Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Rodičovstvo a život v partnerskom zväzku predlžujú život

rodicovstvoVýsledky výskumu medikov a sociológov zo Švédska ukázali, že tí, ktorí majú deti a životného partnera, žijú dlhšie. Vedci použili dáta z registra švédskeho obyvateľstva, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o obyvateľoch krajiny. Vedci spracovali údaje takmer pol milióna ľudí, medzi ktorými bola polovica mužov a polovica žien. Vedci vybrali ľudí, ktorí sa narodili medzi rokmi 1911 až 1925 a spracovali informácie o ich dĺžke života, rodinnom stave, vzdelaní a počte detí.

Výskumom sa zistilo, že riziko úmrtia medzi bezdetnými a tými, ktorí mali deti, sa líšilo už v 60 rokoch a starnutím už iba narastalo. V 85 rokoch je pravdepodobnosť úmrtia u bezdetných priemerne o tretinu vyššia.

V prítomnosti detí žijú dlhšie tí, ktorí majú manželku alebo manžela. Okrem toho, vedci zistili koreláciu medzi rodinným stavom a dĺžkou života. Vzťah medzi dĺžkou života a pohlavím tiež existuje – ženy žijú dlhšie.

Celkovo platí, že riziko úmrtia je najvyššie u bezdetných slobodných mužov. Podľa slov vedcov zaujímavý výsledok bol zistený pri porovnávaní rizika úmrtia v závislosti na rodinnom stave u oboch pohlaví (bez ohľadu toho, koľko mali alebo nemali detí) : manželstvo predlžuje život mužom efektívnejšie ako ženám.

Výskum tiež preukázal, že slobodní muži sú všeobecne menej vzdelaní ako slobodné ženy a vedci predpokladajú, že úroveň vzdelania nejakým spôsobom ovplyvňuje riziko úmrtia. Ženám môže podľa vedcov pomáhať ich väčšia spoločenská aktivita.

Vplyv rodičovstva na dĺžku života súvisí podľa vedcov aj so starostlivosťou detí o svojich rodičov, keďže úmrtnosť sa začína zreteľne líšiť v starobe.  Výskum bol publikovaný v časopise Journal of Epidemiology & Community Health.

rodina

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie