Kategórie

Naši partneriFlag Counter

„Spievajúce misy“ menia elektrickú aktívnosť mozgu

klangschale-640x400Vedci zistili, že dosiahnuť efektu zmeny elektrickej aktívnosti mozgu je možné  iba priamym podaním hudby (hranie na hudobný nástroj), pri počúvaní záznamu hudby zostávajú parametre nezmenené. Je známe, že hudba má pozitívny vplyv na kognitívne schopnosti človeka. Výskum uskutočnený v roku 2007 ukázal, že po počúvaní klasických diel boli starší ľudia oveľa lepšie schopní vyrovnať sa s problémami spojených s pamäťou. Podľa inej vedeckej štúdie, hra na hudobný nástroj v mladosti pomáha zachovať sluch o mnoho rokov neskôr.

Pre pozitívny vplyv hudby nie je nevyhnutné venovať hudbe mnoho rokov. Autori novej vedeckej štúdie publikovanej v časopise Journal of Neuroscience zistili, že dokonca krátka hra na hudobný nástroj spôsobuje zmeny elektrickej aktívnosti mozgu. Podľa vedcov je nevyhnutné hrať na hudobný nástroj, pretože iba počúvanie hudby je nepostačujúce.

Experimentu sa zúčastnilo 32 ľudí, ktorých priemerný vek bol 23 rokov. 19 z nich bolo zahrnutých do hlavnej skupiny experimentu. Účastníci počúvali záznam „spievajúcej misy“ zloženej z niekoľkých pasáži. Následne účastníkov požiadali „zahrať“ na spievajúcej mise pomocou dreveného kladivka. Tento proces je jednoduchý a nevyžaduje si dlhé učenie. Účastníci kontrolnej skupiny tiež počúvali hudbu a v druhej etape experimentu reprodukovali nahratý zvuk stlačením tlačidla. V tretej fáze všetci účastníci znovu počúvali záznam hudby.

imagesPo skončení každej fáze experimentu sa analyzovala aktivita mozgu metódou magnetoencefalografie. Táto metóda umožnila registrovať slabé magnetické polia vznikajúce následkom elektrickej aktivity. Táto metóda sa najčastejšie využíva pri diagnostike epilepsie, pri ktorej v určitých oblastiach mozgu vznikajú silné elektrické impulzy, ktoré môže registrovať magnetometer.

Pri samostatnom prevedení zvuku vedci zaznamenali výrazné zmeny evokovaných potenciálov. Po hre na spievajúcej mise oslabil potenciál N1 a po ukončení poslednej etapy sa posilnil potenciál P2. V kontrolnej skupine, v ktorej účastníci vyludzovali zvuk stlačením tlačidla, k takýmto zmenám nedochádzalo.

V ďalších experimentoch vedci plánujú preskúmať zmeny elektrickej aktívnosti mozgu starších ľudí pri hre na hudobný nástroj. Tieto výskumy sú časťou väčšieho projektu o vplyve hudobnej výchovy a hry na hudobné nástroje na zotavenie pacientov po mozgovej mŕtvici.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie