Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Účinok dutých usporiadaných štruktúr podľa Viktora Grebennikova

Efekt dutých alebo dutinových štruktúr (EPS) je efekt vytvorený dutými konštrukciami vo väčšej, alebo menšej miere, v závislosti od tvaru, počtu a usporiadanosti dutín vo forme určitého silového poľa, ktoré pôsobí na iné objekty. EPS nič bežné neodtieni, ani hrubá vrstva kovu. A ak je zdroj poľa odstránený, jeho fantómová stopa a vplyv na životné prostredie bude nejaký čas pretrvávať. Vedci, fyziológovia, fyzici a lekári sa o tento fenomén ktorý popísal svojho času vedec Viktor Grebennikov, začali hlboko zaujímať.

Viktor Grebennikov objavil rytmickú EPS štruktúru chitínových šupín mnohých druhov hmyzu. Pri zväčšení pod mikroskopom, sa ukázalo sa, že je veľmi jasná, má bunkovú usporiadanú štruktúru a čo je najdôležitejšie, nie je potrebná ani pre aerodynamiku, ani pre silu krídel motýľov a chrobákov, alebo pre dekoráciu.

Grebennikov našiel riešenie neskôr, keď bez akéhokoľvek konkrétneho účelu umiestnil časť z panciera z krídla jedného chrobáka pod mikroskop s 800-násobným zväčšením a potom chcel na vrch položiť druhú, presne takú istú. „Ale dopadlo to inak“, píše entomológ. „Časť krídla unikla z pinzety, na pár sekúnd visela vo vzduchu nad tou na podstavci mikroskopu, zakývala sa a až potom rýchlo a prudko spadla na stôl.“

Vedec bol prekvapený tým, čo videl. Keď sa Grebennikov spamätal, zviazal niekoľko chitínových častí krídel drôtom. To sa nepodarilo hneď, ale až keď ich umiestnil vertikálne. Výsledkom bol akýsi viacvrstvový chitinoblok. Položil ho na stôl. Vtedy sa začali diať zázraky – snažil sa naň položiť gombík, ale niečo ho odhodilo navrch a potom nabok. Pri ďalšom experimentovaní entomológ nasilu pripevnil gombík na vrch a ten na pár okamihov zmizol z dohľadu! Vtedy Viktor Grebennikov pochopil, že objavil niečo unikátne a významné..

Efekt dutých štruktúr je efekt po prvýkrát popísaný Viktorom Grebennikovom. Účinok dutých štruktúr podľa Grebennikova spočíva v existencii jemného fyzikálneho poľa, ktoré je generované dutinami v hmote a môže sa koncentrovať v určitom smere a zintenzívniť sa množstvom a usporiadaním štruktúr. Podľa Grebennikova je tento účinok rozšírený v živej prírode, ovplyvňuje biologické organizmy a tiež spôsobuje účinok antigravitácie a neviditeľnosti. Pomocou tohto efektu sám Grebennikov skonštruoval antigravitačnú plošinu, na ktorej aj experimentálne lietal. Viac sa o antigravitačnej plošine dočítate v článku: https://www.biosferaklub.info/grebennikova-antigravitacna-platforma/

Viktora Grebennikova zoznámili s fenoménom dutých, alebo dutinových štruktúr aj divoké včely. Raz sa pri terénnom výskume pokúsil na noc usadiť v stepi nad hlineným útesom posiatym norami týchto veľkých včiel s množstvom chodieb a komôr. Nemohol však zaspať – nebolo jasné, odkiaľ sa mu objavil rýchly tlkot srdca, záblesky v očiach a galvanická pachuť v ústach, ktorá mu bránila zaspať. Nepríjemné pocity pominuli, len čo sa vzdialil päť metrov od podzemného „včelieho mesta“, z ktorého si Grebennikov uvedomil, že zdrojom týchto pocitov boli včelie obydlia. Viktor, ktorý priniesol domov niekoľko starých včelích hniezd s bunkami, ktoré pripomínali náprstky alebo džbány, ich umiestnil do misy. Zdvihol k nim ruku, pocítil nezvyčajné teplo a skloniac tvár pocítil to isté ako nad „obydliami včiel“ v stepi – vplyv neznámeho energetického poľa.

Grebennikov, zaujatý fenoménom, dal včelie hniezda na výskum pomocou prístrojov vo Výskumnom ústave Novosibirského vedeckého inštitútu, ale ani teplomery, ani ultrazvukové záznamníky, ani elektrické alebo rádiometre, ani magnetometre neukázali nič neobvyklé. Urobili sme veľmi precízny chemický rozbor – obyčajná hlina a organická hmota. Experimenty o vplyve štruktúr dutín na biologické objekty však ukázali, že existencia tohto účinku bola objektívna: v oblasti účinku EPS sa menil rozvoj hnilobných pôdnych baktérií, kvasiniek a iných húb, klíčenie pšenice: zrná sa výrazne inhibovali, zmenilo sa správanie mikroorganizmov atď. Zrejme takto pole vytvorené plástmi chránilo včelstvá pred škodcami a pred zničením klíčiacimi koreňmi rastlín, pretože tieto sa starostlivo vyhýbali zónam pôsobenia EPS. Samotný hmyz sa v nich cíti skvele. Okrem toho Viktor Grebennikov navrhol, že silové pole úľa alebo hniezda je akýmsi vlnovým „majákom“ pre včely, osy a čmeliaky, ktoré ho tak nachádzajú – či už v lese alebo pod zemou. A kvety, ako sa výskumník domnieval, majú podobné dutinové majáky na prilákanie opeľovačov. Úzke rúrkovité kvety slnečnice sú drobné dutiny, ktoré vytvárajú EPS, ktorý je jasne viditeľný pre zmyslové orgány hmyzu.

Ďalšie pokusy Grebennikova ukázali, že podobný účinok majú nielen prírodné plásty, ale aj umelé dutiny z plastu, papiera, kovu a dreva. Jeho sila sa mení v závislosti od veľkosti, tvaru, počtu a relatívnej polohy dutín. Grebennikov pri pozorovaní čmeliaka, ktorý presne našiel miesto hniezda aj cez stenu, zistil, že EPS nie je ničím tienený. Rovnako ako gravitácia pôsobí na živé veci cez drevo, kov a iné prekážky…

Viktor Grebennikov popisuje, ako si zostaviť jednoduchý generátor energie, ktorý dokáže pozitívne ovplyvňovať svoje blízke okolie:

1. Zostava generátora

a) Na výrobu konštrukcie generátora je potrebné:

– 15 – 17 papierových podložiek na prepravu vajec, každá na 30 kusov vajec;

– Lepiaca páska, alebo lepidlo, silikón…;

– Papier alebo tkanina na zabalenie generátora, aby sa nestal zberačom prachu;

– Miesto alebo podmienky na umiestnenie generátora tak, aby sa pod ním dalo sedieť alebo stáť.

b) Technológia montáže:

– Papierové podložky položíme na seba tak, aby sa hroty dotkli hrotov ďalšej podložky a neskladali sa jedna do druhej. Aby ste to dosiahli, každá nasledujúca podložka musí byť otočená o 180 stupňov. Na styčných bodoch ich zlepíme.

– Vyrobíme kompletnú sadu podložiek z 15 – 17 kusov.

– Výslednú trojrozmernú štruktúru môžeme aj nemusíme prikryť papierom, alebo látkou. Potom je generátor pripravený na prevádzku.

– Hotový generátor inštalujeme vo výške, ktorá vám umožní pod ním sedieť alebo stáť.

2. Princíp činnosti generátora

Ako vyplýva z predchádzajúcej časti, v konštrukcii generátora nie je jediný kovový predmet. Používame papier, ktorý nemá elektrostatický náboj. Všetky možné účinky na ľudský organizmus z generátora sú vykonávané energetickými tokmi, ktoré nemajú elektromagnetickú povahu. Generátor nevibruje ani nežiari, nevydáva zvuk ani nevydáva zápach. Z hľadiska elektromagnetickej bezpečnosti, vibrácií či aromatických účinkov je tento generátor absolútne bezpečný. Generátor využíva tvarový efekt a efekt usporiadaných dutinových štruktúr.

Viktor Grebennikov (1927- 2001) – Ruský vedec, spisovateľ, ekológ, bionik, umelec, učiteľ, svetoznámy entomológ, člen francúzskej entomologickej spoločnosti Fabre. Publikoval približne 150 vedeckých prác a päť kníh. Keďže objavil antigravitačný efekt a aj skonštruoval a predviedol lietajúcu platformu na tomto princípe, parazitický systém sa ho snažil umlčať, rovnako aj jeho objavy. Momentálne existuje múzeum Viktora Grebennikova v meste Novosibirsk.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie