Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Určenie svetových strán podľa tieňa

Za slnečného dňa môžete pomerne presne určiť svetové strany napríklad podľa tieňa akéhokoľvek lineárneho objektu, palice, stĺpu alebo od samého seba.

Čiara spájajúca značky koncov tieňov, urobená v krátkom časovom období, bude zhruba naznačovať smer východu a západu. Druhý spôsob vyžaduje niekoľkohodinové čakanie, no je presnejší.

Rýchly spôsob (približné určenie)

Po výbere plochého vodorovného miesta zapichnite palicu do zeme tak, aby vrhala zreteľný tieň. Miesto, kde končí tieň, treba označiť kameňom, palicou, alebo iným spôsobom. Prvá značka bude vždy smerovať na západ.

Počkajte 15 – 20 minút, kým sa tieň posunie o niekoľko centimetrov – čím viac času uplynie, tým presnejšia bude čiara smeru – a na koniec presunutého tieňa umiestnite druhú značku.

Cez dve značky nakreslite priamku. Táto čiara bude zhruba orientovaná pozdĺž osi východ – západ. Čím je priamka dlhšia, tým je určenie smeru presnejšie.

Teraz sa postavte tak, aby prvá značka bola po vašej ľavej strane a druhá značka bola po vašej pravej strane – vtedy sa pozeráte presne na sever.

Presný spôsob

Druhá metóda je presnejšia, ale vyžaduje si niekoľko hodín pozorovania, takže metóda je vhodná len vtedy, ak máte čas, možno počas dňa odpočinku pri cestovaní púšťou. S pozorovaním treba začať skôr, ako slnko vystúpi do zenitu.

Zapichnite palicu alebo tyč rovnakým spôsobom ako v prvom prípade a prvýkrát označte koniec tieňa.

Natiahnite povraz medzi základňu palice a prvou značkou a začnite od značky kresliť na zem polkruh (v smere hodinových ručičiek na severnej pologuli a proti smeru hodinových ručičiek na južnej pologuli).

Keď slnko postupne stúpa po oblohe a deň sa blíži k poludniu, tieň sa bude zmenšovať preč od oblúka nakresleného na zemi. Pohyb bude smerovať na východ. Popoludní sa slnko začne nakláňať na západ, tieň sa začne predlžovať a nakoniec sa dotkne oblúka na zemi. V tomto bode označte koniec tieňa druhou značkou.

Teraz spojte dve značky rovnou čiarou. Na určenie severného smeru sa postavte rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie