Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Agrolesnícke farmárstvo

imagesAgrolesníctvo je druh poľnohospodárstva, ktoré spája pestovanie stromov a poľných plodín na rovnakom území, bez zníženia výnosov. Z poľných plodín je možné pestovať akýkoľvek druh, ktorý je znášanlivý s druhom pestovaných stromov. Stromy môžu byť reprezentované rôznymi druhmi v závislosti na cieľoch pestovateľa. Môžu to byť stromy produkujúce ovocie, orechy, nektár, kvalitnú drevnú hmotu, alebo to môže byť ich rôzna vzájomná kombinácia.

Agrolesnícke pestovanie je možné kombinovať s chovom domácich zvierat, ktoré buď spásajú zbytky poľných kultúr alebo sa časť poľných kultúr môže využiť na výrobu krmiva, siláže.

Všetky súčasti systému musia byť vzájomne kompatibilné, druh s druhom, a tiež s pôdnymi a klimatickými podmienkami daného územia. Správne rozmiestnenie stromov, vzhľadom na topografiu a orientáciu pozemku na svetové strany a kontrola ich rastu sú kľúčovými prvkami úspešného vývoja a funkčnosti systému.

chickens_550

Na rozdiel od samostatného pestovania poľných plodín a stromov, agrolesníctvo zahŕňa nasledujúce výhody:

  • Výhody pre poľné plodiny: Stromy zabezpečujú zlepšenie mikroklimatických podmienok ako napríklad: zvýšenie teploty pôdy, zníženie teploty vzduchu, zníženie odparovania vlahy, zníženie rýchlosti vetra, dodávanie organického materiálu vo forme listov do pôdy, dodávanie dusíka do pôdy.

  • Výhody pre stromy: Pozostatky zelenej hmoty poľných plodín môžu zvýšiť výživu stromov prostredníctvom rizosférnych mikroorganizmov a mykoríznych húb.

  • Ekonomické výhody: Možnosť získavať každoročný príjem z predaja poľných plodín, zatiaľ čo pestované stromy dosiahnu produktívne obdobie. Zníženie ekonomických rizík vzhľadom na rozmanitosť produkcie získavanej z jednej plochy.

  • Ekologické výhody: Stabilizácia pôdy, eliminácia erózie, každoročný nárast úrodnosti pôdy, zlepšenie kvality vody. Zvýšenie obsahu živín a minerálov v pôde, ktoré vytiahnu korene stromov z hlbokých vrstiev podložia. Zvyšovanie organickej zložky v pôde. Nie je nutné používanie umelých hnojív. Znížený výskyt chorôb a škodcov na stromoch a poľných plodinách. Zvýšený výskyt opeľovačov.

  • Estetické výhody: Agrolesnícky systém nenarušuje ráz krajiny ako monokultúrne pestovanie poľných plodín.

Agrolesnícky systém pestovania, rovnako ako permakultúrne zásady pestovania, nie sú ničím novým. Pozitívne prínosy týchto stáročných skúsenosti sú iba potvrdené súčasným moderným výskumom.

Na Kaukaze je už dlho známa efektivita agrolesníckeho spôsobu pestovania. Podľa údajov I.N. Klingena: „Obilné polia čerkésov sa nikdy nerozkladali na veľkých plochách, ale tvorili úzke obdĺžniky, ktoré sa tiahli po vrstevnici svahu. Tieto polia boli utopené pod korunami stáročných stromov…“

it8KfJs-_xkQUGTNdrGYcA

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie