Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prečo je nedostatok slnka tak nebezpečný, ako fajčenie

Prevratná štúdia publikovaná v Journal of International Medicine odhalila niečo celkom prekvapivé o úlohe Slnka v ľudskom zdraví: Nedostatok slnečného žiarenia môže byť pre ľudské zdravie rovnako škodlivý, ako fajčenie cigariet.

Štúdiu s názvom „Vystavenie slnku ako rizikový faktor hlavných príčin smrti: analýza konkurenčných rizík melanómu v kohorte v južnom Švédsku“, ktorú vykonali švédski vedci na takmer 30 000 ženách. V prospektívnom 20-ročnom sledovaní kohorty pacientov s melanómom v južnom Švédsku hodnotili rozdiely v expozícii slnku ako rizikový faktor úmrtnosti zo všetkých príčin. Ženy mali na začiatku štúdie 25 – 64 rokov a boli prijaté v rokoch 1990 až 1992. Keď boli ich zvyky vystavovať sa slnku analyzované pomocou moderných štatistík prežitia, zistilo sa niekoľko vecí.

Po prvé:

„Ženy s aktívnymi návykmi vystavovania sa slnku mali vo všeobecnosti nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení (CVD) a úmrtia na rakovinu/non-CVD v porovnaní s tými, ktoré sa vyhýbali slnku.“

Po druhé:

„V dôsledku ich zvýšeného prežitia sa relatívny príspevok k úmrtnosti na rakovinu u týchto žien zvýšil.“

Tento objav môže byť trochu zložitý na pochopenie, tak sa naň pozrime trochu podrobnejšie.

Riziko vzniku rakoviny sa zvyšuje s biologickým vekom – čím dlhšie žijete, tým vyššie je riziko vzniku rakoviny. Preto, keďže zvýšené vystavovanie sa slnečnému žiareniu skutočne predlžuje váš život, zdá sa, že zvyšuje aj riziko vzniku rakoviny. To však nevyhnutne neznamená, že slnečné svetlo je samo o sebe „karcinogénne“, ako sa bežne verí.

Keďže srdcovo-cievne ochorenia sú vo vyspelých krajinách príčinou smrti číslo 1 a slnečné žiarenie znižuje túto najčastejšiu príčinu predčasnej smrti, aj keď zvyšuje riziko najčastejšej príčiny smrti číslo 2 (rakovina), čistý efekt vystavenie slnečnému žiareniu znamená, že budete žiť dlhšie, čo pomáha uviesť do kontextu a neutralizovať často pozorované „zvýšené riziko vzniku rakoviny“. Majte tiež na pamäti, že veľké množstvo prípadov rakoviny bolo zistených v dôsledku nadmernej diagnózy a liečby bez dostatočného potvrdenia od lekárskeho zariadenia, ktorého chyba sa len zriedka berie do úvahy. Tieto „rakovinové nádory“ značne nafukujú štatistiky. Vzhľadom na to, že milióny takzvaných skorých štádií rakoviny, ako je táto, najmä prsníka, prostaty, štítnej žľazy, pľúc a vaječníkov, sú nesprávne diagnostikované a liečené, zložitosť tejto témy ešte viac sťažuje určenie úlohy vystavenia slnečnému žiareniu a rizika rakoviny.

Pokračujeme – vlastnosti slnečného žiarenia podporujúce dlhovekosť sú podporené tretím dôležitým pozorovaním:

„Nefajčiari, ktorí sa vyhýbali slnečnému žiareniu, mali podobnú dĺžku života ako fajčiari v skupine s najvyšším vystavením slnku, čo naznačuje, že vyhýbanie sa slnku je rizikovým faktorom úmrtia rovnakého rozsahu, ako fajčenie.“

Toto je dôležitý objav s ďalekosiahlymi dôsledkami. Povedať, že „vyhýbanie sa slnečnému žiareniu je rizikovým faktorom úmrtia rovnakého rozsahu, ako fajčenie,“ znamená poukázať na skutočnosť, že vystavenie slnečnému žiareniu je nevyhnutné pre naše zdravie, a nie ho považovať za stálu smrteľnú hrozbu, ako sa v súčasnosti uznáva, s povinnou aplikáciou syntetických opaľovacích krémov na celé telo, ktoré takmer zaručene umožnia vystavenie toxickým látkam. V skutočnosti je podľa CDC fajčenie zodpovedné za 6 miliónov úmrtí ročne, ktorým sa dá vyhnúť, a „celková úmrtnosť mužov aj žien v Spojených štátoch je asi trikrát vyššia ako u podobných ľudí, ktorí nikdy nefajčili. Vystavovanie sa slnečnému žiareniu teda môže byť takou dôležitou a nevyhnutnou zložkou ľudského zdravia, že môže byť z medicínskeho hľadiska neetické neposkytovať mu prístup alebo neodporúčať pravidelnejšie pobyty.

Štvrtým a posledným pozorovaním štúdie bolo, že:

„V porovnaní so skupinou s najväčším počtom slnečných lúčov sa priemerná dĺžka života tých, ktorí sa vyhýbajú slnku, znížila o 0,6 až 2,1 roka.“

Slnečné lúče znovu získavajú svoje pôvodné postavenie ako nenahraditeľná súčasť zdravia.

Aj keď môžeme povedať, že nedostatok slnečného svetla môže byť rovnako smrteľný ako fajčenie, môžeme túto informáciu preformulovať pozitívnym spôsobom a potvrdiť, že slnko a jeho svetlo môžu byť pre ľudské zdravie rovnako dôležité ako čisté jedlo alebo voda. V skutočnosti presvedčivý výskum ukazuje, že energia Slnka riadi bunkovú bioenergiu biomechaniky nášho tela prostredníctvom procesov nezávislých od ATP. Uvažujme o práci Geralda Pollacka, Ph.D., autora knihy 4. fáza vody, ktorá vysvetľuje, ako infračervená energia Slnka nabíja molekuly vody v našom tele (99 % molekúl v našom tele tvorí voda ) ako bilióny molekulárnych batérií.

Pokiaľ ide o kardiovaskulárne zdravie, energia slnečného žiarenia vo forme nabitých molekúl vody v infračervenom rozsahu podporuje prácu srdca pri pumpovaní krvi cez krvné cievy, čím sa vytvára forma vysoko štruktúrovanej a energizovanej vody, známa ako zóna vylúčenia. Voda alebo ZO voda (EZ), ktorá môže v skutočnosti poskytnúť viac ako 99,9 % biomechanickej energie potrebnej na pretlačenie 1,2 – 1,5 galónu krvi u priemerného dospelého človeka cez doslova tisíce kilometrov krvných ciev.

Provokatívne štúdie tiež naznačujú, že telo obsahuje množstvo fotoakceptorov/chromofórov (napr. cytochróm C oxidáza), ktoré sú schopné prijímať a využívať slnečné svetlo na produkciu toho, čo je známe ako „dodatočná syntéza“ ATP. Okrem toho môže melanín absorbovať široké spektrum elektromagnetického spektra Slnka, premieňať ho na užitočnú energiu a možno aj biologicky dôležité informácie, možno dokonca zachytávať škodlivé gama žiarenie a premieňať ho na biologicky užitočnú energiu. Nedávno sa zistilo, že aj taká bežná látka v ľudskej strave, akou je chlorofyl, pôsobí ako prostriedok na zlepšenie vlastností živočíšnych buniek, ktoré zachytávajú svetlo. V skutočnosti sme nedávno informovali o štúdii, ktorá zistila zvýšenú produkciu ATP (bez očakávaného sprievodného zvýšenia produkcie reaktívnych foriem kyslíka) sprostredkovanú metabolitmi chlorofylu, ktoré vstupujú do mitochondrií našich buniek po procesoch trávenia sprostredkovaných mikrobiómami.

Zástancovia prirodzeného zdravia od nepamäti vychvaľovali slnečné žiarenie pre zdravie. Medzitým, keďže strach zo slnečného žiarenia je v našej dobe všadeprítomný a rodičia obzvlášť svetlých etnických skupín nútia svoje deti nosiť skafandre a používať všetku ochranu tela, ako aj postriekať ich alebo natrieť extrémne toxickými petrochemickými derivátmi a kovovými nanočasticami, potenciálne podporujúcimi rakovinu, rastie povedomie o tom, že Slnko potrebujeme ako formu potravy, energie a informácií.

Samozrejme, nie je to len o vitamíne D. Začíname chápať, že určité vlnové dĺžky slnečného svetla aktivujú širokú škálu starých, pevne zapojených genetických a epigenetických programov, ktoré sú relevantné pre všetky systémy v našom tele. Napríklad vlnové dĺžky svetla, ktoré sa objavujú pri západe slnka, mohli byť také dôležité pre našu evolúciu ako druhu, že naša bezsrstosť a naše mohutné mozgy sa možno nevyvinuli bez toho, aby sme im boli denne vystavené stovky tisíc a dokonca milióny rokov. Tento fenomén, známy aj ako biofotomodulácia, otvára radikálne nový pohľad na úlohu slnka v ľudskom zdraví a chorobách. Ak je nedostatok slnečného žiarenia skutočne taký smrteľný ako aktívne fajčenie cigariet, možno povedať, že tí, ktorí nie sú pravidelne vystavovaní prirodzenému svetlu, už nie sú skutočne ľuďmi alebo nedokážu zažiť optimálne vyjadrenie svojej biologickej, mentálnej a duchovnej roviny. Základným právom a praxou v oblasti zdravia by bolo byť každý deň vonku. Koľkí z nás sa zamysleli nad ťažkou situáciou kancelárskych pracovníkov, inštitucionalizovaných vzdelávacích systémov bez okien, nočných zmien a väzníc? Vo svetle týchto nových zistení možno nedostatok slnečného žiarenia považovať za vážne porušenie ľudských práv na zdravie.

Tento výskum by mohol pripraviť cestu k lepšiemu pochopeniu toho, čo ľudia potrebujú, aby boli skutočne zdraví, pretože nedostatok slnečného žiarenia je ukážkovým príkladom toho, čo je na našej modernej inkarnácii ako bytosti prevažne orientovanej na interiéry najviac zlé, čo vedie k našej fyzickej a psychickej degenerácii. Ako sa objavujú nové modely bunkovej bioenergetiky, ktoré berú do úvahy schopnosť tela priamo alebo nepriamo zachytávať rôzne vlnové dĺžky slnečného žiarenia, priame denné vystavovanie sa slnečnému žiareniu možno považovať za prinajmenšom taký dôležitý krok ako „užívanie vitamínov“ alebo cvičenie na udržanie nášho zdravia. Naopak, nedostatok slnečného svetla a/alebo jeho absencia bude pravdepodobne považovaná za rovnako nebezpečnú alebo smrteľnú, ako fajčenie.

Sayer Ji

https://greenmedinfo.com/blog/why-sunlight-deficiency-deadly-smoking-1

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie