov. Jeľcin sa strašne rozhorčil, ale bol nútený podrobiť sa štátnemu protokolu.

A Vaše obavy neboli prehnané? Nakoľko bolo možné veriť vašim informátorom?

Našimi informátormi sa stali nevedomky najdôležitejšie osoby Západnej Európy a USA.

Žartujete?

Ale vôbec nie! Povedal som vám, že v SSSR sa pomerne úspešne rozvíjali technológie vstupu do cudzieho vedomia. A my sme sa posunuli ďaleko.

Začiatkom deväťdesiatych rokov som mal schôdzku s jedným veľmi špecifickým pracovníkom CIA. Dobre sme ho prijali a vo výsledku nám Američan povedal, že pre USA nie sú tajomstvom naše atómové ponorky. Špeciálne vyškolení pracovníci sledujú každú našu jadrovú ponorku a „nazerajú“ za konaním posádky a stavom strategických zbraní. Pri tom nám predložil dôkazy, ktoré paradoxne potvrdzovali správnosť jeho slov.

Vtedy sme mu povedali, že „presvetľovanie“ atómových ponoriek je pôsobivé, ale my sa môžeme spokojne „prechádzať po mozgoch“ prezidenta USA a jeho blízkeho okruhu ľudí. Potom sme mu dali informácie, ktoré mohol skutočne poznať iba prezident USA. Pracovník CIA sa spojil so svojimi a potom povedal, prečo by sme mali skrývať niečo jeden pred druhým? Vstupujeme do otvoreného spoločenstva, poďme sa priateliť a zdieľať informácie. Súhlasili sme, ale po tomto všetky kontakty v oblasti psychotroniky s nami americké spravodajské služby prerušili.

Môžete povedať príklady čítania informácií z podvedomia prvých osôb USA?

Myslím, že dnes už môžem. Ešte začiatkom deväťdesiatych rokov sme „pracovali“ s novým veľvyslancom USA v Rusku Strausom. Po prečítaní jeho myšlienok sme prišli k záveru, že na veľvyslanectve je vybavenie na psychotronický vplyv na Moskovčanov, ale bolo zakonzervované. Získali sme aj inú informáciu z jeho podvedomia. Niekoľko týždňov pred bombardovaním Juhoslávie americkými lietadlami sme previedli pripojenie k podvedomiu ministerky zahraničných vecí Albrightovej. Podrobne jej myšlienky prezentovať nebudem. Spomeniem iba charakteristické momenty, ktoré sa potvrdili po začiatku agresii NATO v Srbsku.

Po prvé, v mysli pani Albrightovej sme objavili patologickú nenávisť k Slovanom. Tiež jej vadila skutočnosť, že Rusko má najväčšie zásoby nerastov vo svete. Podľa nej, v budúcnosti ruskými zásobami musí disponovať celé ľudstvo pod dohľadom USA a vojnu v Kosove chápala iba ako prvý krok k vytvoreniu kontroly nad Ruskom.

Po druhé, z myšlienok Abrightovej vychádzalo, že armáda USA použije v Juhoslávií nejakú symbiózu chemických a biologických zbraní spolu s hlavicami, ktoré obsahujú rádioaktívne prvky.

Neskôr sa ukázalo, že Američania použili chemické zlúčeniny, ktoré za niekoľko minút menili štruktúru buniek krvi. Ľudia vystavení takýmto zbraniam na nejakú dobu úplne stratili imunitu a mohli zomrieť od akéhokoľvek bezvýznamného ochorenia.

Potom vyšlo najavo, že americké letectvo použilo náboje s ochudobneným uránom. Okrem toho, v hlaviciach Tomahawks bol použití rádioaktívny jód, ktorý sa rozpadal až za mesiac a za toto obdobie spôsobil vážne poškodenia ľudského zdravia a životného prostredia.

Vy ste priamo Jeľcinovi hlásili informácie, ktoré ste získali z vedomia lídrov USA?

Samozrejme, že nie. Tieto informácie sa stali základom pre budúcu prácu našich analytických centier. Keď sa k tomu pridalo to, čo prichádzalo z línií SVR, GRU a diplomatických zdrojov, vtedy sa vyvinul úplný obraz, ktorý sa vkladal do osnov analytických zápisov vrcholovému vedeniu krajiny.

Spomínali ste psychotronické zbrane. Oni naozaj existujú?

Existujú u nás, v USA, aj v iných krajinách. Používať ich je ale veľmi nebezpečné. Požadovaný výsledok je možné dosiahnuť, ale pri tom operátor, aj ten kto vydal rozkaz k jeho použitiu, môžu prísť nepredvídateľným spôsobom o zdravie, alebo dokonca o život. Predsa sféra aktívnej invázie do ľudského vedomia je stále niečo za hranicou a žartovať s psychotronikou sa neoplatí.

Čím sa teraz zaoberáte Vy a Vaši kolegovia, ktorí pracovali na transcendentných témach?

Mnohí sú na penzii. Niekto ďalej skúma jemné fyzikálne polia. Niekedy poskytujeme poradenské služby.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie