Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Čím je rybník hlbší, tým je ryba menšia a drahšia

images42Mnohí farmári a statkári plánujú rybník na svojom pozemku a snažia sa, aby bol čo najhlbší, ale tým si tvoria nepríjemne následky, ktorých je lepšie sa vyvarovať.

V hlbokých rybníkoch (hlbších ako 2 m) je očakávaný výnos rýb nižší, aj v prípade, že sa kŕmi, hnojí, alebo sa použije väčšia násada. Ide o to, že živočíšny aj rastlinný planktón tvoriaci väčšinu z potravinového základu rybníka nežije v celom vodnom stĺpci, ale len v pomerne úzkej 1,5 metrovej povrchovej vrstve. Takže pre akvakultúru nie je tak dôležitý objem, ako jeho plocha. S vedomím tejto produktívnej hĺbky by sa malo tiež chápať, že jej možnosti zabezpečiť krmivo pre ryby sú ohraničené. Preto, ak nasadíte viac rýb a vyčerpáte väčší potenciál vášho rybníka, tak ryby budú hladovať a zle rásť. Okrem toho, v husto osídlenej a oslabenej skupine sa začne rozvíjať rad infekčných a parazitárnych chorôb a straty rýb sa zvýšia.

Pokiaľ sa rozhodnete pre zvýšenie produktivity fytoplanktónu a zooplanktónu použiť hnojivá do rybníku, tak väčšia hĺbka zníži efekt tohto kroku. Pretože koncentrácia živín v produktívnej hĺbke bude nižšia, to znamená, že značná časť bude rozložená mimo tohto pásma a planktónom využitá nebude a tieto straty nezvýšia produkciu rýb.

904151246Okrem toho, v hlbokom rybníku kŕmenie zvyšuje hromadenie zbytočného organického materiálu a hnilobné procesy, pretože čím je rybník hlbší, tým je menšia intenzita premiešania spodných vrstiev vody s hornými okysličenými vrstvami.  V stojatej vode bez kyslíku sa spúšťajú mechanizmy rozkladu organickej hmoty s uvoľňovaním metánu, sírovodíka a ďalších látok nevhodných pre rybník. Ryby sa začínajú dusiť a chorľavieť. Pokiaľ sa v tomto stave neprestane kŕmiť, tak procesy rozkladu budú narastať a v konečnom dôsledku je možné otráviť celý rybník, čo spôsobí masový úhyn rýb. Samozrejme, že v takej situácii o žiadnych organizmoch, ktorými sa živí kapor, pleskáč, jeseter, atď nemôže byť ani reči.

Preto, aj keď sa nechcete zaoberať priemyselným chovom rýb, je dobré nerobiť ho hlbšie, ako je minimálne potrebné a bezpečné na prezimovanie vaších rýb. Vychádzať je potrebné z toho, že hĺbka nepremŕzajúcej vrstvy by mala byť 1,2 metra, ale to už závisí od vašej klimatickej zóny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie