Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

S rastúcim počtom očkovaní sa zvyšuje počet príznakov autizmu u domácich zvierat

Vedľajšie účinky núteného očkovania sa začali prejavovať aj na domácich zvieratách. Domáci miláčikovia, najmä psy, vykazujú mnoho príznakov autizmu, podobných ako príznaky tohto ochorenia, ktoré sa vyskytujú u detí.

Zvieratá, najmä psy, vykazujú známky autizmu, podobné príznakom tohto ochorenia, ktoré sa zvyčajne vyskytujú u detí, a teraz prebieha výskum, ktorého úlohou je určiť, či je vývoj autizmu u zvierat možný. Doktor veterinárnych vied Nicholas Dodman začal hľadať genetickú príčinu nutkavého sledovania vlastného chvosta medzi bulteriérmi, čo často viedlo k zraneniam, ktoré si zviera spôsobilo samo sebe a namiesto toho našiel u psov mnoho príznakov autizmu.

Zistil tiež, že dva biomarkery, ktoré sa tradične vyskytujú u detí s autizmom, boli prítomné aj u psov s príznakmi autizmu. Nežiaduce reakcie očkovania u domácich zvierat nie sú také zriedkavé. Odvetvie vakcinácie zvierat sa v roku 2015 vo všeobecnosti odhadovalo na 6,27 mld. dolárov a podľa prognóz očakáva toto odvetvie do roku 2024 ďalší rast na 11,4 mld. dolárov.

Spolu so skutočnosťou, že počet porúch autistického spektra medzi deťmi sa v posledných 50 rokoch extrémne zvýšil, existujú dôkazy, že podobné poruchy správania sa pozorujú aj u domácich zvierat, najčastejšie u psov. Je príliš skoro na to, aby hlavné veterinárne služby s istotou tvrdili, že u psov sa môže rozvíjať autizmom, ale už existujú početné svedectvá o vzoroch správania medzi domácimi zvieratami, ktoré odrážajú autistické správanie detí. V súčasnosti prebieha výskum, aby sa zistila možnosť rozvoja autizmu u zvierat.

Hoci vznik autistického správania u psov začal v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia, prvý vedec, ktorý vedome koreloval niektoré z týchto behaviorálnych charakteristík s autizmom, bol doktor veterinárnych vied Nicholas Dodman, ktorý v roku 2011 pôvodne začal hľadať genetické príčiny tohto správania psov.

Dr. Dodman vo svojej správe v School of Vererinary Medicine predstavil dôkazy na základe vlastného výskumu, pričom opísal stav zvierat podobný autizmu. Boli pozorované behaviorálne prejavy alebo fyzické črty, ktoré sprevádzali sledovanie vlastného chvosta, ako aj záblesky agresie, parciálne záchvaty, fóbie, určité vlastnosti kože, problémy s gastrointestinálnym traktom, fixácia na objekt a tendencia vyhýbať sa ľuďom a iným psom. Okrem toho Dr. Dodman ustanovil spolu so svojimi kolegami, že aj u chorých psov sú prítomné dva biomarkery, typické pre deti s autizmom.

Na základe diagnostických kritérií Americkej akadémie pediatrov (American Academy of Pediatrics) patria medzi najčastejšie príznaky porúch autistického spektra u detí ťažkosti spojené so sociálnou interakciou a komunikáciou, ako aj „obmedzené a opakujúce sa záujmy a aktivity“; u chlapcov je pravdepodobnosť tejto poruchy päťkrát vyššia ako u dievčat a autizmus u ľudí je tiež často spojený s agresiou, poruchami gastrointestinálneho traktu a kožnými ochoreniami, ako aj fixáciou na objektoch.

Štúdie o autizme psov chýbajú, ale v súčasnosti sa realizuje spoločná štúdia s názvom „Psy, deti a autizmus“. Vedci veria, že preskúmanie obsedantného správania sa u psov a autizmu vrhne viac svetla na túto chorobu, ktorá sa vyskytuje u detí aj psov. S financovaním od American Humane Association, vedci z Výskumného ústavu translačnej genomiky (TGen), Centra pre výskum autizmu (Southwest Autism Research & Resource Center) a tiež Cummings School of Veterinary Medicine, ako aj University of Massachusetts Medical School dúfajú, že vyvinú genetický test na autizmus, ktorý bude užitočný pre ľudí aj zvieratá.

Výskum predpokladá, že tento syndróm môže byť spôsobený „nedostatkom zrkadlových neurónov v mozgu“ a tiež naznačuje, že u šteniat sa môže vyskytnúť autizmus, pretože ich rodičia boli vystavení toxínom alebo nepotrebným vakcínam.

Paralýza a kŕče, imúnna hemolytická anémia a fibrosarkóm v mieste vpichu injekcie – takéto negatívne reakcie na očkovanie sú u domácich zvierat veľmi bežné. Často sú pripisované ročnému očkovaniu, ktoré niektorí veterinári považujú za absolútne zbytočné. Vakcíny môžu tiež spôsobiť alergie, kožné problémy, zmeny správania a autoimunitné ochorenia.

Niektoré z najčastejších zmien v správaní súvisia s vakcínou proti besnote, jedinou vakcínou na legislatívnej úrovni, ktorá sa považuje za povinnú pre domáce zvieratá v mnohých krajinách, a ktorú majitelia psov musia opakovať aspoň každé tri roky a niekedy raz ročne v závislosti od typu vakcíny. Takéto vakcíny sú spravidla identické, ale vakcína označená ako „na ročné použitie“ by sa mala podávať každý rok, aj keď obsahuje rovnaké látky, v rovnakej dávke ako liek označený na označení – raz za tri roky.

Mnohí veterinári teraz všeobecne uznávajú, že psy, ktoré boli očkované raz, majú sklon na udržanie imunity po zvyšok svojho života, čo dokazuje krvné testovanie protilátok. Žiadna takáto analýza sa však nepovažuje za dostatočný dôkaz na zrušenie povinného očkovania proti besnote. Počas očkovania proti besnote je teda imunitný systém zvierat znovu a znovu vystavovaný umelému zásahu počas celého života.

https://www.nature.com/articles/tp2014106.pdf

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie