Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Pôrod zvrátil biologické starnutie žien

Niektoré ženy sa stali biologicky mladšími, než pred otehotnením – niekedy až o osem rokov!

Tehotenstvo spôsobuje pre organizmus nastávajúcej mamičky výrazný fyziologický stres, a preto sa opakovane spájal s biologickým starnutím. Ale teraz lekári zistili pravý opak, že pôrod proces starnutia zvráti.

Gynekológovia, pôrodníci, reprodukční špecialisti a pediatri z Yale Medical School a University of California (USA) použili epigenetické hodiny – sériu DNA markerov – na odhad biologického starnutia u žien počas tehotenstva a po pôrode. Výsledky štúdie boli publikované v časopise Cell Metabolism.

Tehotenstvo, ktoré je sprevádzané silným fyziologickým stresom, sa považuje za prirodzený test ženského organizmu, ktorý dokáže odhaliť skryté problémy. Koreluje to aj so zrýchleným biologickým starnutím, ako preukázali autori vedeckého článku z roku 2023, ktorý študuje myši. Potvrdzujú to indikátory epigenetických hodín – súbor epigenetických DNA značiek, ktoré umožňujú určiť biologický vek tkaniva alebo orgánu. Biologický vek je zase najlepším prediktorom zdravotných problémov, akými sú srdcové choroby a demencia.

Teraz tím amerických lekárov rozšíril zistenia svojich kolegov. Študovali vzorky krvi odobraté 119 ženám v ranom, strednom a neskorom tehotenstve. 68 účastníčok odoberalo posledné vzorky približne tri mesiace po pôrode. Pomocou týchto údajov vedci dokázali odhadnúť rýchlosť biologického starnutia u žien na základe hlavných zložiek epigenetických hodín – metylových značiek PCHorvath1, PCPhenoAge a PCGrimAge.

Potom autori pomocou zovšeobecnených aditívnych modelov testovali, či je gestačný vek spojený so zrýchleným biologickým starnutím a či sa tieto účinky po narodení dieťaťa zvrátia. Modely zohľadňovali aj vek rodiacej ženy, jej národnosť, úroveň vzdelania, rodinný príjem, index telesnej hmotnosti pred počatím atď.

V dôsledku toho vedci objavili súvislosť medzi gestačným vekom a biologickým vekom. Približne v 18. týždni očakávania dieťaťa sa biologický vek upravený pre matku zvýšil o 2,39 roka pre PCPhenoAge, o 1,19 roka pre PCGrimAge, 2,52 roka pre GrimAge2 a 0,07 roka pre PACE.

„Pozorovali sme tiež štatisticky významný obrat biologického starnutia vo všetkých epigenetických biomarkeroch od neskorého tehotenstva až do približne troch mesiacov po pôrode,“ dodali autori. Zmena bola nečakane dramatická: niektoré ženy sa stali biologicky mladšími, než pred otehotnením – niekedy až o osem rokov!

To znamená, že hoci tehotenstvo urýchlilo biologické starnutie, popôrodné obdobie sprevádzalo jasné zotavenie. Pravda, nebolo to u všetkých rovnaké: ukázalo sa, že účastníčky, ktoré boli pred tehotenstvom na hranici obezity, stratili počas troch mesiacov po pôrode menej rokov biologického veku ako ženy s normálnym BMI. Zároveň u matiek, ktoré svoje deti výlučne dojčili, došlo k výraznejšiemu zníženiu biologického veku ako u matiek, ktoré do svojej detskej stravy zaviedli umelé mlieko.

V budúcnosti plánujú vedci zistiť, či zmeny biologického veku ženy, ktorá porodila, pretrvávajú v priebehu času a či sa takéto vplyvy kumulujú v ďalších tehotenstvách.

„Podobne nevieme, či popôrodné zníženie biologického veku možno považovať len za výsledok jeho obnovenia do stavu pred otehotnením, alebo, čo je provokatívnejšie, tehotenstvo môže mať omladzujúci účinok,“ uzavrel Kieran O’Donnell, jeden z autorov štúdie..

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie