Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

V súčasných vyspelých krajinách sa zvyšuje počet negramotných ľudí

libr0-330x220Kapitalistický svet je svet protikladov, je to svet dominancie kapitálu nad prácou. Tých, ktorí nepracujú, nad tými, ktorí pracujú. Je to svet nerovnomerného rozdelenia bohatstva materiálneho aj duchovného medzi ľuďmi. Kapitalistický svet sa potýka s problémom, ktorý sa zdá na prvý pohľad absurdný a smiešny, ale v skutočnosti úplne reálny, je to problém negramotnosti. Bez preháňania môžeme povedať, že stav gramotnosti v dnešnom modernom kapitalistickom svete je katastrofálny.

Podľa správy UNESCO, vyhlásenej v roku 2012 v sídle OSN, v dnešnom svete existuje 774 miliónov dospelých, ktorí nevedia čítať a písať.

Nové štatistiky uvádzajú, že v Holandsku je stále viac a viac ľudí, ktorí s ťažkosťami môžu čítať a písať. V celej krajine je 1,3 miliónov málo gramotných vo veku od 15 do 65 rokov. To je 10 % práceschopného obyvateľstva. Za posledných 5 rokov sa počet týchto osôb zvýšil o 200 000. Málo gramotní sa stretávajú s radom problémov, napríklad: deti nedokážu súvisle čítať, dospelí nemôžu vyplniť potrebné formuláre v rôznych inštitúciach, používať bankomaty, nemôžu zohnať prácu, atď. Okrem 1,3 milónov málo gramotných existuje v Holanndsku aj 250 000 úplne negramotných.

Podľa výskumu uskutočneného v roku 2011 na základe príkazu Ministerstva školstva na Univerzite v Hamburgu, asi 7,5 miliónov ľudí v Nemecku vo veku od 18 do 64 rokov nemôže správne čítať a písať. 300 tisíc ľudí vôbec nepozná abecedu. 2 milióny Nemcov môže prečítať len niekoľko slov a s ťažkosťami ich napísať. 5,2 miliónov je schopných prečítať len niekoľko odsekov. 60,3 % mužov a 39,7 % žien má slabú zručnosť v čítaní a písaní. Podľa výskumu, celkový počet negramotných ľudí v Nemecku môže presahovať 10 % z celkového počtu obyvateľov v krajine.

Podľa Ústredného štatistického úradu (ISTAT, Instituto centrale di Statistica) v roku 2011 bolo v Taliansku 6 miliónov negramotných dospelých ľudí. To zodpovedá 12 % populácie v porovnaní s 7,5 % ľudí s vyšším vzdelaním. 66 % Talianov sotva vie čítať a písať a nemajú dostatočné odborné znalosti na účasť v konštruktívnych tvorivých činnostiach a v rozvoji ekonomiky. Od 20% do 25 % talianskych detí vychádzajúcich zo strednej školy prakticky nevie čítať a písať, čo naznačuje nízku úroveň prípravy študentov.

Vzdelanosť vo vyspelých európskych krajinách prudko klesá. Aktuálny problém s prísunom migrantov je možno riešením. Možno sa kompetentní v Bruseli rozhodli riešiť daný problém prísunom vzdelaných migrantov z krajín tretieho sveta.

980

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie