Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Správnosť predstáv o povahe vesmíru je to, na čom závisí priamo budúcnosť

… Od toho, ako teória vesmíru odráža skutočný stav vecí, závisí nielen správnosť predstáv človeka o vesmíre, ale aj budúcnosť samotnej civilizácie. Technológie, zariadenia a stroje sa vytvárajú na základe ľudských predstáv o okolitej prírode. A od toho, ako sa vytvoria, závisí, či pozemská civilizácia bude existovať alebo nie.

Ak tieto predstavy nie sú správne alebo sú nepresné, môže sa z toho stať katastrofa a smrť nielen civilizácie, ale aj samotného života na prekrásnej planéte, ktorú my, ľudské bytosti, nazývame Zemou. A tak z čisto teoretických konceptov prechádzajú idei o povahe vesmíru do kategórie konceptov, od ktorých závisí budúcnosť civilizácie a budúcnosť života na našej planéte. Preto by sa tieto myšlienky mali týkať nielen filozofov a vedcov prírodných vied, ale aj každého živého človeka. Takže predstavy o povahe vesmíru, ak sú správne, sa môžu stať kľúčom k bezprecedentnému pokroku civilizácie a, ak nie sú správne, môžu viesť k smrti civilizácie a života na Zemi. Správne predstavy o povahe Vesmíru budú tvorivé a nesprávne budú deštruktívne.

Inými slovami, koncept povahy vesmíru sa môže stať zbraňou hromadného ničenia, v porovnaní s ktorou je jadrová bomba detskou hračkou. A nejde o metaforu, ale o skutočnú pravdu. A táto pravda nezávisí od toho, či ju niekto prijme, alebo nie, a rovnako ako každé skutočné postavenie nezávisí od subjektivity vnímateľa, rovnako ako napríklad solárna aktivita nezávisí od toho, či človek správne chápe jej povahu. Pre Slnko nie je absolútne dôležité, aké myšlienky má človek o povahe slnečnej aktivity. Nakoľko sú tieto predstavy blízke skutočným javom, je dôležité iba pre samotného človeka.

A zdá sa mi, že väčšina ľudí, ktorí sa nazývajú vedcami, zabudla na túto jednoduchú pravdu a boli unesení tvorbou teórií, ktoré viac slúžia ich osobným ambíciám a neslúžia na poznanie pravdy, o ktorú by sa mal usilovať každý, kto sa venuje vede. Toto všetko nie je výmyslom, ale nanešťastie skutočnosť. A táto skutočnosť sa neskrýva v múdrych vzorcoch a definíciách, ktoré sú pre väčšinu nepochopiteľné. Táto skutočnosť je pochopiteľná pre každého žijúceho človeka, bez ohľadu na to, či má alebo nemá vzdelanie, vie čítať alebo nie. Okrem toho je to nielen dostupné pre chápanie, ale vo väčšej či menšej miere to má priamy vplyv na všetkých žijúcich.

Falošné, chybné predstavy o povahe vesmíru sa stali príčinou ekologickej katastrofy, ku ktorej sa pozemská civilizácia tak isto približuje. Existuje toľko potvrdení tomu, že každý, kto to chce vidieť, nemôže mať žiadne pochybnosti o tom, čo sa deje. Všetko nasvedčuje tomu, že technokratická cesta rozvoja, ktorou sa uberá súčasná civilizácia vedie k sebazničeniu pozemskej civilizácie. Súčasná veda nazhromaždila obrovské množstvo pozorovaní toho, čo sa deje vo svete okolo nás, v strednom svete, v ktorom žije človek. Stredný svet sa nachádza medzi makrokozmom a mikrokozmom, na úrovni ktorých existujú zákony prírody. V našom strednom svete môže človek pozorovať iba prejavy pravých zákonov prírody …

Nikolaj Levašov „Teória vesmíru a objektívna realita“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie