Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zimný slnovrat 2020

„Veľké veci sú viditeľné už z diaľky. Málokto vie, že v hĺbke biblického projektu na území Ruska sa zrodila hviezdna civilizácia budúcnosti. Impulzom pre jeho vznik bol rozpad ZSSR.

Všetko nové je dobre zabudnuté staré. Hviezdna civilizácia na Zemi prekvitala v predpotopných dobách. Jej pamiatka je uchovaná v legende o Zlatom veku ľudstva.

Aká je budúca civilizácia? V nej úplne chýbajú kapitalistické trhové vzťahy. Ekonomika je plánovaná, kopírujúca prírodu, zameraná na oživenie ekosystémov planéty. Zákony civilizácie Zlatého veku nie sú v rozpore so všeobecnými jednotnými zákonmi Vesmíru, z ktorých hlavným je zákon Lásky. Budúca civilizácia v hospodárskom riadení a vo vzťahoch medzi ľuďmi úplne vylučuje byrokraciu. V civilizácii Zlatého veku nevládne byrokratický princíp, ale konečný výsledok. Podriaďujú sa mu všetky evolučné smery vývoja spoločnosti. Hovoríme o ekonómii, vede, kultúre, zdravotníctve a školstve. Iba konečný výsledok, nie vedúci, má právo potrestať a odmeniť človeka za jeho činy.

Dvetisícdvadsiaty rok je rokom zlomu. Čas uvoľnenia myšlienok civilizácie Zlatého veku do operačného priestoru a éra spoločenského povedomia o šialenstve biblického projektu.

Poďme o polnoci 21. decembra odchádzajúceho roku, na sviatok zimného slnovratu, na veľkú kozmickú oslavu príchodu slnka, jari, radosti a nádeje na zem, sa všetci spoločne zamerať na rastúci na sile, vektor budúcej civilizácie. Naplňme vektor budúceho Zlatého veku svojou energiou života a radosti a zároveň navždy pochovajme vo svojej mysli kriminálny projekt svetových finančných oligarchov a ich mimozemských kurátorov. Kiež nám pomôžu v tejto ušľachtilej veci naši veľkí predkovia a moc žiarivého a spravodlivého Koľadu.

Príjemné sviatky..“

Georgij Sidorov

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie