Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ultrazvuk – Fakty

utz4Ženy si neuvedomujú, že zdravie ich detí môže byť v ohrození vďaka ultrazvukovému vyšetreniu počas tehotenstva. Sú presvedčené, že čím skôr budú identifikované tie alebo iné problémy, tým lepšie. Avšak existuje veľa dôkazov o tom, že vyšetrenie ultrazvukom v rannom štádiu tehotenstva nie vždy zachraňuje život. Okrem toho je táto metóda nepresná a môže byť škodlivá.

Pôrodníci z Michiganu študovali 57 žien s rizikom predčasného pôrodu. Polovicu žien každý týždeň vyšetrovali ultrazvukom, zvyšok žien bol vyšetrený iba štandardným spôsobom. Predčasné pôrody v prvej skupine sa vyskytli viac ako dvakrát častejšie ako v kontrolnej skupine (52 % : 25 %). (Am J Obstet Gynecol, 1990,162, 1603-10)

Vo veľkom randomizovanom prieskume v Helsinkách prijalo účasť 9000 žien. V skupine, v ktorej sa použilo vyšetrenie ultrazvukom bolo zaznamenaných 20 potratov v 16-20 týždni tehotenstva. V kontrolnej skupine bez ultrazvuku potraty neboli. (Lancet, 1990, 336,387-91)

Výskum v Londýne ukázal, že počet perinatálnych úmrtí zdravých detí bol štyrikrát častejší v prípadoch vyšetrenia ultrazvukovou metódou Doppler, pupočnej a maternicovej tepny v 19.-22. a 32. týždni tehotenstva (16:4). (Lancet, 1992,340,1299-303)

Používanie ultrazvuku zdravotníckymi pracovníkmi tiež zvyšuje pravdepodobnosť potratu. Štúdia vykonaná v Helsinkách zistila, že u tehotných žien pracujúcich s ultrazvukovým zariadením minimálne 20 hodín týždenne sa výrazne zvýšilo riziko spontánneho potratu. (J Epidemiol Commun Health, 1990, 44, 196-201)

Cieľom štúdie uskutočnenej v Osle bolo zistiť, aké bude mať ultrazvukové vyšetrenie v rannom štádiu tehotenstva v 17.-21. týždni vplyv na lekársku prognózu u detí s ťažkým mentálnym postihnutím. Deťom s mentálnym postihnutím včasná diagnostika nedala žiadne výhody, mnohé sa narodili nevyvinuté a zomreli. U šiestich detí, u ktorých bola ultrazvukom zistená porucha vývoja brušnej steny, ktorých operovali skoro po narodení bola krátkodobá prognóza zhruba rovnaká ako u detí operovaných neskôr. Miera prežitia v skupine podrobenej diagnostike ultrazvukom bola 77 % oproti 96 % v skupine detí, ktoré vyšetrovali až po pôrode. U 36 detí s rôznym zdravotným postihnutím iba u 36 % boli problémy identifikované s pomocou ultrazvukovej diagnostiky. (Acta Obstet Gynecol Scand, 1998, 177,635-42)

Výskumu nemeckých vedcov sa zúčastnilo 2378 tehotných žien. Iba u 58 zo 183 prípadov oneskoreného vývoja detí boli problémy diagnostikované pred narodením. Taktiež tam bolo 45 prípadov chybnej diagnózy oneskoreného vývoja. Iba 28 prípadov zo 72 vážnych oneskorení vo vývoji detí bolo diagnostikovaných prenatálne, aj keď matky vyšetrili v priemere 4,7 krát ultrazvukom. (Acta Obstet Gynecol Scand, 1998, 77,643-89)

Už v roku 1984 americkí vedci zistili, že deti od 7 do 12 rokov matkám, ktorým počas tehotenstva vykonávali vyšetrenie ultrazvukom, oveľa častejšie trpia dyslexiou a chodia do nemocnice ako deti z kontrolnej skupiny, ktorým matkám v tehotenstve vyšetrenie nikdy nerobili. (Obstet Gynecol, 1984, 63,194-200)

V roku 1993 výskumníci z Calgary študovali históriu prenatálneho obdobia života u 72 detí s oneskorením vývojom reči a zistili, že je medzi nimi dvakrát viac tých, ktorí boli vystavení v maternici ultrazvukovej diagnostike. (Can Med Doc J,1993, 149,1435-1440)

Nórsky výskum preukázal zvýšený výskyt prípadov ľavákov medzi deťmi prenatálne vyšetrených ultrazvukom. To naznačuje, že ultrazvuk môže vplývať na vývoj mozgu. (Lancet,1992,339,85-9)

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie