Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako uzemnenie ovplyvňuje ľudský výkon, zdravie a rast rastlín

Krátke propagačné video na internete ukazuje, ako dotyčný zoberú uzemnenie zo zásuvky a vložia ho do banky s vodou, v ktorej je odrezaná slnečnica. Druhá slnečnica je bez uzemnenia. Čo myslíte, ktorá zvädla ako prvá? Samozrejme tá bez uzemnenia. Podobne aj cibuľa umiestnená vo vode, ak je voda uzemnená, bude rásť oveľa rýchlejšie.

Ukazuje sa, že už v ZSSR bol tento efekt známy. V časopise „Fyzická kultúra a šport“ v roku 1977 bol publikovaný príbeh Alexandra Alexandroviča Mikulina „Aktívna dlhovekosť“, ktorý hovorí o užitočných fyziologických predstavách a faktoch, ktoré by mal každý človek poznať od mladosti a pamätať si na celý svoj život. Tu je výňatok z neho týkajúci sa elektriny a uzemnenia:

Je človek nabitý elektrinou?

Podľa najnovších výskumov je zemeguľa nabitá negatívne, to znamená prebytkom voľných elektrických nábojov asi 0,6 milióna coulombov. Toto je veľmi veľký potenciál. Elektróny sa navzájom odpudzujú Coulombovými silami a majú tendenciu sa hromadiť na povrchu zemegule. Vo veľkej vzdialenosti od Zeme, ju pokrýva zo všetkých strán ionosféra pozostávajúca z veľkého počtu kladne nabitých iónov. Medzi zemou a ionosférou je elektrické pole.

Pri jasnej oblohe vo vzdialenosti meter od zeme dosahuje potenciálny rozdiel približne 125 voltov. Preto máme právo tvrdiť, že elektróny, ktoré pôsobením poľa majú tendenciu uniknúť z povrchu zeme, prenikli do bosých nôh a elektricky vodivých koncov nervov svalov primitívneho človeka, ktorí chodili po zemi bosí a nenosili čižmy s elektricky nepriepustnou umelou podrážkou. Toto prenikanie elektrónov pokračuje len dovtedy, kým celkový voľný záporný náboj človeka nedosiahol nábojový potenciál plochy zemského povrchu, kde sa nachádzal.

Pôsobením poľa sa elektrické náboje, ktoré prenikli do ľudského tela, snažili preraziť von, kde boli zachytené, rekombinované kladne nabitými iónmi atmosféry, ktoré boli v priamom kontakte s odhalenou pokožkou hlavy a rúk. Ľudské telo, jeho živé bunky a všetky funkčné závislosti látkovej premeny sú už milióny rokov prírodou prispôsobované pre zdravý život človeka v podmienkach okolo zemského elektrického poľa a elektrickej výmeny, prejavujúcej sa najmä prílevom elektrónov v nohách a rekombináciou elektrónov na kladne nabité ióny atmosféry.

Teraz si musíme položiť niekoľko otázok. Môžu ľudské svaly niesť kladný elektrický náboj? Nie, nemôžu, pretože elektróny zo zemského povrchu by ich okamžite neutralizovali.

Nemohli by mať svaly žiadny náboj? Nie, nemohli, pretože by ich nabili zemské elektróny. Odtiaľ sa pokúsime vyvodiť prvý a najdôležitejší záver: svaly zvierat a ľudí, ktoré prišli do kontaktu so zemou, boli usporiadané prírodou tak, že museli niesť záporný elektrický náboj zodpovedajúci veľkosti náboja zemského povrchu, na ktorom sa živá bytosť práve nachádzala.

Veľkosť negatívneho náboja ľudského tela by sa mala meniť v závislosti od sily elektrického poľa v danom bode na zemi v danom okamihu. Dokonca aj u rýb nesie hlava kladný náboj, zatiaľ čo svaly tela nesú záporný náboj.

Existuje mnoho dôvodov na zmenu intenzity elektrického poľa. Jednou z hlavných je oblačnosť, ktorá nesie najsilnejšie lokálne elektrické náboje. V momente vzniku blesku dosahujú desiatky miliónov voltov. V živom organizme na povrchu kože intenzita elektrických nábojov niekedy dosahuje takú hodnotu, že pri kontakte s kovom, pri sťahovaní nylonovej bielizne, vznikajú iskry.

Podľa experimentov, ktoré autor vykonal, je fyzická práca sprevádzaná znížením náboja svalových buniek, ktoré sa na nej podieľajú. K dobíjaniu dochádza v dôsledku premeny energie chemicko-oxidačných reakcií s vysokou účinnosťou na elektrickú pozitívnu a negatívnu energiu, to znamená, že príroda už vyriešila problém chemického prvku, na ktorom vedci a inžinieri pracujú.

V dôsledku toho je život bunky a metabolizmus v nej sprevádzaný nepretržitou elektrogenézou (výmena). Čím je tvor mladší a zdravší, tým je elektrická výmena intenzívnejšia. Ak je kontinuálna elektrogenéza prerušená, napríklad ak je prerezaný nerv, potom sval, ako viete, postupne odumiera a „vysychá“, napriek pokračujúcemu krvnému obehu.

Najnovšie pozorovania pracovníkov Ústavu verejnej a komunálnej hygieny ukázali, že pri zmene počasia pocit chorého závisí od veľkosti lokálnej intenzity poľa zeme, ako aj od zmien barometrického tlaku, vo väčšine prípadov sprevádzajúcich zmenu intenzity poľa. Ale keďže v každodennom živote nemáme nástroje na meranie veľkosti napätia zemského poľa, vysvetľujeme zdravotný stav nie hlavnou príčinou – zmenou intenzity poľa, ale následkom – poklesom v barometrickom tlaku.

Ióny vlhkej pôdy

Flóra reaguje na elektrické náboje rovnako ako fauna. Najnovší výskum ukázal, že elektróny s negatívne nabitými iónmi vlhkej zeme prenikajú ku koreňom všetkých rastlín a osmotickými silami a silami elektrického poľa stúpajú spolu s výživnými šťavami do listov stromov, ktoré sa nachádzajú aj vo výške viac ako 50 metrov nad zemou, odkiaľ prenikajú do atmosféry. Boli publikované fotografie elektrického žiarenia z končekov listov.

Boli uvedené údaje o zmenách v štruktúre rastlinných buniek počas búrky, to znamená pri silnej zmene napätia elektrického poľa. Bolo by veľkou chybou predpokladať, že v živých ľudských bunkách počas búrky a po výbuchoch na slnku nedochádza k podobným zmenám, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú zdravie, pohodu a dokonca aj samotný život človeka. Žiaľ, veda tieto javy ešte úplne nerozlúštila, hoci moderný výskum nielen potvrdil vplyv elektrického poľa a kozmického žiarenia na správanie živých bytostí, ale umožnil aj vynájsť spôsoby liečby vážnych chorôb pomocou elektrických polí.

Doktor biologických vied E. Žurbitskij v Ústave fyziológie rastlín Akadémie vied ZSSR pripravil sériu experimentov na štúdium vplyvu elektrického poľa na rastliny. Zväčšenie poľa na známu hodnotu urýchľuje rast. Umiestnenie rastlín v neprirodzenom poli – nad zemou je negatívny pás a v zemi je pozitívny – rast je depresívny. Žurbitskij verí, že čím väčší je potenciálny rozdiel medzi sadenicami a atmosférou, tým intenzívnejšia fotosyntéza prebieha. V skleníkoch môže byť úroda zvýšená o 20 – 30 %. Vplyvom elektriny na rastliny sa zaoberá množstvo vedeckých inštitúcií: Centrálne genetické laboratórium pomenované po I. V. Mičurinovi, zamestnanci Botanickej záhrady Moskovskej štátnej univerzity atď.

Elektrina a uzemnenie človeka

Aké zmeny v živote človeka spôsobili jeho odchod od prirodzenej primitívnej bytosti? Človek si obul čižmy, postavil domy, vynašiel nevodivé linoleum, gumené podrážky, zaplnil mestské ulice a cesty asfaltom. Dnešný človek je oveľa menej v kontakte s elektrickými nábojmi zeme.

To je jeden z dôvodov takých „bežných“ ochorení ako bolesti hlavy, podráždenosť, neurózy, kardiovaskulárne ochorenia, únava, zlý spánok atď.

V minulosti lekári predpisovali chorým prechádzky naboso v rose. V Anglicku dodnes funguje niekoľko „bosonohých“ spoločností. Túto liečbu nemožno nazvať inak ako „uzemnenie tela pacienta“.

Prečo neskúsime aj my metódu „uzemnenia“, aby sme sa zbavili nepríjemných neduhov uvedených vyššie? Úplne prvé experimenty, ktoré som uskutočnil (boli publikované v roku 1958 v č. 6 časopisu „Športový život Ruska“), ukázali, že aj tie najjednoduchšie elektrické zariadenia sú schopné zaznamenať objavenie sa v človeku izolovanom od zeme škodlivých kladných elektrických nábojoch, ktoré vznikajú v procese jeho práce a v každodennom živote.

Napríklad, ak si človek, ležiaci v posteli, pretiahne cez seba prikrývku, potom je podľa experimentov M. A. Ostrjakova nabitý škodlivým, neprirodzeným statickým kladným nábojom s napätím asi 600 – 700 voltov. Pri chôdzi po podlahe pokrytej linoleom dosahujú kladné náboje tisíce voltov. Iní ľudia sú tak nabití škodlivou pozitívnou elektrinou, že je nebezpečné privítať ich negatívnym nábojom, pretože im iskry pália ruky.

V časopise „Vedomosti sú sila“ pred niekoľkými rokmi vyšiel článok „Čo škodí vodičom“. Hovorilo sa o experimente, ktorý zistil, že vodič auta, ktorý je od elektrónov a elektrického poľa Zeme ohradený kovovými clonami karosérie a gumenými pneumatikami, sa unaví dvakrát rýchlejšie, ako keď bol vystavený zemskému poľu. Domnievam sa, že uzemňovacie prvky by mali mať pozitívny vplyv na produktivitu práce. Aby ste to urobili, musíte usporiadať uzemňovacie podlahy, postele, vytvoriť vodivé podrážky pre topánky.

Experimenty ukázali, že každá psychická alebo fyzická práca vykonávaná osobou izolovanou od zeme je sprevádzaná poklesom jej negatívneho prirodzeného náboja. Žiadnu z popísaných zmien elektrického potenciálu však ani tie najpresnejšie prístroje nepozorujú a nemerajú, ak je ľudské telo v kontakte so zemou alebo je so zemou spojené vodičom. Nedostatok elektrónov je okamžite odstránený. Na akomkoľvek osciloskope je ľahké si všimnúť tieto prúdy a určiť ich veľkosť.

Obrázky zobrazujú auerálne polia, ktoré obklopujú osobu. Na vrchole – auerálne elektrické pole, ktoré vzniká v dôsledku biopotenciálov kontrakčných svalov ruky. (Registrované v laboratóriu fyziologickej kybernetiky Leningradskej štátnej univerzity. Obrázok nie je presným odrazom poľa, ale je náčrtom získaným pomocou metód modelovania).

V strede – plná mriežka elektrického poľa srdca. Čísla označujú potenciály v milivoltoch voči zemi v momente maximálneho rozvoja vlny auerkardiogramu Osoba stojí na vodivom povrchu. Čelný náčrt poľa. (Diagram bol zhotovený v laboratóriu fyziologickej kybernetiky Leningradskej štátnej univerzity pod vedením prof. P. I. Guljaeva).

Najlepším prostriedkom na uzemnenie je akýkoľvek holý alebo izolovaný kovový drôt, prispájkovaný jedným koncom ku kohútiku, vodovodnej rúre alebo radiátoru a druhým, holým, koncom pritlačeným cez nerezovú platňu k ľudskému telu (najlepšie k nohám). Pri duševnej práci je užitočné držať v ľavej ruke kovovú guľu alebo iný kovový predmet uzemnený drôtom a počas spánku môže koniec uzemneného mäkkého tenkého holého drôtu ležať napríklad na plachte pokrývajúcu matrac.

Teraz je známe, že existuje vodivá guma, linoleá a iné vodivé materiály na podlahy v obytných a priemyselných priestoroch. Po zverejnení článku o výhodách uzemnenia sa objavili vyznávači tejto metódy. Všetci zaznamenávajú prudký nárast účinnosti, ako aj zlepšenie spánku a zdravia.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie