Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Slovanský ľudový textilný vzor vlastní určité fyzikálne mechanizmy schopné ovplyvňovať živý organizmus

K-SUkw1RuFg…Tradície zdobenia oblečenia sa rodili v dávnych dobách. Figúrky bohýň kamenného veku z kostí a hliny pokryté zložitými rezbami prinášajú podrobnosti o šití a zdobení šiat a tiež predstavy o vnútornom sakrálnom komplexe organizmu človeka. Už v tých dobách sa odev spájal s predstavami o ľudskej duši. Mytológia mnohých národov hovorí o prítomností niekoľkých duší u človeka v rôznych časových úsekoch po smrti opúšťajúcich jeho telo. Tieto časti duše sa spájali s rôznymi druhmi oblečenia, ktoré bolo v dávnych dobách viacvrstvové. Podľa starovekého mýtu sumerská bohyňa Inanna zostupujúca do podsvetia odovzdávala pri každej bráne jednu časť svojho oblečenia.

…Podobné pojmy nájdeme aj u starých Slovanov. Fragmenty predstáv o duši prežili v mýtoch o mnohých miestach v ľudskom tele, ktoré obýva duša (napríklad v srdci, očiach, vlasoch, atď.) Predstavy o spojení duše a tela človeka s jeho odevom sa zachovali v mnohých mýtoch, prísloviach, legendách a magických tradíciách slovanských národov.

Podľa slov veľkého kolektora slovanských legiend A. Afanaseva: „Naši predkovia sa pozerali na telo ako na dočasné oblečenie, do ktorého sa oblieka nesmrteľná duša.“ Opisujúc slovanskú báj o tkanine, ktorú priniesli Panny osudu rodičke, Afanasiev tvrdí, že obraz tkaniny znamenal telo dieťaťa.

Hlbší zmysel mala aj slovanská tradícia, keď nevesta darovala ženíchovi svadobnú košeľu. Prechádzajúc svadobnými obradmi sa mladý človek akoby znovu narodil a dostal od rodu nevesty nové telo – košeľu. V inej tradícii, pri liečení horúčky, chorého obliekli do nového oblečenia a staré vešali na vetvy stromu v lese.

…Získanie všetkých komponentov národného kroja v ruskej tradícii bolo postupné, rovnako, ako sa postupne formujú jemnohmotné telá človeka od okamihu jeho narodenia. Deti mladšieho veku zvyčajne nosili jednu košeľu bez ozdôb, alebo so symbolikou vody, listov, kvetov rastlín. S nástupom pohlavného dozrievania dievča dostalo od matky zásteru, na ktorej sa zobrazovali už prvé „dospelé“ vzory geometrického typu. Až manželstvom získala žena „dospelý“ odev: „Ponjevu“ (Pravdepodobne od slova pochopiť, objať. Ide o ženskú vlnenú sukňu ušitú z niekoľkých kusov látky s bohatými vzormi, ktorú mohli nosiť iba vydaté ženy.) a pokrývku hlavy. Po narodení prvého dieťaťa žena mohla nosiť „Naveršnik“ (Sviatočný odev typu tuniky na ramená s krátkymi rukávmi a bohatými vzormi).

y_c1ede4fc…Všetko oblečenie pre dospelých sa bohato zdobilo prísnymi vzormi geometrického typu. Základný charakter týchto symbolov je založený na princípe fraktálu a proporcii zlatého rezu. Vzory vytvorené podľa týchto pravidiel majú schopnosť vytvárať na mikroúrovni prírodné vlnové kmity, ktorých charakteristiky sú vyjadrené vo forme matematických proporcií. V dôsledku toho vzniká jav rezonancie – do tej miery, čo sa v súčasnej fyzike nazýva slabá interakcia. Teoreticky je možné povedať, že vzory, za určitých podmienok, vytvárajú okolo seba veľmi slabé rezonančné vlnenie rôzneho charakteru. Podmienkou je, aby sa tieto vzory dostali pod vplyv vlnenia podobného typu. Vzhľadom na to, že rôzne vlnové procesy vo vesmíre sa dejú neustále, získavame niečo ako večný generátor v malom meradle, ktorý reprodukuje isté vyselektované, z vonkajšieho kozmického všeobecného „šumu“, vlnové vlastnosti.

V prvom rade to budú svetelné a elektromagnetické vlny rezonujúce so spektrom slnečného svetla a magnetickým poľom Zeme, čiže konkrétne fyzické sily. V ľudovom vnímaní získali tieto sily mená bohov (Slnko, Perún, atď.), stelesňujúcich podstatu kozmického poriadku. Napríklad, taký jav ako je búrka, ktorá je zložená zo svetelných (blesk), akustických (hrom) a elektromagnetických vĺn v mikro meradle bude zastúpená symbolom Hromovládcu – Perúna.

Organizmus človeka je tiež samoorganizovaný vlnový systém spojený rezonančnými procesmi s frekvenciami Zeme a frekvenciami kozmického žiarenia. Práve tieto frekvencie spôsobujú rôzne psycho-fyzické reakcie a spúšťajú mechanizmy realizácie latentných génov DNA. Týmto spôsobom ľudový textilný vzor vlastní určité fyzikálne mechanizmy schopné ovplyvňovať živý organizmus. Tento mechanizmus je možné veľmi ľahko pozorovať tým, že pohár vody obmotáme papierom s narysovaným určitým vzorom – ornamentom. V závislosti na použitých vzoroch sa výrazne mení kyslosť, chuť a teplota vody v pohári. Semená polievané takouto vodou získavajú rôzne vlastnosti a odlišujú sa v rýchlosti klíčenia a rastu rastlín. Súčasné meracie prístroje umožňujú sledovať vplyv jednotlivých symbolov a vzorov na organizmus človeka. Niektoré z nich pozitívne vplývajú na pľúca, iné na kardiovaskulárny systém, ďalšie na hormonálnu rovnováhu organizmu.

…Vzory sa umiestňovali na odev v presne definovanom poradí tak, aby požadované znaky boli spojené s časťou kroja, ktorá sa vzťahuje k určitej časti duše – k jemnohmotným telám človeka. Ako keby boli umiestnené v požadovanej oblasti duchovného priestoru, čo prispieva k rozvoju a rastu jeho duše.

55Ornament sa menil v závislosti od veku a stavu majiteľa. Špeciálne vzory pomáhali k počatiu a narodeniu dieťaťa, obnovovali sily na cestách, v práci, pri chorobe, zabezpečovali duchovnú pomoc zosnulým príslušníkom Rodu a tým, ktorí odišli z domu. Nie náhodou si ľudové tradície do dnešných dní zachovali rôzne druhy „oberegov“, ktoré majú schopnosť chrániť život a zdravie človeka.

Ďalšia zaujímavá vlastnosť textilného vzoru je jeho schopnosť rozvinúť magické schopnosti človeka, alebo v súčasnom jazyku, vstúpiť do zmeneného stavu vedomia, pri ktorom sa výrazne rozširujú fyzické a psychické schopnosti človeka. V ľudových magických praktikách sa vzory a ornamenty používali ako nástroje vplyvu na fyzickú realitu, kedy pomáhali zmeniť fyzický stav človeka a situáciu okolo neho.

…Bohužiaľ, so zničením tradičných kultúr sa používanie národných vzorov na oblečení používa stále menej a menej. Zmenila sa aj samotná štruktúra oblečenia, jeho strih vybrúsený storočiami a pomáhajúci udržiavať správnu formu energetického poľa človeka. V honbe za súčasnou módou strácame dávne vedomosti a schopnosti riadiť vlastný stav s pomocou strihu odevov a vzorov na ňom. Pritom v skutočnosti naše zdravie a naše úspechy v priamom zmysle slova ležia na povrchu tkaniny nášho odevu.

Historička a etnografka, autorka kníh „Poklady ruského ornamentu“, „Vzory ruskej svadby“ a „Mágia pásu“

Marína Kačaeva

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie