Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

DAS EXPERIMENT

V Anglicku, kde na samom začiatku pandémie chceli dať ľuďom možnosť získať prirodzenú imunitu (ako to urobili vo Švédsku a Bielorusku), teraz po karanténe, po zrušení obmedzení, sa vyžaduje povinné nosenie masiek. Začali tým vo verejnej doprave a v obchodoch, rozširujú oblasti, v ktorých bude takéto nenosenie pokutované.

Priateľ zo Španielska píše, že zavedenie povinného nosenia masky sa zaviedlo v niekoľkých regiónoch, dokonca aj na ulici (júl, Španielsko, teplo, vlhké podnebie!). V niektorých štátoch Ameriky odporúčajú nosiť masku dokonca aj doma.

V mnohých krajinách sú ľudia povinní nosiť masky, strašia ich pokutami alebo im odmietajú rôzne služby.

Informácií o tom, že masky sú zbytočné a škodlivé pre zdravie, je veľa. Za akým účelom sa toto nosenie masiek presadzuje univerzálne všade? Pre nič iné, ako za účelom zmeniť správanie ľudí v masách. Napríklad v Anglicku (a pravdepodobne v mnohých ďalších krajinách) existujú špeciálne organizácie a ich podriadené jednotky, ktoré sú priamo zapojené do poskytovania odporúčaní o tom, ako psychologicky ovplyvniť správanie ľudí s cieľom dosiahnuť požadovaný výsledok; následne sa tieto pokyny odošlú do krajín, v ktorých takéto organizácie neexistujú.

Ako prinútiť ľudí, aby robili to, čo vláda potrebuje? Správne, je potrebné ich vystrašiť! Toto nie je nič iné ako inštruktáž. Vplyv na masy prostredníctvom strachu. Ak to funguje neuspokojivo, existuje odporúčanie na zvýšenie úrovne strachu v spoločnosti. Uskutočňujú sa dobre koordinované mediálne kampane, odohrávalo sa to pred našimi očami. Ak sa nebojíte, postavia proti vám tých, ktorí sa boja.  Budete hanobení, a tých, ktorí sú poslušní, budú chváliť a prízvukovať, že zachraňujú životy atď.

Z psycho-emocionálneho hľadiska je nosenie masiek iba nástrojom na zmenu vnímania a reakcií človeka.

Človek, ktorý nosí pravidelne masku, je poddajnejší a častejšie ochotný prijímať nové opatrenia. Spomeňte si na nemecký film Das Experiment, ako sa zmenilo správanie normálnych adekvátnych ľudí, keď prevzali na seba novú rolu a obliekli si oblečenie dozorcu alebo väzňa. Novou rolou, úlohou, je nosenie masky. Úloha osoby so zavretými ústami, úloha osoby, ktorá si zvyká na nepohodlie v komunikácii s ostatnými, ktorej sa ťažšie dýcha a ktorá aj napriek vnútornému nesúhlasu s nosením masky, ju nosí.

Potláčanie vôle sa postupom času stáva zvykom a osobe sa môže uložiť nová realita, ktorú s väčšou pravdepodobnosťou prijme, pretože je už pripravený.

Boris Grinblat

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie