Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

„Sociálny Mauglí“

Veda pozná prípady, keď bolo dieťa vychovávané divými zvieratami, a ak to trvalo viac ako štyri roky do určitého veku, zostalo navždy zvieraťom v ľudskom tele.

Podobné procesy dnes prebiehajú aj u súčasných ľudí. Ak je človek asi do 25 – 30 rokov vychovávaný „slobodnými médiami“, robia z neho spoločenské zviera, ktoré si nie je vedomé vznešených tém a všetkých tých vlastností, ktoré tvoria podstatu človeka. To znamená pojmy ako povinnosť, česť a svedomie mu nič nehovoria. Nezdá sa mu čudné, že nepozná zmysel života. Navyše sa mu zdá čudné počuť takúto otázku. Pre takého nového človeka sa stalo normou nekladenie si veľkých otázok.

Iba jednotlivci s veľmi silnou vôľou môžu uniknúť z tejto psychologickej klietky. Prevažnú časť však tvoria slabí ľudia, a preto prežijú zvyšok svojho života tak, ako boli naprogramovaní. Zároveň na statuse človeka vôbec nezáleží. Roľník aj minister môžu byť rovnako primitívni ľudia. Úroveň ich snov bude rovnako ležať hlavne v materiálnej rovine. A nikdy neprekročia rámec týchto hraníc.

Ak si chcete predstaviť úroveň degradácie súčasnej elity, predstavte si obraz, na ktorom sa zhromaždila elita minulých storočí za účelom prezentácie nového modelu kočiara. Viete si to predstaviť? Samozrejme, že nie. Je to smiešne. Ale dnes je predstavenie moderného kočiara (automobilu) dôvodom na zhromaždenie „elity“.

Pri všetkej túžbe nazvať týchto nahodených chlapcov a dievčat elitou je nemožné. Majú gigantické zdroje a nedokážu si predstaviť, že by ich využili v rozsahu, ktorý presahuje ich osobný každodenný život.

Elitu určujú blahorodné ciele, nie objem spotreby a množstvo aktív.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie