Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Výhody a škodlivosť ultrazvuku

utz3V tomto článku budeme hovoriť o výhodách a škodlivosti ultrazvuku a ultrazvukových metódach funkčnej diagnostiky, a to najmä s dôrazom na vyšetrenie plodu v rôznych štádiách tehotenstva.

Začneme s krátkym náhľadom do problematiky čo vlastne ultrazvukové zariadenie predstavuje. Pre diagnostiku sa využíva prijímač – vysielač ultrazvukových impulzov a systém počítačového spracovania odrazených signálov z prijímača, ktorý zobrazuje spracovaný výsledok vo forme obrázku na monitor.

Systémy ultrazvukových pozorovaní sa za roky používania osvedčili v diagnostike dospelých ľudí a vzhľadom na dosiahnutú štatistiku „neškodného spôsobu diagnostiky“, boli upravené na skenovanie plodu počas tehotenstva.

Tu stojí za zmienku, že v gynekológii je ultrazvuk veľmi produktívny. Nedostatok kostných štruktúr v dutine brušnej vylučuje efekt „ultrazvukových tieňov“ a pri intravaginálnom skenovaní oknom malej panvy sú skreslenia všeobecne minimálne. Samozrejme, že také ružové vyhliadky sa nemohli ignorovať, hlavne keď sa vyšetrenie gynekológom značne zjednoduší, ak namiesto hmatu rukami a zberu nepriamych informácií gynekológ jednoducho povie: „Choďte na ultrazvuk a s výsledkami príďte ku mne“.

Je ale všetko také bezpečné ako sa zdanlivo zdá? V priebehu rokov diagnostika privedená do dokonalosti, zbavená radiácie (nie ako pri röntgene) a ďalších „kúziel“ z iných diagnostických metód, neustále zdokonaľovaná až do zobrazenia výsledku v 3D?

Aby sme pochopili aké nebezpečné je vyšetrenie plodu ultrazvukom, je nutné obrátiť pozornosť na niekoľko banálnych každodenných príkladov.

Príklad 1:

Ultrazvuková píšťalka pre psov. Človek nemôže počuť píšťalku a zdá sa, že nevydáva žiaden zvuk, ale pes ho počuje na mnoho stoviek metrov. Na rovnakom princípe pracujú odpudzovače divých zvierat a hlodavcov. Rovnako my nepočujeme zvuk ultrazvukového prístroja skenujúci svojim žiarením dutiny tela, ale tento zvuk rezonuje v maternici. Americké výskumy ukazujú, že sa rovná hluku brzdiacej súpravy vlaku a plod nielenže to počuje, ale pre neho je to podobné akoby človek sedel na podlahe vedľa pracujúcej zbíjačky, otrasený od jej vibrácií.

Vo vyšších štádiách tehotenstva, kedy sa u dieťaťa formujú orgány zmyslov a sú pripravené vnímať svet, práca ultrazvuku vytvára u mnohých detí reflex odvracania sa, vyhýbania sa, snahy uniknúť prenikajúcim lúčom. Mnoho operátorov ultrazvuku hovorí: „dieťa sa schováva“, ale dieťa sa neschováva pretože sa nechce fotiť, pre neho je ultrazvuk reálny, hmatateľný a veľmi nepríjemný, v mnohých prípadoch až deštruktívny. Ale o tom neskôr. Tu by som chcel dodať, že ženské telo je špeciálne navrhnuté tak, aby vonkajšie zvuky nedošli do maternice v plnej intenzite, ale akoby stlmené na pozadí. Samozrejme, že dieťa počuje tlkot srdca matky, prácu žalúdku, ale to sú zvuky prirodzené pre neho. Hluk od ultrazvukového skenera je pre dieťa náhle nebezpečenstvo, ktoré je priamo teraz a tu a pred ním nie je žiadna ochrana v maternici.

Prenatálny strach – to je celá vrstva problémov, ktorej čelili a stále čelia psychológovia pri práci so štatisticky zdravými deťmi, nehovoriac o deťoch, ktoré získali patologické následky. V USA už narazili na tieto problémy, ale aj o tom neskôr. Pamätajte si, že dieťa chce a potrebuje sa cítiť chránené v maternici a ultrazvuk ho zbavuje tejto možnosti raz a navždy.

Príklad 2:

Rozdiel dospelého organizmu od detského spočíva v tom, keď sa bavíme o fyzickej rovine, že všetky orgány a systémy sú už sformované, hrúbka ciev, bunkové membrány, množstvo neurónov v mozgu, a je toho oveľa viac. Z toho dôvodu sila diagnostického zariadenia sa rozptyľuje v systéme tela omnoho viac, a teda sila zariadenia je distribuovaná v systéme tela bez poškodenia. V detskom organizme sa všetko iba formuje, nehovoriac o organizme plodu, keď prvý plánovaný ultrazvuk je už v 12 týždni tehotenstva, kedy veľkosť plodu nepresahuje veľkosť hrášku.

utz1Intenzita ultrazvuku v rôznych fázach tehotenstva aj pri kontrole netehotnej maternice zostáva takmer totožná. Je to potrebné preto, aby ultrazvuk prešiel mäkké tkanivá, odrazil sa od nich na požadovanej hĺbke a vrátil sa späť. Maličký budúci človiečik sa ocitá medzi kladivom a nákovou, aj keď ešte nezačal formovať nič iné než neurálnu trubicu, ktorá sa stane neskôr plnohodnotnou miechou. A stane sa?

Nemusíte mi veriť.  Lekári vám povedia: „Je to všetko nezmysel, nás učili, že je to bezpečné“. Ale ak váš muž, otec, brat má vzťah k rádioelektronike, nebude si ťažké naštudovať tému a prísť k zhruba k rovnakým záverom na základe fyziky strednej školy. Lekár povie: „Ale to je elektronika, ako môže technik učiť doktora znalosťami o tele?“ A čo lekár vie o vlnových dĺžkach a rezonancii? Mimochodom, o nich pohovoríme.

Príklad 3:

Často predstavovaný príklad v škole na hodinách fyziky aj dodržiavaný v armádach sveta je, že pri pochode oddielu po moste sa vydáva povel „voľný krok“ a oddiel prechádza po moste ako obyčajní ľudia. Prečo? Problém je v tom, že 20 až 100 ľudí pochodujúci rovnomerne po moste sa môže dostať, aj sa často dostane, do frekvenčnej rezonancie mosta, vďaka čomu sa most proste zrúti v dôsledku prudkého nárastu vibrácií.

Prečo práve tento hrubý príklad pri takých jemných zariadeniach ako je ultrazvuk? Je to jednoduché. Intenzita žiarenia je taká silná, že v organizme plodu do polovice obdobia tehotenstva môže dôjsť k poškodeniam tkanív, orgánov, ciev, ktoré sa nachádzajú v tele v tak malom množstve a v štádiu vývoja, že energia skenovacieho lúča sa rovná úderu pochodujúceho oddielu na most. Na to by sa malo myslieť. Je potrebné si predstaviť seba na mieste, Vášho nenarodeného dieťaťa, nie cudzieho, ale Vášho.

utz2V posledných fázach tehotenstva podľa výskumu odborníkov z USA (v USA je najviac štatistík z výskumov o patológiách získaných z vyšetrení ultrazvukom, už dokázaných na súdoch), sa ultrazvuk prejavuje ako ohrievač vnútorných orgánov plodu. Napríklad ohrev čelnej kosti spôsobuje zmeny v čelných lalokoch mozgu, čo vedie k manifestácií účinku pseudo-autizmu alebo spomalenie dieťaťa a zvýšenie agresivity vymykajúce sa spod kontroly rodičov, taktiež deformáciu osobnosti v budúcnosti.

Ohrev trubicových kostí ramena a bedrových kostí spôsobuje zmeny v kostnej dreni, čo vplýva na syntézu nukleových kyselín a krvných buniek. Vplyv na srdce plodu z niekoľkých dôvodov obmedzuje vývoj prepážky medzi komorami, kedy pri prvom nádychu sa musia rozdeliť „venózne a arteriálne“ krvné okruhy, inými slovami, zapne sa malý okruh cirkulácie krvi, ktorý nepracuje pokiaľ nie sú zapojené pľúca a telo dostáva kyslík cez pupočnú šnúru. To je okamih, kedy sa dieťaťu objaví srdcová chyba. Nie vždy treba liezť tam, kde sme neboli pozvaní.

Príroda vložila do človeka veľa mechanizmov „seba opráv“, regenerácií a nahradenie, zdvojenie dôležitých životných funkcií, ale proti vplyvu technických prostriedkov je telo bezbranné.

Súhlasím s tým, že takéto prípady sa nestávajú vždy, ale zavádzaním rôznych senzorov 3D ultrazvuku sa efekt vplyvu zvyšuje.

Rok čo rok štatistické oddelenia ministerstva zdravotníctva prehodnocujú ukazovatele novorodencov a posúvajú hranice „normálnosti“. Je skutočnosťou, že čo by pôrodníctvo v ZSSR v 60.-70.tych rokoch zhodnotilo ako strašnú patológiu, to by v 90.tych rokoch nazývali iba neškodnou odchýlkou a v roku 2012 by s úsmevom informovali matku, že má zdravé dieťa. A „zdravé dieťa“ vstúpilo do nášho sveta. Zdalo by sa, že všetko zásadné je už v pozadí, a všetko čo bolo poškodené vyšetreniami v maternici by sa malo začať obnovovať so zvyškom prirodzenej imunity a samoregulačných mechanizmov.

Ale tak to nie je. V prvých šiestich mesiacoch po narodení prebiehajú vyšetrenia mozgu a kĺbov na prítomnosť dysplázie. Samozrejme, jemné tkanivá kĺbov nie sú vždy schopné vydržať taký nápor moderných technológií a často sa dysplázia začína vyvíjať po spomínaných vyšetreniach. Mozog tiež trpí po vyššie opísanom scenári.

V poslednej dobe stále viac a viac detí, ktoré vidím, majú jednu spoločnú črtu, a čím ďalej tým viac je tento fakt zarážajúci. Energetika ich očí vtiahnutá do lebky akoby sa nevyspali (u dospelých je možné tento jav pozorovať pri syndróme chronickej únavy), veľmi slabá energia pozornosti a hlavne energia duše, ktorá chýba v tele. Komunikácia s telom je poškodená na úrovni formovania neurálnej trubice, objavuje sa prenatálny strach a odpor z tohto sveta, čo sa odráža v jeho pohľade. Za plnohodnotné osobnosti sa tieto deti považovať už nedajú a dúfajme, že by sa to mohlo neskôr kompenzovať pri uplatňovaní psychologických, pedagogických metód a metód energetických rehabilitácií. O jednoduchej výchove už reč nemôže byť. Tento stav dieťaťa môže byť nazývaný „pečať ultrazvuku“ a podľa neho možno usúdiť, že všetky vyšetrenia navrhované ministerstvom zdravotníctva boli vykonané v plnom objeme.

To je náš každodenný život, kde každá mamička bez rečí plne dôveruje lekárom. Beží na ultrazvuk a to nielen na plánovaný, ale pri každom svojom strachu a obave alebo iba sfotografovať dieťa, zistiť alebo spresniť pohlavie (aby v predstihu kúpila oblečenie a vybavenie). Naivne sa spolieha, že vyšetrenie ultrazvukom je plne bezpečné.

V tejto kapitole bolo vysvetlených viac vecí, ktoré by mohli urobiť vo vašich očiach z prenatálneho vyšetrenia ultrazvukom strašiaka, ale treba sa zastaviť na tých momentoch, kedy je ultrazvuk nevyhnutný. Nikto nechce popierať právo použitia ultrazvuku v prípadoch, kedy možné vyšetrenie môže zabrániť vážnym poškodeniam matky a to môže prevážiť aj prípadné poškodenie plodu.

utz5Ak naozaj kompetentný gynekológ nemôže určiť vývoj patológie a analýzy alebo bolesť ukazujú na diagnózu, ktorú možno určiť iba ultrazvukom, potom je to nutné. To však neznamená hneď bežať na ultrazvuk, pokiaľ nie veľmi šikovný lekár, ktorý nie je schopný rozlíšiť patológiu od zdravého tehotenstva, ženu pošle na ultrazvuk pre uľahčenie práce. Tu je potrebné prejaviť trochu osobnej zodpovednosti budúcej matke a otcovi. A zodpovednosť takú, že by sme mali poriadne porozmýšľať ešte do počatia a obnoviť si zdravie, pripraviť sa na tehotenstvo a počatie, dobre a správne počať dieťa a kvalitne ho vynosiť. A keď sa každý bod vykoná aspoň na „chválitebné“, pri výstupe dostaneme zdravé dieťa.

Keď zhrnieme vyššie napísané, zistíme že:

  • ultrazvukové vyšetrenie je bezpečné pre dospelých,
  • ultrazvukové vyšetrenie je nebezpečné na biologickej úrovni pre plod vo všetkých fázach tehotenstva,
  • ultrazvukové vyšetrenie je nebezpečné pre novorodencov až do veku 3-4 rokov,
  • ultrazvukové vyšetrenie vytvára u plodu prvotný strach z nechránenosti práve vtedy, keď príroda vo vnútornom lone nedotknuteľnosti vytvára u dieťaťa mentálne štruktúry na prekonávanie vonkajších prekážok v živote. Toto sa stáva taktiež súčasťou „pečate ultrazvuku“ na fyzickej a psychickej úrovni.
  • ultrazvukové vyšetrenie je viac módne ako potrebné. Má to súvislosť aj so žalostnou prípravou zdravotníckeho personálu.
  • staršie typy ultrazvukových zariadení neposkytujú dostatočnú kvalitu vyšetrenia ako je napríklad neschopnosť zistiť, či je pupočná šnúra ovinutá okolo plodu alebo sa jednoducho nachádza medzi plodom a skenerom.
  • nebezpečne dlhý čas pôsobenia skenerom ultrazvuku namiesto rýchleho skenovania, napr. pri mimomaternicovom tehotenstve, operátor skenuje omnoho dlhšie ako by to bolo potrebné na plnohodnotné vyšetrenie. To znamená, že v mnohých prípadoch je možné riziko znížiť na polovicu alebo viac, pokiaľ by počiatočný prístup k ultrazvuku bol ako k potenciálne nebezpečnej metóde diagnostiky.
  • ultrazvukové vyšetrenie je dôležité, keď niekoľko kvalifikovaných odborníkov nemôže určiť pomocou nepriamych príznakov, analýz a hmatom, čo sa deje s plodom.
  • my a len my sme zodpovední za to, aké bude naše budúce dieťa. Čo robíme do počatia, počas počatia, v priebehu tehotenstva, v príprave na pôrod, ako čakáme na svoje deti, a za akým účelom ich privádzame na svet. Žiadny doktor nie je povinný znášať následky našej hlúposti a nevedomosti. Takže poďme sa snažiť zmeniť postoj k téme detí dávno pred počatím.

Viktor Vinskij

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie